Jozef - Verleiding

"Hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, zodat hij, met hem naast zich, nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei: Slaap met mij." (Genesis 39:6 en 7) 

Als God je gaat zegenen in je bediening, zelfs als die bediening je droom nog lang niet is, dan kun je er vanuit gaan dat de duivel je bediening hoe dan ook kapot wil maken. En ik geloof dat in het Koninkrijk van God de bedieningen vooral kapot gemaakt worden door onreine relaties. En ik denk dat ik het zo bewust ook moet zeggen. We leven in een tijd, zoals ook Jozef in Egypte. Alles lijkt maakbaar en iedereen leeft vooral voor zichzelf. En de verleiding waar Jozef uiteindelijk voor kwam te staan was een verleiding die zijn bediening van zegen namens God, zou kunnen maken en breken.

 

Ik weet niet welke bediening jij hebt voor Gods Koninkrijk, maar ik wil dit tegen je zeggen: Waak er voor dat satan je niet te pakken krijgt op het punt van de vrouw van Potifar. Satan weet als het hier mis zou gaan bij Jozef, dan was zijn hele droom in duigen gevallen. Ik geloof dat daar waar er ruimte komt voor overspel dat bedieningen definitief kapot vallen! Het gaat niet alleen geestelijk zo diep de duisternis in, waardoor herstel moeilijk is, maar je zult altijd de schijn tegen je hebben. En hoe listig satan is en hoe gemeen, dat zullen we vandaag en morgen gaan zien. 

Jozef was in het huis van Potifar en God zegende hem. Hij zegende hem zo sterk dat Potifar alles aan Jozef toevertrouwde. En Jozef wist precies waar de grens lag. Over alles had Potifar hem aangesteld, tot zelfs het eten van Potifar toe, maar één ding had Jozef niets over te zeggen en dat was de vrouw van Potifar. God had de vrouw van Potifar aan Potifar gegeven en dat was een Goddelijke band en Jozef wist dat dit niet onder zijn invloeds gebied lag. Wij moeten goed weten wat ons invloedsgebied is. Er zijn soms dingen die gewoon niet tot je bediening horen en daarom heb je er ook geen invloed over. Neem die invloed dan ook niet, dan alleen  op het moment dat je er invloed over krijgt. 

Maar deze vrouw van Potifar had andere plannen. Potifar wist er blijkbaar niets van af en vanuit Jozef speelde er niets. Bij Jozef was de boodschap ondubbelzinnig: nee! Hij bleef strikt binnen de grenzen. En de vrouw van Potifar, natuurlijk mocht hij er gewoon thee mee drinken en gewoon mee praten. We moeten het niet gaan overdrijven, maar toen zij het plan opvatte om met Jozef te gaan slapen, was het antwoord van Jozef 'nee'. Dit grote kwaad ging Jozef uit de weg. Jozef was zich bewust van het feit dat dit alle zegen van God zou wegnemen. Laten we altijd 'nee' zeggen tegen verleiding die onze bediening kan kosten, want het Koninkrijk van God is meer waard dan verleiding. 

Gebed: HEERE, maak mij sterk om tegen elke verleiding 'nee' te zeggen en altijd vor ogen te houden waarvoor U mij wilt gebruiken.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
2 Korinthe 1:3-11

3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting,
4. Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.
5. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.
6. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden; of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid.
7. En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deelhebt aan het lijden, zo ook deelhebt aan de vertroosting.
8. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Asia overkomen is: dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten.
9. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt.
10. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal,
11. terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed, opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Lijden geeft ook troost

Thema: Heeft lijden zin?

“Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.” (2 Korinthe 1:5)

Hoe meer je op Jezus lijkt, hoe meer je ook lijdt. Die stelling die durf ik wel aan. Hoe meer jij voelt wat Jezus voelt en hoe meer jij ziet wat Jezus ziet, hoe meer komt het lijden overvloedig over je. Paulus heeft het in de tweede brief aan de Korinthiërs over het lijden van Christus dat overvloedig over ons komt. Dan moeten we het eerst nog even hebben over het lijden van Christus. Wat is dat lijden eigenlijk?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

24 november 2020
22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020
15 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu