Vrouwen in de Bijbel - Maria (2)

"Maria zei: Zie de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg." (Lukas 1:38) 

Kun je ze een vrouw noemen? Of is ze eigenlijk nog een kind? We weten niet hoe oud Maria is geweest, maar de gedachten zijn dat ze een jaar of veertien geweest zou zijn. Eigenlijk nog een kind dus. Maar toch is deze vrouw, de meest bekende vrouw uit de Bijbel. Ze is zo bijzonder dat de Rooms Katholieke kerk haar wel een erg bijzondere plaats heeft gegeven. Daar kunnen we wat van vinden en ik geloof niet dat God ons leert om via een mens tot Hem te gaan, maar het feit is wel dat Maria, de moeder van Jezus krachtig was in haar geloof. Zij was een zeer bijzondere vrouw!

 

Denk maar even mee. Wat heb je op die leeftijd voor levenservaring? Ze had dan wel een relatie met Jozef, maar zelfs als dit huwelijk heel snel tot de kinderzegen zou leiden, is dat nog heel wat anders dan dat je de moeder wordt van de Zoon van God. Moeder van dè Messias, die al eeuwen lang was beloofd! Maar wat moet Maria aan Jozef uitleggen? "Lieve Jozef, moet je eens luisteren, er is een engel langs geweest en ik ben zwanger." Daar moet je even over nadenken. Jozef had wel kunnen zeggen: "Weet je, bekijk jij het maar, want als jij met een ander naar bed gaat, dan trouw ik niet meer met je en een mooi verhaal van een engel, daar maak je het niet geloofwaardiger mee." En Jozef had haar ook willen verlaten, lezen we later. 

En daarbij: wat gaan de mensen hiervan zeggen? En wat als je dan vertelt hoe het echt zit? En trouwens, kan dat echt, zwanger worden door de Heilige Geest? Zwanger worden terwijl je maagd bent? Maria, lief kind, wat heb jij veel over je heen gekregen, terwijl je nog maar zo jong was. Wat moet dit voor Maria geweest zijn. Overigens krijgen wij ook niet elke dag een engel op bezoek.  

Het enige dat Maria nog vraagt is hoe dit mogelijk zal zijn. En de engel legt haar dan uit dat dit door de Heilige Geest zal gebeuren. En op dat moment is het voor Maria genoeg en geeft ze zich in dit wonder helemaal over aan Gods goedheid. Wat een les is dit van deze jonge vrouw. Wat leert dit meisje ons om niet alles te hoeven begrijpen wat God doet, maar eenvoudig te vertrouwen en beschikbaar te zijn. Zelfs als het op een uiterst bijzondere en onbegrijpelijke manier gaat wat God van plan is met je leven. En dan in alle rust en in vertrouwen zeggen: "Doet U het maar, overeenkomstig Uw woord of Uw plan." Mag God echt Zijn plan met jouw leven uitvoeren, zelfs als mensen in je omgeving er niets van begrijpen? 

Wat leren we veel van dit geloof waarbij God Zijn weg mag gaan. Alleen dan kun je ook genieten en de controle loslaten. En dan zal God ook voorzien. Zelfs Jozef werd overtuigd dat het goed was. 

Gebed: Heer, laat met mij gebeuren zoals het Uw plan is en daarvoor wil ik beschikbaar zijn en mij in vertrouwen aan U overgeven.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu