Jozef - In de gevangenis

Maar de HEERE was met Jozef en bewees hem Zijn goedertierenheid; Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis." (Genesis 39:21) 

Wil je weten wat er met je kan gebeuren als je trouw bent aan Gods geboden? Wat er gebeurt als je blijft leven in passie voor God? Dan kun je zomaar in de gevangenis terecht komen. Dat is wat er met Jozef gebeurt. Zijn broers verkopen hem eerst al, hij komt op een plaats terecht waar we liever niet zouden komen. Er wordt handel met hem gedreven. En dan zou je nog kunnen zeggen: "Dan had hij zich niet zo verwend moeten gedragen." Maar nu, geldt dat nu ook dan?

 

Jozef was in het huis van Potifar trouw in zijn werk, hij ging niet over zijn invloedsgrenzen heen en hij was vooral trouw in het dienen van de HEER. De trouw van Jozef was een zegen voor het hele huis van Potifar. En dan komt die vrouw van Potifar en dan gaat alles mis. En als zij de bediening van Jozef niet kapot krijgt door hem te verleiden en maar door laster. Wat een bar mens was deze vrouw en wat een list van satan zat hier achter. Want laten we blijven bedenken dat satan wist dat als hij Jozef kon uitschakelen dat de lijn naar Jezus ook doorbroken zou zijn. Het was Gods plan om in de lijn van Jozef de Messias geboren te laten worden. 

En dan is Jozef voor de volle 100% trouw en zuiver in al zijn bedoelingen en dan doet vrouw Potifar dit en wat levert de trouw van Jozef hem uiteindelijk op? De gevangenis. En nee, dat waas geen gevangenis van vijf sterren, een TV en een ligbad, dat was een gevangenis die ongetwijfeld een ongure en onveilige plaats was. Daar komt Jozef terecht. Zo, daar zit je dan, deur op slot en daar gaat je droom. 

Oh nee, daarmee is de droom die God had voor Jozef niet weg. Zijn bediening krijgt een wending om uiteindelijk bij de droom uit te komen. Zonder de gevangenis zou Jozef helemaal niet de dromen kunnen uitleggen die straks gaan volgen. En Jozef, ik weet niet of hij depressief is geworden, ik denk het niet. Jozef, hij blijft trouw aan God en de HEER was ook daar weer met Jozef. Nog een niveau lager, nu op het niveua van boeven. Wellicht zelfs types de het op de farao gemund hadden gehad. Daar zit hij tussen. De schenker en de bakker werden in ieder geval verdacht van moord op farao. Dat is het niveau van aanklachten, terwijl Jozef wist: Ik heb niets gedaan. Maar ook de HEER wist dat. Dat is de troost in dit gedeelte: Onze dromen worden ook door onrecht niet verstoord. Ook door laster, al lijkt het soms dat het je de das om doet, uiteindelijk zal God met ons zijn als wij zuiver in onze bediening blijven. En daardoor raakt Jozef ook het spoor niet bijster en weet hij: Alles is nodig. En ook in die gevangenis gebeurd weer zoveel dat niet lijkt te kloppen. Maar het past wel in Gods plan. Misschien klopt er in jouw leven ook al heel veel niet meer, maar uiteindelijk past het in Gods plan. 

Gebed: HEER, wat er ook gebeurd, ik wil U om trouw bidden in al mijn handelen en hoe dan ook het geloof dat U exact met mij de juiste weg gaat.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
2 Korinthe 1:3-11

3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting,
4. Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.
5. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.
6. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden; of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid.
7. En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deelhebt aan het lijden, zo ook deelhebt aan de vertroosting.
8. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Asia overkomen is: dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten.
9. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt.
10. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal,
11. terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed, opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Lijden geeft ook troost

Thema: Heeft lijden zin?

“Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.” (2 Korinthe 1:5)

Hoe meer je op Jezus lijkt, hoe meer je ook lijdt. Die stelling die durf ik wel aan. Hoe meer jij voelt wat Jezus voelt en hoe meer jij ziet wat Jezus ziet, hoe meer komt het lijden overvloedig over je. Paulus heeft het in de tweede brief aan de Korinthiërs over het lijden van Christus dat overvloedig over ons komt. Dan moeten we het eerst nog even hebben over het lijden van Christus. Wat is dat lijden eigenlijk?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

24 november 2020
22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020
15 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu