Kijkcijfers

Je ontkomt er gewoonweg niet aan: Kijkcijfers als je een YouTube kanaal hebt. Nee, natuurlijk doe je het niet voor de kijkcijfers, je doet het als christelijke Youtuber voor de Heer. Nou ja, dat klinkt wel vroom, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat kijkcijfers toch iets is dat mij bezig blijft houden. En waarom ook eigenlijk niet. Waarom zou je met een soort nederige vroomheid moeten zeggen dat kijkcijfers van je kanaal niet belangrijk zijn omdat je het voor de Heer doet? Zouden dan juist je kijkcijfers niet heel erg belangrijk moeten zijn, want het gaat toch om de boodschap van de Heer?

Of ik mij er nu uit heb gepraat en mijzelf op deze manier toch toestemming kan geven om mijn kijkcijfers in de gaten te blijven houden of dat dit ook gewoon zo is dat als je dingen voor de Heer doet dat je zakelijk moet blijven denken, wat mij vooral bezighoudt is dat die kijkcijfers van veel christelijke kanalen toch wel erg mager zijn.

Zeker als je insteekt op Bijbelonderwijs, wat volgens mij echt belangrijk is in een tijd waarin de kennis steeds meer verloren dreigt te gaan, merk je dat het niet meevalt om kijkers te trekken. Wat maakt bijvoorbeeld dat bekende, niet christelijke Youtubers zonder moeite duizenden views op een dag bereiken, terwijl wij als christelijke Youtubers tevreden zijn met een paar honderd views in de week? Nu moet je niet gelijk zeggen dat dit niet belangrijk is en dat als je het maar voor eentje doet het al goed is, want daar geloof ik gewoon niet meer in. Ja, die ene is zeker belangrijk, maar mijn Heer, en mijn Jezus verdienen er meer dan eentje die erbij komt. En dus maak ik mij er wel druk om en ik wil groot denken.

Wat maakt dat tienduizenden het geweldig vinden om naar iets te kijken wat niet eens tijdwaarde heeft (laat staan eeuwigheidswaarde), terwijl dat wat echt waarde heeft, niet belangrijk genoeg lijkt te zijn. Je zou dan nog de discussie kunnen aangaan dat al de christelijke content niet kwalitatief genoeg is, maar dan ren je ook gewoon aan de inhoud voorbij.

Gewoon even concreet. Wat maakt dat een programma van StukTV als Jachtsiezoen enorme kijkcijfers haalt? En nee, ik ben er echt niet gelijk tegen, want toevallig vind ik Jachtseizoen ook gewoon een gaaf programma. Alleen, heel eerlijk, wat heb je er aan over gehouden na een half uur kijken? Hooguit een nabonkend hart als de aflevering echt spannend was. En dan? Wat kun je ermee, hoe maak je de wereld om je heen er iets meer hemels van? Nou ja, niet dus. Puur entertainment en het vergaat terstond.

Tegelijk neemt de roep in de kerk toe om meer en beter Bijbels onderwijs. Tegelijk met die roep kun je doen wat je wilt, maar niemand lijkt het nodig te vinden. Kijk maar naar de kijkcijfers op dit gebied, maar kijk ook gewoon maar even naar het aantal betrokken gemeenteleden op een Bijbelkring of wat daar ook maar op lijkt. Ligt dit nu aan mij dat ik mij hier druk over maak? Zijn we nu eigenlijk allemaal de weg kwijt aan het raken en doet dat wat er echt toe doet en toch misschien niet zoveel als het zou moeten doen? Zou Jezus dan toch heel goed hebben voorzien dat de kerk haar eerste liefde zou verlaten en als een lauw groepje mensen zich wat verdwaasd over deze wereld zou bewegen? Ik weet het niet hoor, misschien wil ik wel gewoon meer kijkcijfers. Nee, ik wil meer discipelen voor Jezus en als mijn kijkcijfers daarbij zouden helpen is mijn gebed: “Heer, geef mij kijkcijfers gelijk aan de Youtubers van deze wereld. Niet om die cijfers, niet omdat ik denk dat alleen ik het kan, met mij nog zovelen meer, maar mogen wij dan op YouTube ook het verschil maken?”

 


Anderen over Theo

Theo... ik zou zijn preekstijl omschrijven als helder en duidelijk. Hij weet mensen te prikkelen in hun theologisch paradigma. Hij weet de verbinding te leggen tussen de tekst, de huidige situatie en het Koninkrijk van God. Zijn stijl is een doorleefde stijl; hij put niet alleen uit zijn kennis, maar noemt vooral voorbeelden uit zijn eigen praktijk. Daarbij is hij ook kwetsbaar en pretendeert hij niet het allemaal wel te weten. Hij probeert in zijn manier van preken mensen aan te zetten tot een leven van discipelschap. Misschien kan je wel zeggen dat hij veel meer een trainer/coach is, dan een preektijger met allerlei theologische hoogstandjes en woordkunsten.

Theo... hij wil niet graag standaard zijn en zoekt vaak het randje op om je te prikkelen en je te laten nadenken. Hij loopt vaak op dat randje en soms verdenk ik hem ervan dat hij net over dat randje wil lopen. Altijd iets uitdagends en altijd net anders dan de massa.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu