Jozef - Laster

"En het gebeurde, toen zij Jozef dag in dag uit aansprak en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn, dat het op een zekere dag gebeurde, toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van de mensen van het huis daar in huis was, dat zij hem bij zijn kleed pakte." (Genesis 39:10-12a) 

Verleiding en zeker op seksueel gebied, vormen van onreinheid, vernietigen je bediening. Maar je stel, je bent als jongen van een jaar of 17 ontvoerd naar Egypte, je bent van huis en haard verdreven en je staat er eigenlijk alleen voor. Op een leeftijd dat je vader eigenlijk voor je vragen gewoon in de buurt had moeten zijn. En dan komt, als jonge vent, de verleiding van een vrouw op je af die met je het bed in wil. Nou, ik geef het je te doen om dan 'nee' te zeggen. En misschien lukt ene keer nog wel en de tweede keer ook nog wel, maar bij de derde keer klinkt dat stemmetje waarschijnlijk toch echt wel: "Joh, wat kan jou het schelen, je leven is toch niet veel meer waard, leef je uit."

 

Ja, wat doe jij, als er niemand kijkt? Blijf het 'nee, omdat je weet dat het er niet om gaat wat anderen niet zien, maar vooral wat er in de geestelijke wereld gebeurd? Blijf echt zuiver in je handelen. Maar de andere kant is er ook. Die andere kant vind ik persoonlijk nog lastiger. Want ik weet, in mijn bediening als pastor, maar al te goed wat er gebeurd als iemand leugens over je gaat verspreiden. Het is heen simpel, het 'slachtoffer' wordt altijd geloofd tenzij jij als pastor het tegendeel kunt bewijzen. Het kost je letterlijk je bediening op het moment dat iemand op dit punt laster gaat verspreiden en je kunt je bijna niet verweren. Ik geloof niet dat er een moment is geweest in een pastoraal gesprek dat ik ooit onreine gevoelens heb gehad, maar ik heb wel regelmatig het gevoel gehad: "dit gesprek moet je niet alleen doen." Als satan je niet kan laten struikelen dan zoekt hij de weg van leugens. En dat maakt het soms heel lastig. 

Bij Jozef zien we dit ook gebeuren. Jozef blijft 'nee' zeggen en ik geloof dat God de gevoelens van Jozef heeft beschermd zodat er geen onreine gedachte bij hem opkwam. En ik geloof dat God dit ook nu nog doet, als je dit verlangen met Hem deelt. Die ervaring heb ik echt! Maar hoe vuil is deze mevrouw Potifar. Ze pakt Jozef bij zijn kleed en trekt hem het bed in. En als Jozef zich dan losrukt en zijn kleed blijft achter is de laster een feit. 

Maar onthoudt dit: Jozef blijft trouw aan God! En hoewel deze vrouw een middel wordt waardoor Jozef zijn functie kwijtraakt, God laat de bediening op Jozef liggen omdat Jozef trouw is in deze verleiding. God zegent hem, terwijl hij in de gevangenis terecht komt, terwijl hij helemaal zuiver was. Dat zegent God, dan trekt Hij de bediening door en uiteindelijk is dit allemaal de weg naar de droom die God gaf. Onderschat niet wat hij doormaakte, maar zie ook hoe trouw God is. 

Gebed: HEERE, beschermt U mij tegen vuile laster en als dit mij toch treft, geef mij dan geloof dat U altijd trouw zult blijven aan mij.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Jesaja 53

1. Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?
2. Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde.
Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
3. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.
4. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.
5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
6. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.
7. Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.
8. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.
9. Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is.
10. Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.
11. Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
12. Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven in de dood

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben." (Jesaja 53:2)

Omdat vanaf vandaag de veertigdagentijd weer is begonnen, laten we de komende tijd de serie 'Op weg met Jezus' even los om die later weer op te pakken. Ik heb voor de veertigdagentijd op dit moment niet direct een duidelijk doel, het lijkt wel of de Heer hierin stap voor stap ons een aantal dingen wil laten ontdekken waardoor we ons mogen laten verrassen. Ik wil je in ieder geval eerst meenemen in de woorden van Jesaja uit het 53e hoofdstuk. En misschien denk je: Is daar dan nog iets uit te leren, dat zijn toch overbekende woorden? Ik begrijp die gedachte, maar afgelopen week merkte ik dat als God je iets laat zien, dat dit toch verrassend kan zijn. Laat je je ook even verrassen?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

25 februari 2020
23 februari 2020
20 februari 2020
18 februari 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu