Advent - De winter in lente veranderd

"Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is over, helemaal voorbijgegaan." (Hooglied 2:3-14)

De bruid beschrijft haar Liefste als een vervolg op de uitspraak van de Bruidegom dat zij een lelie is tussen de distels. Misschien heb jij je net eenzaam gevoeld en is ook je eenzaamheid herkenbaar tussen de distels. Alsof je een vreemde bent in deze wereld en ergens klopt dat natuurlijk ook. Natuurlijk valt het op dat dit meisje een lelie is tussen de distels, maar het laat ook haar kwetsbaarheid en eenzaamheid zien. Die distels groeien hard en overwoekeren die lelie, hoe mooi dat deze er ook tussenuit springt. Maar is het misschien wel juist daardoor waarom de bruid aansluit bij deze beeldspraak uit de natuur?

Ze vergelijkt haar Liefste met een appelboom tussen al die andere bomen in het woud. Ook zij gebruikt een beeld dat haar Liefste uitzonderlijk is en eruit springt, maar ze verlangt ook naar zorg, naar veiligheid en geborgenheid. Dat spreekt ze intens diep uit. Juist dat is zo belangrijk voor haar. En ze is ook kwetsbaar, dat bleek al uit het eerste hoofdstuk. Ze was verstoten en eenzaam, ze is zwart en ze telt niet mee. En nu haar Liefste haar vertelt hoe bijzonder zij voor Hem is, spreekt ze ook het verlangen naar Zijn kracht uit over haar leven. Ze wil in Zijn armen liggen. Eigenlijk is het al zo lang moeilijk geweest. En tegelijk wil ze ook de tijd krijgen om de liefde toe te laten in haar leven. Ze vraagt zelfs of anderen het niet gaan aanwakkeren.

En als Hij dan in haar beeldende woorden komt aanhuppelen over de bergen als een hinde en naar haar toekomt, dan herhaalt ze de woorden die Hij tegen haar heeft gesproken. Hij heeft haar toegeroepen dat ze moet opstaan en als Zijn liefste naar Hem moet toekomen. En dan die woorden: "De winter is voorbij, de regentijd is over." Wat een beeld van het heden met je Liefste. Zeker bij dit meisje, zo kwetsbaar, zo alleen en eigenlijk een leven dat als de dood was. Dat is ons leven hoe het was toen Jezus er niet was. Ons leven was als de winter waarin alles dor en doods was.

Zo was het, toch? Totdat Jezus in je leven kwam en zei: "En nu is de winter voorbij, Mijn liefste, nu mag je tot leven komen." Het is alsof het voorjaar is geworden in je leven vanaf het moment dat Jezus kwam. Vanaf dat moment kwamen de bloemen en de vruchten in je leven te voorschijn. En Jezus blijft het je zeggen: "Kom, kom en kom." Hij wil verder met je, elke dag. Hij wil het volle leven met je delen, tijden vol vruchten, tijdens waarin de tortelduif te horen is. Tijden dat jij je mag laten zien aan Hem zoals je bent.

Jezus heeft de winter voorbij laten gaan en de lente in je leven gebracht en Hij wil je alles geven aan liefde, alles aan bescherming en allen eenzaamheid en dorheid is voorbij. Het leven is volop begonnen en je mag het leven met Hem.

Gebed: Mijn Liefste, U bracht het leven in mij, U veranderde de winter in lente en Uw liefde en Uw bescherming maakt dat ik nu echt mag leven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 13:1-17

​1. En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde.
2. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te verraden,
3. stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heen ging,
4. op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel.
5. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had.
6. Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen?
7. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien.
8. Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij.
9. Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd.
10. Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen.
11. Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent niet allen rein.
12. Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb?
13. U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het.
14. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.
15. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.
16. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft.
17. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Elkaars voeten wassen

Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

“Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.” (Johannes 13:14)

Wanneer heb jij voor het laatst de voeten van iemand anders gewassen? Als je in de zorg werkt telt dat even niet mee. Het is een beetje een vreemde vraag, want ik denk dat de meesten nog nooit iemand de voeten hebben gewassen, behalve vanuit een bepaalde zorgrol. Maar de voeten wassen, zoals Jezus bedoelt, doen we dat wel eens? Eigenlijk zou je die vraag niet moeten stellen, want Jezus stelt, nadat Hij de voeten van de discipelen heeft gewassen, dat ook zij elkaars voeten moeten wassen. Jezus laat het geen keus zijn, maar een opdracht.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

22 oktober 2020
21 oktober 2020
18 oktober 2020
15 oktober 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu