Jozef - Wat doe je met een meesterdromer?

"Ze zeiden tegen elkaar: Zie, daar komt die meesterdromer aan." (Genesis 37:19) 

We kunnen ons afvragen met welke gedachten in zijn hoofd Jozef had gedroomd. Het moet haast wel zo zijn dat Jozef die dromen heeft geloofd. Als hij er nu eentje had verteld dan zou het nog uitdagend geweest kunnen zijn, maar dat lijkt het niet te zijn. Natuurlijk was zijn manier van doen niet verstandig, maar ik denk dat we er vanuit mogen gaan dat Jozef geloofd heeft dat deze dromen uit zouden komen. En zeker ook als je over de latere dromen nadenkt, die hij heeft uitgelegd. Toen besefte hij direct dat die dromen realiteit waren en dat ze van God kwamen. Dus dat is nu zeker ook zo geweest. Misschien in wat mindere mate, maar toch...

 

En reken dat zijn broers, of in ieder geval de meeste van zijn broers er een ongelofelijke hekel aan hadden dat Jozef met deze dromen kwam. Want dat zou nogal wat betekenen voor hun eer en aanzien. Het kon toch niet waar zijn dat Jozef over hen zou regeren? En dan gaat het uiteindelijk echt mis. Gods plan was niet geliefd bij de broers. Natuurlijk zagen ze in die dromen geen plan van God. In hoeverre Jozef dit precies zag weten we ook niet. Toch blijkt ook van Jakob dat hij de dromen wel in zijn hart bewaarde. Hij werd wel boos, maar nam het wel serieus. En misschien is dat wel de beste houding. Soms moet je afwachten wat er klopt van een profetie. Maar zijn broers gingen er echt anders mee om. 

Er komt een moment dat Jozef door zijn vader naar zijn broers wordt gestuurd bij de kudde om hen te vragen hoe het met hen gaat. Eerst kan hij hen nergens vinden, maar dan uiteindelijk na wat aanwijzigingen vindt hij hen. Maar als ze hem dan van verre zien aankomen dan blijkt dat ze echt niets van zijn dromen moeten hebben. En wat er in deze fase ook al zichtbaar is geweest, laat dit verhaal, achter het verhaal duidelijk zijn: Als Jozefs dromen uiteindelijk zullen uitkomen, dan zal de weg voor de Messias openblijven. Want dat is wel dat wat er achter de hele geschiedenis zit. Door Jozef moet straks het volk van Israël gered worden. En dan zitten we op de kern waar het bij God altijd over gaat als Hij dingen openbaart: Het is altijd gericht op Zijn Koninkrijk dat nabij is gekomen en dat komen zal! 

Maar er is één partij die er echt alles aan zal doen om meesterdromers de eindstreep niet te laten halen. En natuurlijk gold dit voor Jozef en IsraËl, maar dat geldt nu net zo goed ook voor Gods boodschappen van nu. Ook nu wil God ons leiding geven zodat uiteindelijk doorbraken voor Zijn Koninkrijk een feit zullen worden. En dat maakt dan wel heel bepalend op welke manier wij onze dromen delen en met wie en wat we doen met de dromen van anderen. De broers van Jozef wilden eigenlijk maar één ding: van hem af. En dat heel erg letterlijk. Dat is de destructieve macht van de duisternis, die ook in onze tijd er op uit is om gelovigen uiteindelijk de eindstreep niet te laten halen. 

Gebed: Vader, Uw plan is altijd het beste, maar de duisternis zal altijd er op uit zijn om elke Jozef in Uw Koninkrijk vast te laten lopen of nog veel erger. Maar ik geloof dat U trouw bent in Uw woorden, beloften en dromen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
2 Korinthe 1:3-11

3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting,
4. Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.
5. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.
6. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden; of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid.
7. En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deelhebt aan het lijden, zo ook deelhebt aan de vertroosting.
8. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Asia overkomen is: dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten.
9. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt.
10. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal,
11. terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed, opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Lijden geeft ook troost

Thema: Heeft lijden zin?

“Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.” (2 Korinthe 1:5)

Hoe meer je op Jezus lijkt, hoe meer je ook lijdt. Die stelling die durf ik wel aan. Hoe meer jij voelt wat Jezus voelt en hoe meer jij ziet wat Jezus ziet, hoe meer komt het lijden overvloedig over je. Paulus heeft het in de tweede brief aan de Korinthiërs over het lijden van Christus dat overvloedig over ons komt. Dan moeten we het eerst nog even hebben over het lijden van Christus. Wat is dat lijden eigenlijk?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

24 november 2020
22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020
15 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu