Vervloekingen terwijl je gezegend bent

Geestelijke confrontatie #5 

“Toen zei God tegen Bileam: U mag niet met hen meegaan, u mag dat volk niet vervloeken, want het is gezegend.” (Numeri 22:12 – HSV)

“God zei tegen Bileam: ‘Ga niet met hen mee en vervloek dat volk niet, want het is gezegend.’” (Numeri 22:12 – NBV21) 

Als er twee woorden belangrijk zijn bij de geestelijke confrontatie en de manier hoe dit een uitwerking heeft in ons leven dan zijn het de woorden zegen en vloek. Is het mogelijk dat als je onder Gods zegen bent, dat een vloek invloed heeft op je leven? Of misschien nog wel sterker: Heeft een vloek wel kracht als je onder Gods zegen bent? In ieder geval is het goed om hier over na te denken omdat een vloek in je leven de kracht van de duisternis in je leven bepaalt. Menig keer heb ik gezien wat een vloek in iemands leven doet. Er kan ziekte in iemand leven zijn dat gewoon op zichzelf staat, maar vaak heb ik ook ziekte gezien die het gevolg is van een vloek die op iemands leven rust. 

Zegen en vloek draait eigenlijk altijd om de kracht van woorden, waarbij sommige vervloekingen echt desastreus kunnen zijn. Er is een geschiedenis in het Oude Testament die in ieder geval heel veel duidelijk maakt over de kracht van een vloek. Dat is de geschiedenis van Balak en Bileam. Balak, alweer een koning die bang is geworden voor Israël. Altijd weer die angst om ten onder te gaan. Precies die angst van satan omdat hij weet dat hij ten onder zal gaan. Balak vraagt dan of Bileam wil komen om het volk Israël te vervloeken. Nu kan het zijn dat je denkt: Vervloeken? Dat zijn sprookjes? Denk je nu echt dat dit werkt? 

Heb je al eens gekeken hoe God reageert op Bileam? Besef daarbij ook even dat Israël absoluut een door God gezegend volk was. Het beloofde land was toegezegd, de Messias was beloofd door Israël heen. God had in Abraham zijn zegen gegeven aan het volk. Wat kan Israël dan gebeuren? Je zou zeggen, zolang het God niet in de steek laat, is er geen probleem, want die zegen zouden ze alleen verspelen door afgoden te dienen en niet op God te vertrouwen. Dat is nu niet direct aan de orde. Is er dan een probleem op het moment dat Bileam het volk zou vervloeken? 

Ja, kennelijk is er dan dus nog steeds wel een probleem. Niet omdat ik dat zou vinden dat er een probleem zou zijn, maar God ziet het als een probleem. Als de zegen van God voor Israël genoeg is, dan zou God Bileam toch gewoon zijn gang kunnen laten gaan? Het is dus kennelijk niet zo dat als God zegent dat satan niets meer kan doen. Dat klinkt misschien vreemd, want God is toch almachtig? Ja, God is almachtig en het is absoluut niet dat de confrontatie tussen God en satan een gelijkwaardige strijd zou zijn. Er is geen enkele gelijkwaardigheid, sterker nog de overwinning van God is zeker, satan zal ten onder gaan. God is almachtig en satan slechts een schepsel. Alleen gebeurt dat niet zonder slag of stoot. Dat blijft voor ons lastig om te begrijpen hoe dat precies zit. Het blijft dus toch nog een strijd. 

Omdat een vervloeking dus impact zal hebben, vindt God het niet goed dat Bileam het volk van Israël zou vervloeken. Nu zal het zo zijn geweest dat Bileams woorden meer kracht hadden dan onze woorden omdat Bileam in ieder geval ook een occulte achtergrond had en daardoor veel sterker verbonden is met de duisternis. Toch zie ik ook dat gelovigen, en daarmee dus ook gezegenden, wel degelijk geraakt worden door vervloekingen die door woorden zijn uitgesproken. Hoeveel negatieve woorden hebben er in jouw leven invloed? Dat staat in geen verhouding met occulte vervloekingen, maar in de aard is het hetzelfde en gebruikt satan ook die woorden om jou te verzwakken. 

Gebed: Het is onbegrijpelijk voor ons hoeveel impact vervloekingen hebben. Ik wil altijd onder Uw zegen zijn, maar ook daar wil ik niet geraakt worden door woorden die mijn leven bepalen in negatieve zin. Ik bid om Uw bescherming en om het juiste gebruik van de wapenrusting. Leer mij leugens te ontmaskeren zodat ze geen invloed op mijn leven hebben.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Spreekbeurten Theo de Koning

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Geloven is niet meer van deze tijd

Waarom is geloven vaak zo moeilijk? Zou het kunnen zijn dat dit komt omdat wij teveel mensen van deze tijd zijn geworden?
Eigenlijk is geloven helemaal niet iets meer voor onze tijd.

Ik liep afgelopen week buiten en kreeg toen het beeld van een fotorolletje, toen ik liep na te denken over geloof. Ik kom nog uit de tijd van de fotorolletjes. Sterker nog, mijn vader had een heuse Doka. Een donkere kamer waar je zwart-wit foto's kon ontwikkelen. Kleur was niet te doen, omdat dat nog veel meer bij kwam kijken. Geloven moet je eens vergelijken met een fotorolletje.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu