Het laatste gebed

Thema: Kracht van gebed

"Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: "Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom Heere Jezus!" (Openbaring 22:20)

We begonnen deze serie over de kracht van gebed met het eerste gebed dat we in de Bijbel vinden. Vandaag sluiten we het af met het laatste gebed uit de Bijbel. Je weet nu wat de kracht is van jouw gebed. Je weet hoe je als kind van de Vader, maar ook als discipel en soldaat van Jezus in de geestelijke strijd echt een stem hebt. God laat je gebeden niet zomaar aan Zich voorbijgaan. Wij zijn, door wat God ons geeft in het gebed, in staat om de hele wereld te veranderen. Houdt dat even in gedachte bij het laatste gebed dat we in de Bijbel vinden. Het zijn bijna de laatste woorden, als Johannes het boek Openbaring afsluit en zegt: "Ja, kom Here Jezus!"

In het hele boek Openbaring ontrolt zich als het ware de hele eindtijdgeschiedenis. Vanaf het moment dat de 24 ouderlingen de gebeden van de heiligen voor het Lam brengen is de eindtijdgeschiedenis in beweging gezet. We zouden liegen als we zouden zeggen dat ons dat niet regelmatig schrik aanjaagt. Er staat ons in de eindtijd nogal niet wat te wachten. Hoever we in die periode zijn, weten we echt niet. Ook Johannes moet geschrokken zijn van alles wat hij te zien kreeg. Het kan niet anders of hij moet momenten gehad hebben dat hij heeft gedacht: Hoe moet het ooit goedkomen? En als dan alles aan hem is geopenbaard, dan zijn de laatste woorden die Jezus tegen hem zegt: "Ja, Ik kom spoedig". En dan komt er nog één gebed als reactie op de woorden van Jezus: "Ja, kom, Here Jezus!". Ik weet niet of het je is opgevallen, maar tussen die twee laatste uitspraken van Jezus en Johannes, staat nog het woordje 'Amen'. Wie heeft nu dat woordje uitgesproken? Heeft Jezus gezegd: "Ik kom spoedig, dat is waar en zeker". Of heeft Johannes in geloof gebeden: "Het is waar en zeker, ja, kom Here Jezus". 

Misschien is het wel zo dat het woordje 'Amen' door beiden tegelijk is uitgesproken. Jezus Die alles bevestigde en Johannes die alles geloofde. In welke strijd we ook terecht komen voordat Jezus terugkomt, toch bidden we dat het waar en zeker zal zijn dat Jezus spoedig komt. Ook al lijken 2000 jaar niet veel met spoedig te maken te hebben in onze ogen. En daarom bidden we ook: "Ja, kom Here Jezus!"

Het is het laatste gebed in de Bijbel, maar als jij gelooft dat jouw gebed het verschil maakt, wat gebeurt er dan als jij en ik, wij met elkaar, dit gebed in geloof meebidden? Dan kan het niet anders of er gebeurt iets in de hemelse gewesten. Dan is het waar en zeker dat Gods hart geraakt wordt door dit gebed van Zijn kerk op aarde! Laat dan duidelijk zijn in de hemel en op aarde, dat wij Jezus komst verlangen! Dat wij verlangen dat alle tranen en strijd voorbij is, maar dat wij vooral verlangen altijd bij Jezus te zullen zijn! En nee, dat is geen gebed dat je passief mag maken en waardoor je zou kunnen denken dat je dan maar moet verlangen om zo snel mogelijk de aarde te ontvluchten, want daar zijn al die andere gebeden van jou veel te belangrijk voor. Het gaat niet om vluchten, maar om Jezus verwachten en hier blijven om je gebeden kracht te laten hebben.

We sluiten het thema 'Kracht van gebed' nu af, maar de kracht van ons gebed gaat meer dan ooit door en we bidden vol verlangen: Kom, Here Jezus! En ondertussen bidden we in de geestelijke strijd: "Uw Koninkrijk kome, zoals in de hemel, zo ook nu op aarde!

Gebed: Heer, laat Uw Koninkrijk komen, eeuwig, maar ook al nu op aarde. Ik sta op mijn post en ik bid!

 

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu