Advent - Als lelie tussen de distels

"Ik ben een roos van Saron, een lelie uit de dalen." (Hooglied 2:1 en 2)

Het wordt misschien nu even tijd voor een lesje bemoediging. Een lesje beter kijken misschien ook wel. Want ik denk dat wij heel vaak niet goed kijken, dat wij heel vaak bezig zijn om anders te kijken dan dat God kijkt. En misschien weet je het wel, maar dan is het belangrijk om het vandaag nog maar een keer te horen. In twee teksten wordt een verschil zichtbaar dat veel groter is dan dat wij op het eerste gezicht kunnen zien.

De bruid klinkt aan het begin van hoofdstuk 2 heel erg positief. Ze is een roos van Saron en een lelie van de dalen. Ik heb altijd gedacht dat dit een hele positieve benadering is van wie ze is. Ze ziet zichzelf blijkbaar als een mooie bloem. Dat is toch wel heel wat. Ze ziet zich als een roos en als een lelie. Dat lijkt echt heel mooi. Ik denk dat er genoeg mensen zijn die dit over zichzelf niet snel zouden zeggen als het gaat over wie je als gelovige bent. Toch spreekt dit zwarte meisje dit wel op deze manier uit over zichzelf. Opmerkelijk ook dat zij zich een lelie uit de dalen noemt. 

En wat er vooral opmerkelijk aan is, is de reactie van haar Liefste. Die zegt namelijk iets heel anders. Haar Liefste zegt: "je bent een lelie tussen de distels." Dat klinkt wel heel wat anders. Hij lijkt te zeggen dat zijn bruid een meisje is dat eruit springt. Daarbij zijn distels in de Bijbel ook nog eens het beeld van onkruid en van niet-gelovigen. Maar wat is nu het verschil?

De bruid noemt zichzelf wel een bloem, maar ze noemt dit in algemene zin. Wat bedoel ik daarmee? Ze vindt zichzelf wel een lelie, maar tegelijk is dit helemaal niet bijzonder. En lelie in de dalen is niets anders dan de madeliefjes in onze grasvelden, of als een dijk vol met Pinksterbloemen. Ze valt eigenlijk niet positief en niet negatief op, ze ziet zichzelf wel in haar schoonheid, maar niet als bijzonderder dan de rest. Ze is er eentje als in een heel veld met dezelfde bloemen.

En met die uitspraak is haar Liefste het niet eens. En ik geloof dat Jezus het over Zijn gelovigen er ook niet mee eens is als wij zeggen dat we niet zoveel voorstellen. Ik geloof dat Jezus het er niet mee eens is als jij zegt over jezelf dat je niets meer voorstelt dan de rest van deze wereld. Want Jezus maakt wel degelijk het onderscheidt, net zo als de Bruidegom uit Hooglied dat doet. Hij zegt tegen Zijn vriendin: "Je bent niet er eentje uit een veld vol, maar je bent er eentje tussen de distels." Je bent als gelovige er niet eentje zoals de hele wereld, maar je springt er voor Jezus helemaal uit. Elke gelovige ziet Hij zo. Jezus houdt van iedere gelovige het meest. En elke gelovige is als een lelie tussen de distels. Je bent voor Hem de unieke bruid, je bent voor Hem bijzonder en je valt op als tussen de distels.

Gebed: Mijn Liefste, dank U wel dat U veel meer waarde ziet in mij dan ik zelf zie. Ik wil geloven dat ik er voor U uitspringt en dat U mij het mooiste vindt. U vindt elke gelovige de allermooiste.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 13:1-17

​1. En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde.
2. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te verraden,
3. stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heen ging,
4. op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel.
5. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had.
6. Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen?
7. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien.
8. Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij.
9. Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd.
10. Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen.
11. Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent niet allen rein.
12. Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb?
13. U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het.
14. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.
15. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.
16. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft.
17. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Elkaars voeten wassen

Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

“Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.” (Johannes 13:14)

Wanneer heb jij voor het laatst de voeten van iemand anders gewassen? Als je in de zorg werkt telt dat even niet mee. Het is een beetje een vreemde vraag, want ik denk dat de meesten nog nooit iemand de voeten hebben gewassen, behalve vanuit een bepaalde zorgrol. Maar de voeten wassen, zoals Jezus bedoelt, doen we dat wel eens? Eigenlijk zou je die vraag niet moeten stellen, want Jezus stelt, nadat Hij de voeten van de discipelen heeft gewassen, dat ook zij elkaars voeten moeten wassen. Jezus laat het geen keus zijn, maar een opdracht.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

22 oktober 2020
21 oktober 2020
18 oktober 2020
15 oktober 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu