Jozef - Laster

"En het gebeurde, toen zij Jozef dag in dag uit aansprak en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn, dat het op een zekere dag gebeurde, toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van de mensen van het huis daar in huis was, dat zij hem bij zijn kleed pakte." (Genesis 39:10-12a) 

Verleiding en zeker op seksueel gebied, vormen van onreinheid, vernietigen je bediening. Maar je stel, je bent als jongen van een jaar of 17 ontvoerd naar Egypte, je bent van huis en haard verdreven en je staat er eigenlijk alleen voor. Op een leeftijd dat je vader eigenlijk voor je vragen gewoon in de buurt had moeten zijn. En dan komt, als jonge vent, de verleiding van een vrouw op je af die met je het bed in wil. Nou, ik geef het je te doen om dan 'nee' te zeggen. En misschien lukt ene keer nog wel en de tweede keer ook nog wel, maar bij de derde keer klinkt dat stemmetje waarschijnlijk toch echt wel: "Joh, wat kan jou het schelen, je leven is toch niet veel meer waard, leef je uit."

 

Ja, wat doe jij, als er niemand kijkt? Blijf het 'nee, omdat je weet dat het er niet om gaat wat anderen niet zien, maar vooral wat er in de geestelijke wereld gebeurd? Blijf echt zuiver in je handelen. Maar de andere kant is er ook. Die andere kant vind ik persoonlijk nog lastiger. Want ik weet, in mijn bediening als pastor, maar al te goed wat er gebeurd als iemand leugens over je gaat verspreiden. Het is heen simpel, het 'slachtoffer' wordt altijd geloofd tenzij jij als pastor het tegendeel kunt bewijzen. Het kost je letterlijk je bediening op het moment dat iemand op dit punt laster gaat verspreiden en je kunt je bijna niet verweren. Ik geloof niet dat er een moment is geweest in een pastoraal gesprek dat ik ooit onreine gevoelens heb gehad, maar ik heb wel regelmatig het gevoel gehad: "dit gesprek moet je niet alleen doen." Als satan je niet kan laten struikelen dan zoekt hij de weg van leugens. En dat maakt het soms heel lastig. 

Bij Jozef zien we dit ook gebeuren. Jozef blijft 'nee' zeggen en ik geloof dat God de gevoelens van Jozef heeft beschermd zodat er geen onreine gedachte bij hem opkwam. En ik geloof dat God dit ook nu nog doet, als je dit verlangen met Hem deelt. Die ervaring heb ik echt! Maar hoe vuil is deze mevrouw Potifar. Ze pakt Jozef bij zijn kleed en trekt hem het bed in. En als Jozef zich dan losrukt en zijn kleed blijft achter is de laster een feit. 

Maar onthoudt dit: Jozef blijft trouw aan God! En hoewel deze vrouw een middel wordt waardoor Jozef zijn functie kwijtraakt, God laat de bediening op Jozef liggen omdat Jozef trouw is in deze verleiding. God zegent hem, terwijl hij in de gevangenis terecht komt, terwijl hij helemaal zuiver was. Dat zegent God, dan trekt Hij de bediening door en uiteindelijk is dit allemaal de weg naar de droom die God gaf. Onderschat niet wat hij doormaakte, maar zie ook hoe trouw God is. 

Gebed: HEERE, beschermt U mij tegen vuile laster en als dit mij toch treft, geef mij dan geloof dat U altijd trouw zult blijven aan mij.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
2 Korinthe 1:3-11

3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting,
4. Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.
5. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.
6. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden; of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid.
7. En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deelhebt aan het lijden, zo ook deelhebt aan de vertroosting.
8. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Asia overkomen is: dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten.
9. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt.
10. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal,
11. terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed, opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Lijden geeft ook troost

Thema: Heeft lijden zin?

“Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.” (2 Korinthe 1:5)

Hoe meer je op Jezus lijkt, hoe meer je ook lijdt. Die stelling die durf ik wel aan. Hoe meer jij voelt wat Jezus voelt en hoe meer jij ziet wat Jezus ziet, hoe meer komt het lijden overvloedig over je. Paulus heeft het in de tweede brief aan de Korinthiërs over het lijden van Christus dat overvloedig over ons komt. Dan moeten we het eerst nog even hebben over het lijden van Christus. Wat is dat lijden eigenlijk?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

24 november 2020
22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020
15 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu