Wij bidden...

Serie: Wij bidden

“Er kan toch geen sprake van zijn dat U zoiets doet, dat U de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn: zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij U toch geen sprake van zijn! Zou de Rechter van de hele aarde geen recht doen?” (Genesis 18:25 – HSV)

“Zoiets kunt U toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten omkomen! Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt U toch niet doen! Hij die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen?’” (Genesis 18:25 – NBV21)

De periode van de zomervakantie gaan we nadenken over het thema ‘Wij bidden’. Dat gaan we doen in de serie ‘Tijd met God’, maar tegelijk ook op ons videokanaal. Komende zaterdag verschijnt de laatste video in de serie ‘Ruim baan voor de Geest’ en daarna gaan we in zeven video’s nadenken over het ‘Onze Vader’. Misschien dat je denkt: Jullie hebben toch al eens een serie over gemaakt over het gebed? Dat klopt, maar deze keer steken we het iets anders in en dat heeft een reden. Ik hoor nog te vaak gebeden die verre van concreet zijn. Is een gebed als: “Heer we bidden voor…”en dan komt er een naam, eigenlijk wel een gebed. Is dat dan bidden?

Stel je voor dat mijn dochter tegen mij zou zeggen: “Pap, ik vraag u”, en dan komt er niets. Dan zou ik haar toch wel aankijken en vragen: “Wat vraag je dan?” Vervolgens zegt ze: “Nou, ik vraag u”. Dat is natuurlijk niet voor te stellen dat je dochter dat zou doen. Het is wel apart dat wij dit naar God toe dus regelmatig wel heen normaal lijken te vinden als we zeggen: “Heer, ik bid u voor mijn vader, kind, of wie dan ook”. Kun je je voorstellen dat God op dezelfde manier zou reageren als dat ik zou doen en zou zeggen: “Wat bid je dan?”

In de videoserie over het ‘Onze Vader’ zullen we de manier laten zien hoe Jezus ons leert bidden vanuit de rol als kind van de Vader en in de serie in ‘Tijd met God’ zullen we gebeden langsgaan die we in de Bijbel tegenkomen. Ik hoop dat die serie uiteindelijk een beetje compleet is, maar dat lijkt er wel op. En bidden is praten met God. Let op, het is dus niet alleen vragen, al zijn sommige gebeden wel gewoon smeekbeden en niet meer. Dat laat ook een afhankelijkheid zien die wij hebben naar God. Je moet in de Bijbel een behoorlijk aantal hoofdstukken doorlezen om het eerste gebed te lezen dat is opgeschreven. Er zal vast meer gebeden zijn, maar de eerste lijkt het gebed van Abraham te zijn voor Sodom en Gomorra.

Er is voor deze geschiedenis natuurlijk eerst wat voorgevallen. Abraham en Lot konden niet meer samen blijven optrekken. Hun kudden waren te groot geworden en ze waren uit elkaar gegaan. Lot had de mooiste kant gekozen en voor Abraham bleef de minste kant over, alleen had Lot ook de steden Sodom en Gomorra in zijn gebied erbij gekozen. En daar was het een goddeloze bende. Daarnaast was Abraham een rechtvaardige man die heel vertrouwelijk was met God, zelf zo vertrouwelijk dat God voor Abraham niet verborgen wilde houden wat Hij zou gaan doen. Op het moment dat God dan aankondigt dat Hij die twee steden gaat verwoesten is het eerste dat Abraham denkt: Daar woont Lot.

Als je het gebed leest ontdek je dat Abraham heel vrijmoedig is, terwijl God zeer vastbesloten is. Wat opvalt is dat Abraham God in zijn gebed aanspreekt op Wie God is: Betrouwbaar en rechtvaardig. Eigenlijk zegt hij, op het randje van eerbied: “Heer, U kunt toch niet met de onrechtvaardigen, ook de rechtvaardigen laten omkomen?” En dan begint hij te onderhandelen met God. God belooft de stad niet om te keren als er nog 50 rechtvaardigen zijn. Abraham zal snel geteld hebben en een inschatting hebben gemaakt. Hij vraagt dan om 45 en na, voor je gevoel, eindeloos blijven durven vragen stopt hij bij 10.

Misschien heeft Abraham vanaf het begin de angst gehad dat alleen Lot rechtvaardig zou zijn, als hij dat al voldoende was. Of wellicht heeft hij Gods norm voor rechtvaardigheid proberen in te schatten. Maar waar het om gaat is dat hij als rechtvaardige, God durft aan te spreken op Wie Hij is en dat gebruikt hij om Lot te redden. En merk je dan dat hij hierin helemaal niet vaag blijft? Politiek gezien zou je kunnen denken: Om een enkel persoon een stad sparen, dat is onzin om voor te strijden, maar bij God ligt dit zo anders, en daardoor durfde Abraham te blijven bidden. Concreet bidden is dan soms ook durven doorvragen bij God, maar niet stoppen met ‘Heer ik bid U…’ Ga de komende tijd eens kijken in hoeverre jouw gebeden concreet zijn.

Gebed: Heer, ik kom bij U als Uw kind en ik vraag U of dat U mij wilt leren om heel concreet te bidden en U ook helemaal te durven vertrouwen.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu