Jozef - Verleiding

"Hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, zodat hij, met hem naast zich, nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei: Slaap met mij." (Genesis 39:6 en 7) 

Als God je gaat zegenen in je bediening, zelfs als die bediening je droom nog lang niet is, dan kun je er vanuit gaan dat de duivel je bediening hoe dan ook kapot wil maken. En ik geloof dat in het Koninkrijk van God de bedieningen vooral kapot gemaakt worden door onreine relaties. En ik denk dat ik het zo bewust ook moet zeggen. We leven in een tijd, zoals ook Jozef in Egypte. Alles lijkt maakbaar en iedereen leeft vooral voor zichzelf. En de verleiding waar Jozef uiteindelijk voor kwam te staan was een verleiding die zijn bediening van zegen namens God, zou kunnen maken en breken.

 

Ik weet niet welke bediening jij hebt voor Gods Koninkrijk, maar ik wil dit tegen je zeggen: Waak er voor dat satan je niet te pakken krijgt op het punt van de vrouw van Potifar. Satan weet als het hier mis zou gaan bij Jozef, dan was zijn hele droom in duigen gevallen. Ik geloof dat daar waar er ruimte komt voor overspel dat bedieningen definitief kapot vallen! Het gaat niet alleen geestelijk zo diep de duisternis in, waardoor herstel moeilijk is, maar je zult altijd de schijn tegen je hebben. En hoe listig satan is en hoe gemeen, dat zullen we vandaag en morgen gaan zien. 

Jozef was in het huis van Potifar en God zegende hem. Hij zegende hem zo sterk dat Potifar alles aan Jozef toevertrouwde. En Jozef wist precies waar de grens lag. Over alles had Potifar hem aangesteld, tot zelfs het eten van Potifar toe, maar één ding had Jozef niets over te zeggen en dat was de vrouw van Potifar. God had de vrouw van Potifar aan Potifar gegeven en dat was een Goddelijke band en Jozef wist dat dit niet onder zijn invloeds gebied lag. Wij moeten goed weten wat ons invloedsgebied is. Er zijn soms dingen die gewoon niet tot je bediening horen en daarom heb je er ook geen invloed over. Neem die invloed dan ook niet, dan alleen  op het moment dat je er invloed over krijgt. 

Maar deze vrouw van Potifar had andere plannen. Potifar wist er blijkbaar niets van af en vanuit Jozef speelde er niets. Bij Jozef was de boodschap ondubbelzinnig: nee! Hij bleef strikt binnen de grenzen. En de vrouw van Potifar, natuurlijk mocht hij er gewoon thee mee drinken en gewoon mee praten. We moeten het niet gaan overdrijven, maar toen zij het plan opvatte om met Jozef te gaan slapen, was het antwoord van Jozef 'nee'. Dit grote kwaad ging Jozef uit de weg. Jozef was zich bewust van het feit dat dit alle zegen van God zou wegnemen. Laten we altijd 'nee' zeggen tegen verleiding die onze bediening kan kosten, want het Koninkrijk van God is meer waard dan verleiding. 

Gebed: HEERE, maak mij sterk om tegen elke verleiding 'nee' te zeggen en altijd vor ogen te houden waarvoor U mij wilt gebruiken.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Mattheüs 16:1-12

1. En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken, en zij vroegen Hem of Hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien.
2. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood;
3. en 's morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden?
4. Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging weg.
5. En toen Zijn discipelen aan de overkant gekomen waren, bleek dat zij vergeten hadden broden mee te nemen.
6. Jezus zei tegen hen: Kijk uit, en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën.
7. Zij spraken erover met elkaar en zeiden: Dit zegt Hij, omdat wij geen broden meegenomen hebben.
8. En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: Waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt?
9. Ziet u het nog niet in? En herinnert u zich niet de vijf broden voor de vijfduizend, en hoeveel korven u opgehaald hebt?
10. En ook niet de zeven broden voor de vierduizend, en hoeveel manden u opgehaald hebt?
11. Waarom ziet u dan niet in dat Ik tot u niet over brood gesproken heb, toen Ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën?
12. Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Op weg naar Golgotha

Thema: Op weg naar Golgotha

“Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging weg.” (Mattheüs 16:4)

De serie over de Filippenzenbrief is eigenlijk een klein beetje uitgelopen, want we zijn ondertussen de Lijdenstijd al weer ingegaan. Zoals jullie weten wil ik meestal zo goed mogelijk het kerkelijk jaar volgen, zodat we de hoogtepunten in het kerkelijk jaar ook echt vieren en daar op zijn voorbereid. Daarom gaan we ook nu, tot Goede Vrijdag, met Jezus mee op weg naar Golgotha. De eerlijkheid gebied te zeggen dat deze periode voor mij met een verrassing begon.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu