Ruth - Plaats van rust gezocht

"En Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen haar: Mijn dochter, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken, waar het je goed zal gaan?" (Ruth 3:1)

Naomi laat er niet bepaald gras over groeien. Nadat Naomi haar bitterheid heeft losgelaten en zich heeft omgekeerd richting de hoop die er nu weer is, bespreekt ze gelijk de toekomst voor Ruth. Naomi besefte ineens dat Ruth op de akker van een bloedverwant terecht was gekomen en dat dit nogal kansen bood voor de toekomst. Want Boaz was immers niet alleen een bloedverwant, maar ook de losser.

Naomi beseft tegelijk ook nog iets anders. Het valt op dat Naomi niet begint over die losser. Dan zou het gaan om het nageslacht van Elimelech dat in leven gehouden moest worden. Het gaat Naomi in de eerste plaats om Ruth. Want wat moet Ruth straks als een heidense weduwe in een vreemd land. Natuurlijk was ze met haar schoonmoeder meegegaan, maar Naomi zou ook een keer sterven en wat is er dan nog voor toekomst voor Ruth. En dat beseft ook Naomi. En Naomi bespreekt heel eerlijk met Ruth dat zij een plaats van rust voor Ruth wil zoeken.

Het leidt geen enkel twijfel dat Naomi op een huwelijk aanstuurt. Dat is duidelijk in dit eerste vers van het derde hoofdstuk. Een huwelijk als een plaats van rust voor Ruth. Maar is dat nu ook niet precies wat wij net zo hard nodig hebben. Wat hebben wij in deze wereld aan rust te vinden? Is er voor mensen zoals wij wel rust? Ja, er zijn telkens aren van hoop. Door ons hele leven heen voedt God ons echt wel met Zijn voedsel, en Hij geeft ons meer dan overvloed, maar is dat genoeg?

De overweging van Naomi geldt voor ons als gelovigen net zo. Uiteindelijk is er maar één ding dat ons de echte rust zal geven: Als bruid van Jezus Christus eeuwig met Hem leven. Weet je, echt rust zal hier op aarde niet zijn. Echte rust, hoeveel overvloed er in ons aardse leven ook kan zijn aan geestelijk voedsel, vinden we hier niet. Hier wordt uiteindelijk de rust niet geschonken. De echte rust is daar waar Jezus met Zijn bruid in het huwelijk treedt en eeuwig met haar zal leven. Daar zal de rust pas echt aanbreken.

Het is net als met Ruth, op die akker van Boaz was het goed uit te houden. Ze werd niet lastig gevallen, Boaz had haar in beeld en zorgde dat ze genoeg kreeg, maar de echte rust was er niet. Die zou er alleen zijn als Ruth een man zou hebben die voor haar zou zorgen. Wij zullen ook geen rust hebben, al ziet Jezus ons, zoals Boaz Ruth zag, maar echte rust krijgen we pas als een een Man hebben die voor ons zorgt. Dan zal het ons goedgaan, echt goedgaan! Opmerkelijk dat God Zelf het beeld van het huwelijk gebruikt in het Nieuwe Testament om de relatie in de eeuwigheid tussen de gelovigen en Jezus aan te geven. Verlang jij naar rust? Die zal er hier op aarde nooit volmaakt zijn en daarom leven we in Advent in de verwachting naar de komst van Jezus. Dan zal de echte rust er zijn!

Gebed: Jezus, ik kijk uit naar de dag dat U ons, als Uw bruid zult trouwen om dan eeuwig bij U te mogen zijn. Tot die dag zal ik er naar uitkijken en mijn verantwoording hier op aarde nemen door te leven in hoop.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu