Gebed als deal?

Serie: Wij bidden

“Laat het zo zijn dat het meisje tegen wie ik zeg: Laat toch de kruik van uw schouder zakken, zodat ik kan drinken, en dat zal zeggen: Drink, en ik zal ook uw kamelen te drinken geven, dat zij het meisje is dat U voor Uw dienaar Izak bestemd hebt. Daaraan zal ik dan weten dat U mijn heer goedertierenheid bewezen hebt.” (Genesis 24:14 - HSV)

“Het meisje dat ik vraag haar kruik van haar schouder te nemen om mij te drinken te geven en dat antwoordt: “Ga uw gang, ik zal ook uw kamelen te drinken geven,” laat dat het meisje zijn dat U bestemd hebt voor uw dienaar Isaak. Als zij zo reageert, zal ik weten dat U mijn meester genegen bent.’” (Genesis 24:14 – NBV21)

Zal ik eens met een vreemde vraag beginnen, deze keer? Kun je met God een deal sluiten? Nu moet je natuurlijk niet gelijk wegklikken, maar mij nog even laten uitpraten. Mijn eerste reactie op mijn vraag zou namelijk ook zijn: “Nee, natuurlijk niet”. Toch doen we het misschien wel veel vaker dan dat wij beseffen. Eigenlijk is elk gebed in de zin van ‘als… dan’ een deal met God. Persoonlijk vind ik het echt nog niet zo eenvoudig om een afspraak met God te maken waardoor Hij je duidelijk maakt wat de bedoeling is. Toch kom je dit soort dingen heel regelmatig in de Bijbel wel tegen.

Het moment is aangebroken dat Abraham voor zijn zoon Izak een vrouw wil zoeken. Ja, zo ging dat in die tijd. Maar dat mocht ook niet iemand zijn die willekeurig op het pad van Izak kwam. Ongetwijfeld zullen er genoeg vrouwen zijn geweest die een oogje op hem hebben gehad. Abraham wil alleen niet dat Izak zal trouwen met een vrouw uit Kanaän. Dat waren heidenen en dat wilde hij niet. De andere kant was dat hij ook niet wilde dat Izak terug zou gaan naar het land van herkomst van Abraham. Abraham zegt namelijk dat het land waar hij nu woont, dat dit het land is dat God zal geven aan Abraham en zijn nageslacht. Dus Izak moet blijven wonen waar hij nu woont.

Met al deze overwegingen stuurt Abraham een knecht er op uit. En het mag duidelijk zijn: Deze knecht moet met een vrouw terugkomen uit de familie van Abraham. Nu kun je hier een heel geestelijk verhaal van maken, maar het is nog maar de vraag in hoeverre Abraham op dit punt al een echte gelovige is in het Oude Testament. Je leest hoofdstukken lang niets over God en als God Abraham uitkiest is er nog maar weinig geloofskennis. Sterker nog, de regels die God geeft komen pas eeuwen later. Toch was wel duidelijk dat Izak de belofte van God moest vervullen en daarom was er een vrouw nodig uit het vaderland van Abraham.

De knecht die op pad gaat wil nog wel duidelijkheid hebben van Abraham. Hij mag niet zonder vrouw terugkomen, maar wat nu als die vrouw niet mee wil? Op dat moment zal de eed die de knecht aan Abraham aflegt vervallen. En zo gaat die knecht op pad. Maar hoe ontdek je dan daar in een vreemd land wie de juiste vrouw is voor Izak? Daarvoor bidt die knecht. En misschien kun je je zelfs afvragen of zijn gebed nu wel echt een gebed was tot de God in Wie Abraham geloofde. Hij bidt namelijk tot de God van zijn heer Abraham. Dat gebed dat is opmerkelijk te noemen omdat het toch erg veel lijkt op een deal met God.

Toch komt de vraag wel op, op welke manier je duidelijk kunt krijgen wat Gods bedoeling is op bepaalde kruispunten van je leven. Deze knecht stelt God voor dat als er een meisje bij de put komt aan wie hij zou vragen om water te mogen drinken uit haar kruik en die dat zou geven en daarnaast ook nog de kamelen water zou geven, dat dit het juiste meisje moest zijn. Je zou kunnen zeggen dat het ‘toevalsgehalte’ in deze vraag behoorlijk kleiner was geworden doordat hij ook nog vroeg of dat meisje dan de kamelen te drinken zou gaan geven. Je zou kunnen zeggen dat als dit precies gebeurde, dat dit eigenlijk teveel toeval zou zijn om het te negeren.

Juist deze manier van bidden om Gods weg helder te krijgen, kom je vaker tegen in de Bijbel. Het is dus niet een gebed waarbij de knecht iets van God wil ontvangen voordat hij iets zou doen voor God. Zo werkt het niet. Het gaat om duidelijkheid om een keus te maken die gericht is op Gods bedoelingen. Later kom je dit ook bij Gideon tegen. Gideon doet het zelfs twee keer omdat hij het echt heel zeker wil weten. En om dan nog maar even bij de beginvraag terug te komen: Kun je een deal met God sluiten? Natuurlijk niet om God te manipuleren (dat laat Hij Zich toch niet doen), maar wel om Zijn weg duidelijk te laten worden. Wat wel opvalt is dat het voorstel in zo’n gebed zodanig is dat de vraag, als dat zou kloppen, niet logisch is dat het klopt. Je kunt zeggen: “Heer, als er mogen dauw op het land ligt, dan…”, maar als het aannemelijk is dat die dauw er ligt, kun je daar niets mee toetsen.

Gebed: Heer, leer mij Uw weg en bedoelingen in het leven te zien en leer mij te letten op wat U zegt.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu