Nieuwjaarswens en zegen

Het nieuwe jaar is begonnen. Misschien krijg je deze ‘Tijd met God’ in je mailbox, of zie je hem op de website staan terwijl je nog niet eens in bed ligt omdat je het nieuwe jaar toch nog wilt inluiden, ondanks alle beperkingen. Misschien dat je hem pas later leest. Ik wil er dit jaar bewust voor kiezen om het jaar met een wens en een zegen te beginnen.

We hebben al eens eerder stilgestaan bij woorden van Paulus die ons oproept om elkaar te bemoedigen en je ziet het in het Oude Testament regelmatig dat er zegenende woorden worden uitgesproken. Zijn dat altijd woorden van God Zelf? Lang niet altijd, vaak zijn het woorden van mensen die toen leefden en die anderen een zegen meegaven. Soms omdat ze op het punt stonden om te sterven, maar anderen ook op andere momenten van het leven. Een zegen die je uitspreekt zijn positieve woorden waar God Zich aan wil verbinden. Op de klank van Zijn stem gaan daardoor zelfs engelen aan het werkt. Een zegen zou je dus ook een soort gebed kunnen noemen dat je uitspreekt over een ander, maar wat tegelijk ook de vraag aan God is om die woorden ook te laten gebeuren. Goed om te beseffen dat je woorden zoveel kunnen doen, ook als dat dus negatieve woorden zijn.

We staan aan het begin van een vreemd jaar. We weten niet wat het ons zal brengen en dat gevoel is sterker dan ooit. Toch wens ik je toe dat al deze onzekerheden niet bepalend zullen zijn voor de keuzes die je dit jaar zult maken. Of nog anders gezegd, wens ik je toe dat je focus niet ligt op de onzekerheden en de moeilijkheden die er zijn of die er komen. Ik wens je toe dat je ogen gericht blijven op Jezus, Die aan de rechterhand van de Vader zit en daar regeert en onze namen telkens bij Zijn Vader brengt. Geloof en weet dat alles in deze wereld in Zijn hand ligt en vindt daar je rust en vrede.

Ik zegen voor dit jaar met passie voor Jezus en Zijn Koninkrijk, met kracht om in jouw zwakheid bovenmatig sterk te zijn in dat wat God je zal laten doen. Ik zegen je met het vuur en de volharding van de Heilige Geest, zodat je voortdurend afgestemd zult zijn op Gods plan met je leven en Gods route met je door dit leven. Laat de zegen van God helemaal toe in je leven, zodat Zijn gedachten van vrede, liefde en toewijding voor jou je altijd zullen vervullen.

Ik zegen je met meer dan veel verlangen om Jezus en Zijn Koninkrijk uit te delen in deze wereld. Dat op elke plaats waar je komt je Jezus zult brengen en Zijn Koninkrijk zult laten zien, of dat nu in je houding of in je daden, in je woorden of je zwijgen is. Of het is doordat je iemand die Jezus niet kent vertelt Wie Hij is, of dat het is omdat je op een zieke je handen legt. Ik zegen je met meer en meer van Gods Koninkrijk zodat jij dit jaar steeds meer en meer zult ervaren dat er steeds meer hemel op aarde zal komen. En tenslotte zegen ik je met een overweldigende hoeveelheid liefde van de Vader, dat dit je hart, ziel, hoofd en lichaam voortdurend zal vervullen en je met vreugde je weg zult gaan door dit leven. En dat alles in de Naam van Jezus, onze Heer!

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu