Daar wordt iedereen stil van

Thema: Bouwen is de opdracht

"De muur werd op de vijfentwintigste van de maand Elul voltooid, na tweeënvijftig dagen." (Nehemia 6:15)

Er is een vraag die mij altijd bezighoudt, de vraag op welke manier mensen geraakt worden door wat God doet. Als je al een poosje meeleest, weet je dat ik sterk geloof in gelovigen die in het leven van elke dag iets van Jezus laten zien en Zijn Koninkrijk brengen. Het gevolg is dat ik graag gelovigen wil opbouwen om hier sterker in te worden. Je kunt wel preken tegen veel ongelovigen, maar uiteindelijk al voor een groot deel bepalend zijn wat gelovigen in iemands omgeving doen. De kans dat jij iemand in contact brengt met God is waarschijnlijk veel groter dan dat iemand die nog niet gelooft, de kerk binnen komt lopen. Dus jouw rol is heel belangrijk. Ik hoop dat je het beeld nog steeds voor je hebt van Nehemia en zijn doel. Het doel is niet dat hij een kerk bouwt, maar hij is bezig om de samenleving te bouwen.

De tempel was al herbouwt en nu is hij bezig met de stadsmuur. Dan gaat het om het sociale leven waarin de tempel een plaats heeft. Bouwen aan een sociaal leven waarin God een serieuze plaats heeft. Zo is hij begonnen aan die enorme stadsmuur van Jeruzalem. Je hebt gezien dat er telkens vijanden waren die er alles aan deden om het werk tegen te houden, maar Gods plan stond wel vast en ook Nehemia liet zich niet van de wijs brengen. Zowel aanvallen van buiten als van binnen hadden op Nehemia's toewijding geen enkele invloed. En dan staat er dat de hele stadsmuur in 52 dagen is herbouwd. In 52 dagen! Nee, niet alleen de toewijding van Nehemia speelde een rol, het was ook God Die het liet lukken. Het werk was in de eerste plaats van God uitgegaan. En zo maakte Nehemia een begin aan het herstel van de Joodse inrichting van de samenleving. Geestelijk was de rol van de tempel nog maar heel beperkt, maar er was nu een muur en er waren principes door Nehemia gebruikt in de geestelijke strijd, die we telkens tegenkomen in de Bijbel en hij had principes ingesteld rond thema's van gerechtigheid. 

Binnen de muur waren er dus wel degelijk Goddelijke principes aan het terugkeren. En als dan de muur overeind staat, dan zijn de volken rondom Jeruzalem vervuld met ontzag. Wat daar gebeurde was bijna onmogelijk. De tijd waarin wij nog niet eens een gewoon huis kunnen opleveren was de tijd waarin de hele muur was hersteld. En dat maakte indruk onder de volken. Plat gezegd: Een stelletje van die ballingen die terug waren gekomen hebben in no-time gebouwd aan dat wat God altijd wilde. Misschien geestelijk niet gelijk zichtbaar, maar er was ruimte ontstaan door die muur en dat doet iets onder de volken er omheen.

Wat gebeurt er dus als je als christenen aan een samenleving bouwt waarin Gods principes zichtbaar worden. Oh zeker, afbakenen van dat terrein mag echt wel. Je beperken tot een stad en daar een muur van bescherming door bijvoorbeeld gebed omheen bouwen en daarbinnen aan het werk gaan met Gods principes dat valt op in onze samenleving. Begin gewoon eens aan je eigen dorp of stad. Niet te moeilijk gaan denken, maar bouw een gebedsmuur om je dorp en ga als kerk in het dorp gewoon de principes van het Koninkrijk leven, tot op diplomatiek niveau toe en vergeet niet doorlopend te bouwen aan die muur. Wat gaat er dan gebeuren?

Ik merk direct dat iets in mij zegt: "Theo, wat denk je nu zelf?" Nou, wat ik denk, komt niet overeen met wat ik geloof. Als ik ga redeneren denk ik dat het niet kan en zou ik zomaar kunnen gaan twijfelen aan de toekomst van de kerk, maar tegelijk geloof ik zoals ik geloof dat de kerk niet ten dode is opgeschreven en dat waar wij onze verantwoordelijkheden nemen, God ontzag zal geven onder hen die er niets mee hebben. Er wordt namelijk iets zichtbaar van God Zelf, door jou en mij heen. En zeker weten dat God daarmee zal bouwen. Alleen, als je het wegredeneert met je verstand, bouw je niet eens aan een geestelijke muur om je dorp of stad, maar als je in geloof durft te gaan, zal dat veranderen en kan het wel eens veel sneller gaan dan je denkt. En ja, bij Nehemia liet niemand het afweten als het over zijn taak ging. 

Gebed: Heer, misschien is dit wel de eerlijkste vraag die U mij stelt in het boek Nehemia: "Geloof jij dat Ik in staat ben om van dat wat je van Mij laat zien, iets enorms te maken?" Heer, ik geloof, maar wel vaak met vallen en opstaan.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu