Wijze spreuken

"De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, om bekend te worden met wijsheid en vermaning, om woorden vol inzicht te begrijpen, om vermaning die inzicht biedt, aan te nemen, gerechtigheid, recht en billijkheid, om aan onverstandigen schranderheid te geven aan een jongeman kennis en bedachtzaamheid." (Spreuken 1:1-4)


Nadat we nagedacht hebben over vrouwen in de Bijbel zullen we de komende tijd regelmatig wat gedeelten uit het boek Spreuken gaan bekijken. Misschien wel één van de boeken uit de Bijbel waarover je nooit zo heel veel hoort. Een verhaallijn vind je er ook niet in terug, het grootste deel van het boek zijn losse spreuken die vol met wijsheid zitten. Het boek is geschreven door Salomo, maar de wijsheid van Salomo was niet zijn eigen wijsheid.

 

Toen Salomo aan het begin van zijn koningschap de vraag van God kreeg wat hij wilde ontvangen van God, had Salomo van alles kunnen en mogen bedenken, maar waar hij om vroeg was om wijsheid. En die wijsheid heeft God hem gegeven. Eigenlijk zou je moeten zeggen dat God een deel van Zijn wijsheid aan Salomo heeft gegeven. Maar daarmee is dan ook wel gelijk duidelijk dat het boek Spreuken niet zomaar om een paar one-liners gaat, al lijkt dit soms wel zo, maar het gaat om wijsheid die Salomo doorgeeft voor het leven hier en nu, maar wel wijsheid die uiteindelijk bij God vandaan komt. 

Wat daarbij iets is dat belangrijk is, ook voor ons nu, is dat God dus niet alleen woorden in de Bijbel geeft, maar ook wijsheid geeft in Zijn kinderen, waardoor Hij ons de weg kan wijzen. Natuurlijk staat dit nooit boven Gods Woord en al helemaal niet tegenover Gods Woord, maar de wijsheid die ontstaan is uit ervaring, kan ook iets zijn dat God ons geeft. 

In het Oude Testament was de thora het enige dat echt vaststond, maar toch deden deze spreuken van Salomo er ook echt toe. De wijsheid, zegt Salomo, biedt inzicht. De woorden uit het boek Spreuken zijn om aan te nemen en om wijs te maken. Het geeft je kennis, maar ook bedachtzaamheid. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat deze spreuken aan ons zijn gegeven om er over te mediteren, om bedachtzaam te worden, niet te snel in je woorden, niet te onverstandig in je reageren, maar schrander, zoals de tekst zegt. 

Natuurlijk kun je niet weken lang met het boek Spreuken bezig zijn, daar is het ook niet voor bedoeld, maar door regelmatig over een paar van die wijze spreuken na te denken helpt ons ook om over thema’s na te denken die we anders misschien veel minder aandacht zouden geven. En met dit in ons achterhoofd, zullen we regelmatig even mediteren, even bezinnen op een paar diepe woorden van Salomo, zodat we tot diepere inzichten komen, die soms ook behoorlijk confronterend kunnen zijn. Soms hebben wij onze woorden er al uit gegooid, voordat we nadachten, over dit soort momenten is Salomo ook heel helder. Geef de Heilige Geest de ruimte om deze woorden van wijsheid in je te planten, zodat ook dit je scherper en helderder laat zijn in wat je doet en laat, waar je spreekt en waar je zwijgt. 

Gebed: Heer, U bent dè Wijsheid en U wilt ons met Uw wijsheid inspireren, maar ook onderwijzen en wijzer maken. En ik wil openstaan voor diepere inzichten door Uw Geest aan ons gegeven.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu