Als de HEER spreekt

Thema: Bouwen is de opdracht

"Zij vonden in de wet geschreven dat de HEERE door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand." (Nehemia 8:15)

Je zult ondertussen wel gemerkt hebben dat het boek Nehemia soms ook echt ver bij ons vandaan staat. Zeker als je niet alles geestelijk wil bekijken, staat het in letterlijke zin heel ver bij ons vandaan. Vooral ook omdat Nehemia te maken heeft met een volk dat uiteindelijk wel gewoon Gods volk is. Alleen al daardoor is het soms lastig om voor ons lijnen te trekken. Wij kunnen niet zeggen dat ons volk, Gods volk is, zoals Nehemia dat kon zeggen van Juda. Daardoor hebben wij veel meer met een onderstroom te maken die helemaal niets met God heeft. Vanuit het verleden vraagt het volk bij Nehemia naar de wet van God en ik geloof dat God zoiets ook nu kan doen onder een volk als het onze, maar de verhouding is wel anders. Daarom wil ik je eerst vragen om even bij jezelf te rade te gaan als het over de reactie van het volk gaat bij Nehemia na het voorlezen van Gods wet.

Hoe luister jij naar Gods Woord? Ja, dat is even een hele directe vraag. Wat je ziet (en misschien zelf ook wel herkent) is dat je op zondag in de kerk heel graag iets mee moet krijgen wat je bemoedigd. Het gaat, juist in onze individualistische tijd, er vooral om wat ik krijg als ik geloof. Waarom schrijf ik dit nu zo? Omdat ik je eerlijk wil vragen wat er gebeurt als je Gods Woord leest en je echt ziet dat je iets radicaal moet gaan veranderen? Het gaat er namelijk nogal radicaal aan toe op het moment dat het volk de wet van God hoort lezen.

Als Ezra de wet leest, leest hij natuurlijk veel meer dan alleen de tien woorden van God. Hij leest, zeker gezien de tijd die het kost, waarschijnlijk de hele Thora. En wat dan opvalt is dat het volk direct lijkt te beseffen dat dit niet zomaar een dag is, maar een dag waarop God spreekt. Ze loven God en knielen voor Hem neer. En nadat de wet was gelezen en Ezra, met een aantal anderen, deze ook had uitgelegd, kwamen de familiehoofden bij bij Ezra, met de priesters en de Levieten om meer te weten te komen over de wet en komen ze tot de conclusie dat de verplichte oogstfeesten niet worden gevierd. En dat terwijl het op het moment van lezen de zevende maand is, de maand waarin ze juist de oogstfeesten en met name het Loofhuttenfeest zouden moeten vieren. Het was een feest dat Israël, sinds de uittocht uit Egypte elk jaar moest vieren. En direct willen ze gehoorzaam zijn aan Gods wet.

Het gaat hier dus niet om even wat fijn gevoel van het geloof, maar het volk is bereid om direct te luisteren naar God op het moment dat ze lezen wat God van hen vraagt. Uiteindelijk gaat het hele volk er dus in mee, aangestuurd vanuit de familiehoofden. Ik weet niet goed wat God op dit moment tegen jou zegt. Dit in Nehemia is iets dat specifiek gold voor Israël. Ik verlang ernaar dat er in Nederland ook zoiets zou gebeuren, maar weet je, dit begint ook bij jou en bij mij. Ben jij bereid om je levensstijl aan te passen op het moment dat God dit van je vraagt? En dan bedoel ik helemaal niet iets dat je niet zou kunnen toetsen, maar alleen al op het moment dat je Gods Woord leest en je ontdekt dat dit niet overeenkomt met je eigen leven. En natuurlijk zou ik ook graag willen dat dit zo zou functioneren in elke gemeente en uiteindelijk ook in ons land, maar durf je vandaag ook even naar jezelf te kijken hoe dat bij jou zit? En misschien moeten we dan ook beseffen dat ook wij het soms erg lastig vinden om te buigen, zodat we al die anderen ook veel beter begrijpen. 

Gebed: Heer, als U spreekt en U vraagt van mij dat ik mijn leven afstem op wat U wilt, dan wil ik de keus maken om echt te gehoorzamen.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu