Wijdt de ingewonnen gebieden opnieuw in!

"Bij de inwijding van de muur van Jeruzalem zochten zij de Levieten uit al hun woonplaatsen om hen naar Jeruzalem te brengen, om met blijdschap de inwijding te verrichten, met dankzegging en met gezang, met cimbalen, luiten en harpen." (Nehemia 12:27)

Welk gevoel krijg jij bij het woord 'inwijding'? Het is, denk ik, een lastig woord, want het roept de vraag op welke functie inwijding heeft. Betekent het dat als je bijvoorbeeld je huis inwijdt, dat dit een speciale zegen van God krijgt, waardoor je er met meer zegen kan gaan wonen? Of een kerkgebouw dat ingewijd wordt, kan God daar meer werken dan in een kerkgebouw dat niet is ingewijd. En trouwens, wanneer is iets een inwijding en wanneer niet? Eigenlijk is het dus iets dat nog niet zomaar is uitgelegd. Nadat alle feesten van dankbaarheid en nadat ook de verootmoediging is geweest en iedereen is verdeeld over Jeruzalem en over het land, dan roept Nehemia alle Levieten nog een keer terug naar Jeruzalem. En waarom? Precies, om de nieuwe stadsmuur in te wijden.

Je voelt het al wel aankomen dat je dus een thema als 'inwijding' niet zomaar kunt negeren. Als je het hele verhaal leest krijg je bij de inwijding van de muur een gevoel dat het om dankbaarheid gaat, maar ook om iets dat een soort symbool is van inname. Het is iets van geestelijke strijd. Het lijkt eigenlijk het tegenovergestelde te zijn van wat er bij de muur van Jericho is gebeurd. Bij Jericho liep het volk om de stad heen en uiteindelijk vielen de muren omver en kon de stad ingenomen worden. Nu is het anders, want de Levieten worden door Nehemia de stadsmuur opgestuurd, samen met de leiders van het volk. De Levieten gaan in twee groepen, tegengesteld over de stadsmuur lopen en doen dat als een dankkoor. Ze zetten hun voeten op de muur als een soort overwinningsprocessie en tegelijk toewijding van de stad aan God.

Zelfs iedereen wordt gereinigd, volgens de reinigingswetten van Mozes en ook de poorten en de muur worden gereinigd. En juist dat is een teken van heiligheid en toewijding aan God. Uiteindelijk gaan de twee dankkoren naar de tempel en daar worden grote offers gebracht en het hele volk is blij. Jeruzalem is weer een stad rondom de tempel en het is weer een stad die is teruggewonnen voor God. Eigenlijk is het woord 'winnen' niet eens wat het echt is, de stad is door God teruggegeven voor de dienst aan Hem.

Als God het gebied waarover jij verantwoordelijk bent, al is dat gebied nog zo klein, teruggeeft om daar God te dienen, dan is het goed om die toewijding en inwijding ook serieus te nemen. Dat dankkoor is niet alleen een symbolische daad, net zo min als dat het lopen om Jericho een symbolische daad was, het gaat hier om dat wat er ook geestelijk gebeurt. Al eerder trokken we de lijn van tempel en stad. Jeruzalem zonder tempel is geen Jeruzalem, maar de tempel zonder Jeruzalem is ook niet compleet. Daarom was die muur zo belangrijk. Zo is onze samenleving zonder kerk en geloof, geen samenleving en kan de kerk niet zonder samenleving. Als daar overwinningen worden gegeven door God en er een nieuwe muur om delen van onze samenleving komt, dan is het belangrijk om dat toe te wijden aan God. Stel je voor dat de overheid merkt dat samenwerken met de kerk enorm verrijkend is, zouden we dan die samenwerking ook niet moeten toewijden aan God, zodat wij deze samenwerking gebruiken voor God?

En nu nog even persoonlijk. Als je de muur om je leven moet bouwen en niet om je hart en vanuit je relatie met God komt er steeds meer in je leven binnen de muren van Gods bescherming te liggen, zou je dan ook niet de toewijding en inwijding serieus moeten nemen? Als er gebieden in je leven die in puin lagen, beginnen te herstellen omdat het hart van God in je leven begint te kloppen of dat je gebieden hebt teruggewonnen van de vijand in je leven, ga die gebieden opnieuw inwijden voor God. Wil je een voorbeeld? Stel dat er een verslaving in je leven was waar een doorbraak in is gekomen, dan is nog niet gelijk alles op orde, net zo min als dat Jeruzalem in ene keer was hersteld, maar Nehemia wijdt de stad, hoe gebroken nog, toch al helemaal toe aan God. Als er dan een doorbraak in je verslaving is gekomen, loop over de muur van je leven en geef God opnieuw de ruimte op die terreinen van je leven waar Hij die ruimte niet had. Wijdt dat toe, wat God opnieuw toekomt, dat is niet alleen iets dat symbolisch is, maar dit is geestelijk gaan staan in de overwinning die Jezus je heeft gegeven.

Gebed: Heer, ik ga opnieuw opstaan over al die terreinen, groot en klein, persoonlijk en in de bediening die U mij geeft, die U toekomen.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu