Ik geloof... in Gods als mens

"De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt: Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest." (Mattheüs 1:18) 

Je kunt er van denken wat je wilt, maar ze was zwanger zonder dat er iets gebeurd was. Ooit hoorde ik serieus dit verhaal van iemand. Dat geloof je natuurlijk nooit. Maar de geschiedenis van de Redder van de wereld, begint wel zo. Nee, eigenlijk natuurlijk niet, want zoals God geen begin had, zo had Jezus ook geen begin. Dat hadden we de afgelopen dagen al wel begrepen. Maar de komst van God naar deze aarde is wel heel opmerkelijk. Het moment staat in Mattheüs niet beschreven, maar wel in Lukas. Er was een moment dat een engel tegen Maria kwam vertellen dat ze zwanger zou worden uit de Heilige Geest.

 

En juist dit punt in het Bijbelse geloof is een onbegrijpelijk en lastig punt. En het waarom lijkt in eerste instantie ook ver te zoeken. Moslims zijn zelfs verontwaardigd over ons geloof dat Jezus de Zoon van God is. Het kan volgens hen niet zo zijn dat God gemeenschap heeft gehad met Maria. En besef dat dit stukje van ons geloof een heel belangrijk stukje is in elk gesprek met een moslim.  

Het is in ieder geval heel duidelijk dat Maria geen kind bij zich draagt van Jozef. Jozef wil er zelfs vandoor gaan op het moment dat hij hoort dat Maria zwanger is. Toch is dit wel Gods manier om jouw en mijn Redder naar deze aarde te sturen. Het is Gods manier om Zelf mens te worden. En daar gebruikt Hij een vrouw voor die geen enkel aanzien had, maar misschien wel de belangrijkste vrouw van de wereldgeschiedenis wordt. Het was ook nodig dat God mens werd. Er was immers een volwaardig, volkomen mens nodig om de straf te dragen over de zonden. Maar die mens mocht geen zonden hebben, maar God vond er niet één. En daarom kwam Hij Zelf in Zijn Zoon. 

Ik geloof dat het wonder nog groter is dan dit. Want Jezus kon niet zo maar een mens zijn zoals iedere baby ter wereld zou komen, want elk van onze kinderen is drager van het zonde-gen. Door de generaties heen is de zonde overgedragen en heeft ieder mens vergeving nodig. En Jezus droeg dat zonde-gen niet, waardoor Hij volkomen rechtvaardig de straf in onze plaats kon dragen. Jozef was niet Zijn vader, dus Jozef kon de zonde niet overgedragen hebben. Maar Maria dan? Het is maar de vraag of Jezus een eicel uit de maagd Maria heeft gebruikt om mens te worden. Ik geloof dat de Heilige Geest, Jezus totaal vanuit God heeft laten komen en in de baarmoeder van Maria heeft Hij het vlees en bloed van Maria aangenomen, maar wel als een volmaakt Kind, zonder DNA van Jozef en Maria, maar wel echt mens.  

Dit is Gods grote plan met ons. Hij zorgt voor een compleet scheppingswonder in Maria waarin Hij volkomen mens is geworden die ons helemaal kon bevrijden van zonde, duivel en dood! Sterker nog, door Jezus kan Gods Geest zelfs in ons wonen. En daardoor krijgt Gods plan uiteindelijk door ons heen vorm in deze wereld. 

Gebed: HEER, hoe het allemaal is ontstaan in Maria begrijp ik nooit, maar U bent Zelf gekomen om ons te kunnen redden. Het lijkt allemaal zo bekend, maar ik wil nooit wennen aan deze wonderlijke geschiedenis waarin mijn redding ligt opgesloten.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu