Jozef - Trouw zijn als je droom uit het zicht is

"De HEERE was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was; en hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de HEERE met hem was en dat de HEERE alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen. (Genesis 39:2-4a) 

Er is ondertussen wel het een en ander met Jozef gebeurd. Een heleboel staat niet tot in detail beschreven, maar vanaf het moment dat Jozef door zijn broers is verkocht heeft zich wel het een en ander afgespeeld. Aan de ene kant hebben zijn broers bij zijn vader verteld dat Jozef door een wild dier is verscheurd. Moet je over nadenken dat je zoons met zo'n boodschap thuiskomen. En Jakob heeft op dat moment zelfs een vloek over zijn leven uitgesproken dat hij de rest van zijn leven zou treuren en later blijkt ook dat hij alle jaren somber is geweest. Maar Jozef was ondertussen in Egypte terecht gekomen, weer doorverkocht en in het huis van Potifar terecht gekomen. 

Potifar was niet zomaar iemand. Hij was het hoofd van de lijfwacht van farao en daar werd Jozef een slaaf in huis. Maar er is wel iets heel bijzonders aan deze slaaf. Er staat dat de HEER met hem was. Zelfs op zo'n manier dat Jozef voorspoedig was in alles wat hij deed. En dat werkte zoveel uit dat Potifar zag dat de HEER met Jozef was. Jozef was de vertegenwoordiging van de HEER in het huis van Potifar. En dat terwijl Jozef heel ver weg was van zijn droom 

Maar de HEER was wel met hem en Jozef leefde dus ook duidelijk vanuit zijn relatie met de HEER. Dat staat er niet letterlijk, maar Potifar kan maar op ene manier duidelijk hebben gekregen dat de HEER met Jozef was. Dat kon alleen maar doordat Jozef hem over de HEER vertelde. En ik geloof dat wij soms dromen hebben, maar op het moment dat wij dan heel ver weg van die dromen komen, dan gooien wij het bijltje er bij neer. Maar ik geloof dat wij moeten beseffen dat onze droom niet onze bestemming is. Onze bestemming is uiteindelijk wel die droom van God voor ons heeft, maar ook de weg er naartoe. 

Het is goed om daar eens over na te denken. Wandelen in je bestemming doe je ook op weg naar je droom, die God in je hart heeft gelegd. En doe dat met God, Hij wil je zegenen, zelfs als je in een situatie terecht komt, waar je slechts een slaaf zult zijn. Jozef was in ene keer van zijn eervolle positie af gegooid en gedegradeerd tot een slaaf. En hoe trouw zou jij willen zijn in zo'n situatie? Wil je dan ook als dienstknecht van God leven, of bedank je voor deze eer? 

Jozefs keuze maakte dat God hem zegende, zo zelfs dat Potifar hem over zijn hele huis aanstelde. Dat is God genade, ook als je droom een eind weg lijkt te zijn. Maar waar je blijft wandelen met God, zal Hij jouw eer herstellen en je in Zijn glorie laten komen.

Gebed: HEER, hoe de weg van mijn bestemming ook is, ik wil alleen maar leven met U, trouw zijn aan U en mij uitstrekken naar de bestemming die U voor mij hebt en ook naar de weg die daarbij hoort.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu