Efeze - Drie keer één

"één Heere, één geloof, één doop." (Efeze 4:5)

We zijn dus één lichaam en we worden geleidt door één Geest. Dat maakt dat we allemaal verbonden zijn met hetzelfde Hoofd. Dat is goed om te beseffen, we zijn dus elkaars onderdeel. Hoe bijzonder is dat eigenlijk. Maar Paulus is er voorlopig ook nog niet klaar mee. Het gaat Paulus niet alleen om de eenheid in het lichaam, waarin vervolgens natuurlijk ook verscheidenheid is. Het is meer dan alleen het lichaam waardoor we verbonden zijn met elkaar en meer dan alleen de Geest.

Door het geloof in Jezus hebben we ook de verbondenheid aan één Heere. Ja, aan Hem alleen zijn we verantwoording schuldig en niet aan elkaar. Jezus is Heer en Hem alleen dienen wij. Het gaat dus niet om wat ik vind, want ik ben niet de Heer van het lichaam, dat is Jezus Christus en niemand anders. Ik regeer niet over die ander en die ander regeert niet over mij, Jezus is alleen onze Heer en Hij regeert. Zo eenvoudig is het en dat slaat tegelijk alle heerszucht in de grond en kunnen we elkaar alleen nog maar dienen. 

En dat we één Heer hebben ligt vast in het feit dat we maar één geloof hebben. Allemaal geloven wij hetzelfde: Jezus is Redder, Verlosser en Heer en we geloven dat God de Vader is, Jezus Christus Zijn Zoon en dat Jezus naar deze wereld is gekomen om ons leven te leven en ons door dood en opstanding heen te verlossen van onze dood en zonde en we geloven in Gods Geest. We geloven dus niet in een kerkvorm, we geloven ook niet in een kledingstijl, maar we geloven in de Drie-enige God en in de verlossing door Jezus alleen. Dat bindt ons samen, of je nu hervormd, gereformeerd, baptist of evangelisch bent, dat laatst is niet het onderdeel van dat ene geloof!

Vervolgens is die doop waar Paulus het over heeft wel een lastig punt. Want over welke doop gaat het hier. Sowieso is de doop een heel lastig punt als je de bijbel gaat lezen rond dit thema. Er zijn namelijk nogal wat verschillende dopen te vinden. Waarschijnlijk gaat Paulus van de waterdoop uit, als symbool van het ondergaan in de dood en het opstaan in het nieuwe leven door het geloof. Die doop is de enige die voor God een symbool is dat Hij ons geeft en wat het rijk van de duisternis doet beven.

Tegelijk zou het ook kunnen zijn dat Paulus hier over de doop met de Heilige Geest spreekt. Paulus maakt dit los van de waterdoop en noemt dit als een ander soort doop. Op het moment dat je wedergeboren werd, ben je tegelijk ook ondergegaan in het nieuwe leven door de Geest. Je hebt Gods Geest op dat moment ontvangen en dat symboliseert Paulus ook regelmatig als een doop.

Beide zijn mogelijk en wellicht naast elkaar uit te leggen bij dit vers. Zowel door het water van de doop als de doop in de Heilige Geest zijn we in Christus ook werkelijk één. We geloven in de kern van het geloof en niet in de vorm. Zo zijn wij één en verbonden aan elkaar.

Gebed: Vader God, U maakt duidelijk dat de bijzaken geen geloof zijn, maar dat U Heer bent en we daardoor ook één zijn. Dit zou onze vredesband moeten versterken, bewaar ons om de bijzaken te vergroten tot geloof.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu