Jozef - Droom verder weg dan ooit

"Toen zei Juda tegen zijn broers: Wat hebben wij er voor baat bij, als wij onze broer doden en zijn bloed verbergen? Kom laten wij hem aan de Ismaëlieten verkopen." (Genesis 37:26 en 27a) 

Jozef van het leven beroven, dat lijkt het makkelijkste. En in eerste instantie lijken de broers daar ook voor te kiezen, ware het niet dat Ruben dat niet goed vond. Ruben blijkt anders te zijn dan de anderen. En Ruben kiest er voor om Jozef in een put te gooien. Wellicht met het idee om hem later weer vrij te laten. Maar zijn andere broers denken daar anders over. Uiteindelijk zien ze er van af en bedenken ze een veel beter plan. Als ze Jozef verkopen levert hij ook nog wat op. En het blijkt dat Ruben echt andere plannen heeft. Want op het moment dat ze Jozef verkopen, is Ruben daar niet bij en Ruben weet er later ook niets van.

 

Wat een meesterdromer was Jozef, maar zijn droom lijkt nu verder weg dan ooit. Gods droom over zijn leven was de droom waar hij in geloofde. Dat heeft een heleboel ellende over zijn leven gehaald, vooral omdat hij teveel daarover vertelde. En nu, nu lijkt alles voorbij. 

En ik wil je vragen of je even wil nadenken over je eigen dromen. Dromen die God in je hart heeft gelegd en als je die niet hebt, wil ik je vragen om hier met God over te gaan spreken. Ik geloof dat God in het hart van elke gelovige een droom heeft gelegd. Een droom die te maken heeft met jouw bestemming. Een droom, soms heel concreet, soms alleen maar van verlangen. En durf dat verlangen eens echt ruimte te geven in je leven. Want het is de belofte van de eindtijd dat er gedroomd gaat worden en dat er gezichten gezien gaan worden. 

En misschien lijkt jouw leven heel erg op dat van Jozef en is jouw droom verder weg dan ooit. Misschien zit je in de put of ben je afgeserveerd, verkocht als slaaf en zit je helemaal vast in wat jou is overkomen. Dan geloof ik dat dit een woord is voor jou. Een woord van belofte dat God de dromen die Hij in je hart legt, zeker zal vervullen. Jozef moet nog een lange weg gaan, waarin het er niet op lijkt dat het ooit nog goed gaat komen. Maar God blijkt vaak minder haast te hebben dan wij. Blijf uitzien naar wat God heeft beloofd en ga niet in gevecht met je omstandigheden, dat zal je ontmoedigen en verder bij je droom vandaan brengen. Laat je droom toe, al lijkt hij onmogelijk te zijn. 

En ik wil je vragen of je heel concreet, je diepste verlangen voor je leven met God wil gaan bespreken, op dit moment. Als je dit gedeelte samen leest, kijk elkaar dan even eerlijk aan en deel je droom die in je hart ligt. Jouw droom, waarmee God je duidelijk wil maken hoe Hij jou gaat inzetten in de bediening die Hij voor je heeft. En leg dan dit in gebed neer voor God en laat je omstandigheden van dit moment even los. 

Gebed: Vader, ik geloof dat U een plan heeft met mijn leven dat in de droom van mijn leven bekend zal zijn. U kent mijn diepste verlangen hoe ik voor U wil dienen en dat verlangen leg ik nu voor U neer en wilt U laten zien wat U daarmee wilt doen?

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
2 Korinthe 1:3-11

3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting,
4. Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.
5. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.
6. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden; of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid.
7. En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deelhebt aan het lijden, zo ook deelhebt aan de vertroosting.
8. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Asia overkomen is: dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten.
9. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt.
10. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal,
11. terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed, opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Lijden geeft ook troost

Thema: Heeft lijden zin?

“Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.” (2 Korinthe 1:5)

Hoe meer je op Jezus lijkt, hoe meer je ook lijdt. Die stelling die durf ik wel aan. Hoe meer jij voelt wat Jezus voelt en hoe meer jij ziet wat Jezus ziet, hoe meer komt het lijden overvloedig over je. Paulus heeft het in de tweede brief aan de Korinthiërs over het lijden van Christus dat overvloedig over ons komt. Dan moeten we het eerst nog even hebben over het lijden van Christus. Wat is dat lijden eigenlijk?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

24 november 2020
22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020
15 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu