Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Petrus wil maar één ding: Hij wil Jezus nu volgen, zelfs als hij voor Hem zou moeten sterven. Ik denk dat Petrus dit in zijn liefde voor Jezus echt wil doen. Dit is niet zomaar iets dat hij gewoon maar roept. Petrus meent hier echt wel wat hij zegt, maar Petrus, wat Jezus gaat doen, dat kun jij niet voor Hem doen. Het lijden en sterven voor jouw verzoening en redding, dat kun jij en dat hoef jij niet eens voor Jezus te doen. Het is goed om op dit moment te beseffen: Dit doet Jezus voor jou en mij! We kunnen het zielig vinden, maar dan missen we iets. Dan kom je zomaar in de sfeer van Petrus die het wil voorkomen. Dat niet willen dat Jezus dit lijden zou ondergaan, dat is juist een ontkenning van wat Jezus doet en ten diepste nog niet echt begrijpen wat er moet gebeuren bij God. Het kan niet anders, dan alleen op deze manier! Alleen Jezus kan doen wat Hij nu moet gaan doen.

Eigenlijk past natuurlijk alleen aanbidding en erkenning van dat wat Jezus voor jou doet. En Petrus, die kan beter maar even zwijgen en niets zeggen. Hij begrijpt het niet en wil vechten voor Jezus, zelfs straks nog als Jezus Zichzelf gevangen neemt. Hij staat Jezus in de weg, hij gaat niet achter Jezus aan, maar hij denkt dat hij voor Jezus moet gaan staan. Eigen werken, zelf oplossen, terwijl Jezus volgen betekent dat je achter Hem aan moet doen wat Hij deed. Niet het werk waarin Hij alleen de straf droeg, maar wel het lijden dat hoort bij het volgen van Jezus. Jezus zegt natuurlijk geen vreemde dingen als Hij zegt dat Petrus nu Jezus niet kan volgen, dat heeft betrekking op Zijn weg van sterven. Maar straks zal hij Jezus wel volgen en dan heeft Jezus het over de weg van lijden om Jezus' wil. Dan heeft Jezus het specifiek ook over Petrus dat hij zal sterven omdat hij Jezus volgt. Later zal Jezus dat nog een keer zeggen, nadat Petrus opnieuw in de bediening wordt gezet en hij ook weer veel te snel is met zijn mond. Dan heeft Jezus het er over dat hij zal gaan op een plaats waar hij niet wil. Daar zal hij zelfs gebracht worden. 

Petrus, je mag Jezus volgen door straks ook echt voor Hem te lijden, maar nu ben je nog lang niet zover. Straks zul je Hem verloochenen, want al zou je voor Jezus kunnen sterven, je zou het niet eens durven en je zult op de vlucht slaan. En tegelijk, als Petrus straks vol wordt van de Geest dan maakt het hem echt niet meer uit. Zijn leven loop ook af met sterven. Petrus is waarschijnlijk ook opgehangen als volgeling van Jezus. Nu nog niet, maar straks kun je Jezus volgen. En door het lijden ook tot heerlijkheid. Het betaald niets bij God, maar het is wel het loon van een volgeling. Niet iedereen op dezelfde manier, maar Jezus volgen kost je wel wat. En als het over het offer gaat, laten we dan maar gewoon stil zijn en Jezus niet in de weg lopen.

Gebed: Heer, U deed het voor mij en ik wil U niet in de weg lopen, maar als het volgen van U mij wat moet kosten, maak mij dan ook bereid om die prijs te betalen.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu