Intense haat

Thema: Lijdenstijd

"Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft." (Johannes 15:18)

Als je Jezus volgt, kan het ervoor zorgen dat de wereld die Jezus niet liefheeft, je gaat haten. Dat horen we natuurlijk overal om ons heen. Op plaatsen waar mensen vervolgd worden om hun geloof speelt dit veel meer dan bij ons. Wij zullen misschien eens wat weerstand krijgen, het kan gevolgen hebben voor je baan of je positie, maar over het algemeen valt het bij ons nog mee. Als het gebeurt, dan zegt Jezus: "Weet dan dat zij Mij eerder gehaat hebben dan dat ze jullie haten". Een opmerking die we heel vaak betrekken op het lijden vanwege je geloof. Vandaag wil ik die tekst ook even omdraaien en even stilstaan bij wat Jezus hiermee over Zichzelf zegt. Dat is namelijk nogal een heftige opmerking. Ik kom er telkens achter hoeveel van dit soort opmerkingen van Jezus voor ons bijna gewoon zijn geworden, maar is het ook gewoon?

Jezus zegt dat ze Hem gehaat hebben. Ja, dat weten we toch? We kennen alle verhalen toch, hoe de Farizeeën de haat aan Jezus betoonden? Hoe het volk Hem aan de ene kant graag wilde als Koning, maar uiteindelijk met de meest grote grimmigheid Hem verwierp? Ja, en omdat we dit precies weten, lezen we heel makkelijk over die paar woorden heen die Jezus uitspreekt dat de wereld Hem heeft gehaat. En dan er overheen lezen in de zin van dat we het ter kennisgeving aannemen en weer verder gaan. De wereld heeft Jezus gehaat! In het Evangelie van Johannes is de 'wereld' altijd de ongelovige wereld. Het is de wereld van Johannes 3:16, waarvan staat dat God de wereld (zonder Hem) zo lief had dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. Het is ook de wereld waarvan Jezus zegt dat de Geest deze zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat in tegenstelling tot de discipelen die Hij daarvan uitzondert en zegt: "Maar jullie..."

Uiteindelijk waren wij allemaal de wereld. Als God Zijn Zoon zendt in deze wereld gaat het om een compleet verloren wereld waarvan wij niet uitgezonderd waren. Je komt pas los van die wereld als je Jezus leert kennen en liefhebben. Vanaf dat moment val je niet meer onder die wereld uit het Evangelie van Johannes. Maar het gaat dus wel over de wereld die God goed gemaakt had, die God volkomen diende en was naar Gods verlangen. En die wereld, waarvan God eigenaar is, die wereld heeft Jezus gehaat, al voordat wij als volgelingen van Jezus gehaat zouden kunnen worden. Die wereld heeft Jezus gehaat. Jezus, de Zoon van God Zelf, Die kwam om te redden en te herstellen. Hij is gehaat door de wereld. Terwijl Hij kwam om te redden heeft deze wereld alles gedaan om van Jezus af te komen. Hij is gekomen tot het Zijne, zegt Johannes, maar de zijnen hebben Hem niet aangenomen. Jezus lijdt aan de afwijzing van de wereld die Hij kwam redden. 

Het is verschrikkelijk als je als gelovige wordt gehaat vanwege Jezus, maar hoeveel verschrikkelijker is het dat Jezus gehaat wordt. Dat moet toch niet kunnen? Zachtmoedig en nederig kwam Hij in deze wereld die Hem is gaan haten. En wij, wij komen uit deze wereld voort. Ja, door Gods genade eruit gehaald en daarom kunnen we ons nooit verheffen beter te zijn, maar je ziet de afwijzing van Jezus, ook als je het zelf ervaart. Ze wijzen jou en mij niet af, maar ze wijzen Jezus af. Die haat heeft Jezus voluit gevoeld om dwars door die haat heen Zijn werk te voltooien en ervoor te zorgen dat alles volbracht zou worden om een hatende wereld terug te brengen. Wat een genade, maar wat een lijden ook.

Gebed: Heer, wat moet de haat van Uw wereld, U pijn gedaan hebben. Het is Uw genade dat ik U ben gaan liefhebben en dat U mij er al uit hebt gered. Gebruik mij om in Uw Naam er nog veel te redden.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu