Ik geloof... in de kerk

"Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar." (Romeinen 12:4 en 5) 

Geloof jij in de kerk? Dat is wel een bijzonder vreemde vraag, want als je ergens niet in zou durven geloven dan is het de kerk. Ik kom mensen tegen die zeggen dat de kerk niet meer hoeft en dat de kerk niet meer iets is van deze tijd. Iedereen kiest wat het beste bij hem of haar past en daar is het mee klaar. Toch geloof ik niet dat we kunnen zeggen dat iedereen maar moet doen waar hij zin in heeft. Ik geloof ook niet dat we allemaal een eigen kerk moeten oprichten, hoe zeer ik ook begrijp dat als er geen leven is, je verlangt om iets te doen.

 

Toch is er, in het Nieuwe Testament, één ding heel duidelijk: De kerk is een feit. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er in elke stad een gemeente was. En hoe wij dat nu precies moeten vormgeven is misschien niet het belangrijkste. Degenen die mij kennen weten dat kerkmuren voor mij iets zijn waar ik slecht mee overweg kan. Ik geloof ook niet in de kerk als de kerk binnen menselijke structuren, al kunnen die goed en ook noodzakelijk zijn. Uiteindelijk is dat niet de kerk die Jezus voor ogen heeft gehad.  

De kerk is uiteindelijk de verzameling van gelovigen in deze wereld. En natuurlijk is ene grote wereldkerk helemaal geen optie en dus splitst dat zich ook gewoon op in groepen. Van daaruit zijn structuren ook niet vreemd. Alleen de structuur, de kerkorde, het reglement mag niet de basis zijn van de gemeente. En het kan zelfs niet zo zijn dat als je lid bent van een kerk met een andere naam dan je buurman, dit zou betekenen dat de los van elkaar functioneert. Lees die zin nog maar een keer. 

Uiteindelijk is dit belangrijk: De verzameling van gelovigen is als een lichaam, waarvan Jezus het Hoofd is. Het Hoofd is al in de hemel en heeft Zijn Geest in ons uitgestort. En daar waar gelovigen geloven in Jezus Christus als het Hoofd, daar zijn ze onderdeel van dat lichaam. En dat dit in plaatselijke kerken en denominaties gebouwd wordt, is begrijpelijk, maar geestelijk gaat het over al die grenzen en muren heen. Sterker nog, als in jouw kerk een gave ontbreekt, is dat niet verschrikkelijk, maar het wordt verschrikkelijk op het moment dat je de gave niet van iemand anders durft te aanvaarden die van een andere kerk is. Want het lichaam van Christus met de complete verscheidenheid aan gaven en bedieningen is namelijk niet voorbehouden aan alleen jouw kerk, maar ligt uiteindelijk als een zalving over de hele kerk op aarde.

Dit zijn flinke, schokkende woorden, dat besef ik. En ze zijn schokkend omdat wij, in ons land heel sterk zijn gaan denken in wij en zij, in onze kerk en in onze vorm. En waar dat gebeurt, lukt het niet meer om te geloven in de kerk. Geloven in de kerk is niet geloven dat je redding ligt in je kerklidmaatschap, maar geloven in de kerk betekent dat je gelooft dat Jezus Zelf, door de kerk Zijn werk voortzet op aarde. 

Gebed: Heer, U bouwt Uw Koninkrijk door ons heen. U doet het en U wilt het met ons doen. En U laat Uw Geest de grenzen doorbreken die wij hebben gemaakt, Heer, breekt U er doorheen en bouw Uw lichaam op aarde.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu