De eerste confrontatie

Serie: Geestelijke confrontatie #1 

“Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.” (Genesis 3:4 en 5 – HSV) 

“‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, en dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’” (Genesis 3:4 en 5 – NBV21) 

Als je antwoord zou moeten geven op de vraag waar het in deze wereld nu echt over gaat, wat zou je dan zeggen? Je kunt een antwoord geven als: God wil mensen winnen voor Zijn Koninkrijk. En dat klopt wel, maar dat dit nodig is, heeft natuurlijk een oorzaak. Zonder die oorzaak, waren wij net als Adam en Eva nog steeds in het paradijs geweest. Het is niet voor niets dat Paulus, als hij het over de geestelijke wapenrusting heeft, dat hij zegt dat we de strijd hebben tegen de geestelijke machten in de hemelse gewesten. Achter alles zit nog iets anders. Achter wat wij zien zit nog een andere werkelijkheid, die niet tastbaar is, maar die zich wel laat gelden. 

Toen ik een paar weken geleden op de socials vroeg waar het bij ‘Tijd met God’ en op ons videokanaal over moest gaan, in 2023 kreeg ik een reactie: ‘geest van religie’. Daar heb ik even over nagedacht, omdat ik geloof dat een geest van religie maar een deel is van het probleem, waar deze een onderdeel van is. Het gaat namelijk in deze wereld niet in de eerste plaats om wat wij zien, maar om wat er achter de schermen zich afspeelt. Er is een doorlopende geestelijke confrontatie tussen licht en duisternis, tussen God en satan, een geestelijke confrontatie tussen twee koninkrijken. Die strijd speelt zich af in onze werkelijkheid, alleen is die niet altijd even tastbaar. Als je goed leert kijken en onderscheiding van geesten hebt, zie je het wel degelijk. 

In deze serie gaan we hier naar kijken en ik hoop dat het jouw blik op de werkelijkheid verandert. Toen ik leerde ontdekken wat de geestelijke wereld was, ging ik ineens zien dat er meer speelde dan ik ooit had geleerd. Het cynische daarvan is dat, ondanks dat je dit weet, je er soms toch ook wel weer intrapt. Daarom is het zo belangrijk om die geestelijke strijd van tijd tot tijd onder ogen te zien. 

Je kunt je natuurlijk afvragen waar deze geestelijke confrontatie is begonnen. Dat begon ongetwijfeld op het moment dat satan in de hemel in opstand kwam. Als aanbiddingsleider wilde hij uiteindelijk zelf de eer ontvangen. Toch is dit niet het moment dat wij hier op aarde iets van hebben ervaren. Dat is een strijd in de hemel geweest, die voor ons belangrijk is om te weten als achtergrond voor wat er gaande is. Het eerste moment dat wij als mensheid daarvan iets hebben ervaren is het moment als satan zijn gram begint te halen op aarde. 

Als Adam en Eva in volmaakte rust en vrede in het paradijs leven is het eerste moment dat de geestelijke confrontatie voelbaar is op aarde. Op dat moment is satan er op uit om wraak te nemen op God. Als hij zijn eer niet krijgt in de hemel, dan zal hij Gods schepping opeisen. Vanaf dat moment is de mensheid onderdeel van de confrontatie die satan met God is aangegaan. 

Je merkt dan gelijk al op welke manier hij dit doet. Vooral slim en doordacht. Natuurlijk weet hij dat Adam en Eva God liefhebben en volledig vertrouwen. Natuurlijk weet hij dat als hij gelijk met de deur in huis zou vallen, zijn plan nooit zou slagen. Daarom doet hij het ook niet op die manier. Hij zaait ‘slechts’ twijfel met een halve leugen. Hij speelt met het woord ‘sterven’. God had gezegd dat als ze van die boom zouden eten dat ze zouden sterven, maar satan ontkent dat. Het directe sterven gebeurt inderdaad niet, maar de dood komt wel de wereld in. Gelijk daarna zet hij in op nog meer kennis. Kennis van goed en kwaad. Iets dat Eva niets zei, want ze had nog nooit kwaad gezien. 

Op die manier speelt satan in op ons leven. Twijfel of God het echt goed bedoelt. De vraag of God wel echt goed is, komt voort uit de geestelijke confrontatie. Waar we daar beginnen te twijfelen, hoe klein ook, heeft de vijand een voet tussen de deur. Hij begint altijd met het verdacht maken van God. Zodat hij daardoor je kan verleiden om een keus tegen God te kiezen. Niet omdat je tegen God zou willen zijn, maar omdat hij je in je denken op zijn manier laat denken en niet op Gods manier. 

Gebed: Heer, leer mij iedere keer op tijd inzien als satan het voor elkaar dreigt te krijgen om mij aan U te laten twijfelen.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu