Ik geloof... in het Koninkrijk

"Maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen." (Markus 16:20) 

We hebben het nu uitgebreid gehad over de kerk. Het lichaam van Christus waardoor Hij Zichzelf laat zien. Als je het Evangelie van Jezus leest merk je dat de boodschap van het Evangelie uiteindelijk de komst van Zijn Koninkrijk is. Verzoening, genezing, bevrijding, allemaal tekenen, maar ook woorden waarin blijkt dat het Koninkrijk van Jezus het rijk is waar geen schuld meer is, maar waar ook ziekte en satan verleden tijd is. En Jezus zegt dan dat het Koninkrijk nabij is gekomen met Zijn komst.

 

En dan gaat Jezus naar de hemel en wat zegt Hij dan tegen Zijn discipelen: Onderwijs alle volken en de tekenen zullen jullie volgen. Het is normaal, het is vanzelfsprekend dat op het geloof de tekenen van het Koninkrijk volgen. Wanneer heb jij voor het laatst, op jouw bevel een demon het veld zien ruimen en wanneer heb jij voor het laatst door jouw handoplegging een zieke zien genezen? Dit zijn de dingen die gewoon bij het Koninkrijk van God horen en die hier op aarde actueel zullen zijn. Deze tekenen zullen er straks in de hemel niet meer zijn, want daar zal het Koninkrijk volmaakt gekomen zijn, maar nu in de tijd, zijn deze tekenen het bewijs, de bevestiging van het geloof en van het Woord. 

Het Koninkrijk is niet een toekomstperspectief waar we nu nog niets mee kunnen dan alleen maar naar verlangen, het is een werkelijkheid, waar wij nu al onderdeel van zijn. Daarom geloven wij in het Koninkrijk en waar we dat geloven daar gaat God ook door ons heen doen wat Hij deed door de discipelen heen. Het is opmerkelijk dat Jezus zegt dat de tekenen van het Koninkrijk behoren bij hen die geloven. Dan volgen die bijzondere tekenen vanzelf om het Woord te bevestigen. 

Het lichaam van Christus is dus niet zomaar op aarde. Ons doel op aarde is niet een zinloos doel, onze tijd is niet een tijd waarin we vooral maar veel moeten verlangen naar de wederkomst van Jezus, het is een tijd waarin wij worden ingezet om het werk van Jezus en Zijn Koninkrijk voort te zetten. Waar dit niet meer gebeurt, daar zal het Woord Zijn kracht verliezen. 

En daarom is het belangrijk om elkaar op deze dingen scherp te houden. Het kan niet zo zijn dat we door de Heilige Geest bedeeld zijn met tekenen van het Koninkrijk, maar we dit laten lopen en er niets mee doen. Het wordt tijd dat het lichaam van Jezus op aarde zijn taak gaat verstaan en niet langer bezig blijft met zichzelf. Redding is het ene, maar actief als lichaam van Christus functioneren is het andere. Daarmee wordt het Koninkrijk van God nu al werkelijkheid. Zeker, in alle gebrokenheid, maar de eerste tekenen zullen zichtbaar worden voordat Jezus terug zal komen. Geef daarom de ruimte ook aan de tekenen die bij het geloof horen. Dat is niet iets engs of ongrijpbaars, dat is niet gevaarlijk, maar het is de realiteit van het Koninkrijk. 

Gebed: Heer, ik wil het de normaalste zaak van de wereld vinden dat de tekenen die volgen op het geloof dagelijks zichtbaar zijn op elke plaats waar ik kom, zodat Uw Koninkrijk krachtig zal doorbreken.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu