Vrouwen in de Bijbel - Anna

"En zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende." (Lukas 2:37) 

Je zou je af kunnen vragen hoe je een ontmoeting met Jezus krijgt, of hoe je meer van Jezus in je leven kunt ontvangen? Ik leerde in mijn jeugd dat je niet zomaar kon geloven en dat je daar maar veel om moest vragen. Als je dan later ziet hoe eenvoudig geloven is, dan komt de vraag nog wel eens opzetten om meer ontmoetingen met Jezus, verlangen naar veel meer van Jezus leven door je heen. En eigenlijk is dat ook wel een heel belangrijk punt, hoe we meer van Jezus ontvangen. Anna wist hoe dat ongeveer 'werkte'

 

Hoe oud Anna is weten we niet. Er staat dat ze een weduwe is van ongeveer vierentachtig jaar. Maar of ze vierentachtig jaar weduwe is of dat dit haar leeftijd is weten we niet. Ze was zeven jaar getrouwd geweest. Ze zou dus ook ruim honderd jaar geweest kunnen zijn. Maar let op wat zij doet. Als je de hele geschiedenis leest van haar, dan begint ze op het moment dat Jezus in de tempel wordt gebracht door Zijn ouders, te profeteren dat Hij de Heer is, maar ook begint ze te spreken tegen anderen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Blijkbaar waren er in die tijd meerderen die uitzagen naar de verlossing door de Messias. 

En hoe zag hun verwachting eruit? Hoe verwachtte deze oude vrouw en ook degenen die daar bij haar waren de Messias? Door doorlopend in de tempel te zijn met vasten en bidden. Het is een prachtige tekst om op zondag je kerk vol te houden. Dan zeg je gewoon: "Anna ontmoette Jezus omdat ze altijd in de tempel was, anders was dat nooit gebeurd en daarom moet je altijd in de kerk zijn." Als we het zo stellen, hebben we het niet begrepen, denk ik. Ja, op zondag met gemeente bij elkaar is fundamenteel en belangrijk, maar dat is niet wat we bij Anna zien waar het om gaat.  

Anna had de keus gemaakt om altijd in Gods nabijheid te zijn. Zeker in die tijd, toen God nog woonde in de tempel was dat ook de plaats waar God de verzoening liet zien en liet werken. God woonde toen immers nog in de tempel. Maar nu is de tempel in de eerste plaats ons hart. En de kerk is niet meer geworden dan een gebouw waar al de tempels van ons lichaam bij elkaar komen om God te loven en te prijzen. Meer van Jezus, meer ontmoetingen met Jezus krijg je dus niet door in de kerk te gaan wonen, maar om altijd in Gods nabijheid te zijn in je leven. 

Als het waar zou zijn dat we meer ontmoetingen zouden krijgen door altijd in de kerk te zijn, de hele week door, dan bouwde ik mijn huis vast aan de kerk, want ik wil meer van Jezus! Maar we ontmoeten Jezus, waar we ons hart, onze tempel, richten op de ontmoeting met Hem. Dat is op zondag in de kerk als een mogelijkheid en daar werkt God zeker en krachtig, maar ook op die andere momenten dat jij je afzondert en met Jezus wandelt. Als Anna, dagelijks verwachten en uitzien, vastend en biddend omdat je meer van God wil in je leven. 

Gebed: Heer, wat een prachtige vrouw was Anna, ze was altijd daar waar U wilt zijn. Ik wil mijn tempel afstemmen op U en altijd U verwachten, elk moment, elke dag.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

28 september 2023
03 februari 2023
27 januari 2023

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Ikea-kast

Ik zal het gelijk maar zeggen: De combinatie van een bepaalde vorm van eigenwijsheid en onhandigheid zorgt wel eens voor wat uitdagingen. Je hebt twee categorieën mensen: De ene categorie leest gebruiksaanwijzingen, montagetekeningen en handleidingen, de andere categorie doet dat niet en begint gewoon. Met als gevolg dat die laatste categorie mensen halverwege toch vaak maar wel even de handleiding erbij pakt, of na lange tijd tot de conclusie komt dat er meer mogelijk is met een apparaat dan hij eigenlijk wist. Het zal je niet verbazen dat ik bij die laatste categorie mensen behoor. Dan schiet je toch gelijk lekker op?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu