Gezag over heel de aarde

Serie: Geestelijke confrontatie #3 

“En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid!” (Genesis 11:4 – HSV) 

“Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Zo vestigen we onze naam, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’” (Genesis 11:4 – NBV21)

 

Als je een grote raddraaier laat rondlopen, kun je er vanuit gaan dat de rust niet terugkeert. Sterker nog, die raddraaier zal altijd proberen opnieuw medestanders te krijgen. Je ziet eigenlijk dat satan dit doorlopend doet. Hij wil niets liever dan alles en iedereen opzetten tegen God. Dat heeft hij met de engelen die gevallen zijn gedaan, maar dat doet hij doorlopend met de mensen op aarde ook. En hoe meer mensen hij gemobiliseerd krijgt om zijn plannen uit te werken, hoe beter hem dat uitkomt. Babel, ook daar is duidelijk dat satan de confrontatie met God blijft zoeken en nog een stap verder wil zetten.

Als je het verhaal rond de torenbouw van Babel goed leest, dan ontdek je steeds meer van de tactiek van de grote tegenstander van God. Hij wil gezag hebben op aarde. Bij Noach zag je hoe hij een zondige cultuur zaaide op aarde, maar bij Babel gaat het om een stap verder. Hij wil God het gezag op aarde ontnemen. Hij heeft ondertussen ook al gezien wat God doet op het moment dat Hij een punt zet. God liet de hele wereld in het water ten onder gaan. De enige manier voor satan om te winnen van God is dat de Redder van de wereld er nooit zou komen. Daar zijn al zijn peilen op ingezet. Overwinning van Jezus op aarde zou de definitieve ondergang van satan zijn. Zijn kop zou vermorzeld worden. 

En ook bij Babel gebruikt hij de mensheid voor zijn confrontatie met God. De mensen wonen bij elkaar, maar er zat nog een risico in dat er uiteindelijk verdeeldheid zou komen. Ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar satan wist als geen ander dat als er verdeeldheid zou komen, de kracht van het geheel zwakker zou worden. Eigenlijk zet satan in op eenheid. Dat wij als kerken in Nederland zo verdeeld zijn is daarom ook een onderdeel van de strijd van satan. Verdeeldheid maakt alles van de Tegenpartij zwakker en eenheid voor wat zijn eigen plannen sterker maakt. Dus alles van God verdelen en eenheid smeden tussen mensen die je aan je kant hebt. Het is slim en het werkt. 

De mensen willen elkaar niet kwijt en met elkaar gezag nemen over de aarde. Ze komen tot de conclusie dat een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt ervoor zal zorgen dat ze met elkaar naam zullen maken op aarde. Dat woord ‘naam’ zou je ook kunnen vertalen met ‘autoriteit’. Ze wilden dus gezag hebben op aarde, waardoor ze niet verspreid zouden worden op aarde. Met andere woorden, ze wilden zorgen dat ze macht hadden op aarde om daar te bepalen wat er zou gebeuren. En waar de mens naar de macht greep, was hij in de greep van de vijand, die precies hetzelfde deed in de hemel. De macht grijpen is denken dat je God buiten spel kunt zetten. 

Zodra wij elkaar zoeken om met elkaar onze eigen zin te doen is dat eigenlijk Babel in het klein en is dat niets anders dan God van Zijn troon proberen te krijgen. Je kunt dan zeggen dat je het zo natuurlijk niet bedoelt, maar dat was in Babel ook. Ze waren zich niet eens bewust dat dit op de achtergrond speelde. Deze geestelijke machten die daar speelden hebben ze ongetwijfeld niet door gehad, maar het gebeurde wel. Daarom grijpt God in en verward hun spraak. De eenheid voor het kwaad, wordt verdeeldheid. De manier hoe satan zijn spel speelt door eenheid voor hemzelf en verdeeldheid tegen God te bewerken is precies dat wat God gebruikt om hem de kracht te ontnemen. God bestrijdt satan met zijn eigen wapens. Tegelijk zet het ons op scherp waar wij door onze verdeeldheid Gods werk krachteloos maken en waar we door eenheid onze eigen zin met elkaar proberen te doen. Eenheid in Christus en verdeeldheid zaaien bij de tegenstander door daar de eenheid te verstoren, dat maakt Gods Koninkrijk groter en sterker. 

Gebed: Heer, leer mij eenheid voor U te zoeken, maar ook te zien waar satan eenheid smeedt om Uw werk kapot te maken.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Spreekbeurten Theo de Koning

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Geloven is niet meer van deze tijd

Waarom is geloven vaak zo moeilijk? Zou het kunnen zijn dat dit komt omdat wij teveel mensen van deze tijd zijn geworden?
Eigenlijk is geloven helemaal niet iets meer voor onze tijd.

Ik liep afgelopen week buiten en kreeg toen het beeld van een fotorolletje, toen ik liep na te denken over geloof. Ik kom nog uit de tijd van de fotorolletjes. Sterker nog, mijn vader had een heuse Doka. Een donkere kamer waar je zwart-wit foto's kon ontwikkelen. Kleur was niet te doen, omdat dat nog veel meer bij kwam kijken. Geloven moet je eens vergelijken met een fotorolletje.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu