Efeze - Veelkleurige wijsheid verkondigd in de hemelse gewesten

"Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden." (Efeze 3:10)

Paulus betrekt zijn taak niet alleen op de heidenen als individuen, maar ook op de gemeente. Waar hij eerst sprak over de heidenen naast de Joden en over de heidenen die hij de genade mag doorgeven, betrekt hij nu ineens de gemeente is het geheel. En het woord 'opdat' wijst duidelijk terug naar het voorgaande, namelijk dat de minste van de apostelen de genade heeft ontvangen om de onnaspeurlijke rijkdom bekent te maken aan de heidenen. En het doel daarvan volgt nu als een opdracht aan de gemeente.

Die onnaspeurlijke rijkdom van Christus die de heidenen tot geloof brengt moet tot doel hebben dat deze bekend gemaakt wordt in de hemelse gewesten. En om het nog sterker te maken spreekt Paulus hier over de veelkleurige wijsheid van God. Want dat is de genade. Hij is onnaspeurlijk, maar ook veelkleurig. Als je denkt dat je de genade bekeken hebt, is er toch nog weer een kleur die je nog niet gezien had. En dat kan voor jezelf prachtig zijn en we moeten dit ook telkens bewonderen. Maar we krijgen er nog wel een opdracht bij.

De christelijke gemeente moet deze wijsheid van God ook bekend maken aan de overheden en machten in de hemelse gewesten. We worden opgeroepen om de overheden en machten van het rijk van de duisternis te laten zien wat de veelkleurige wijsheid van God is. Je zou je kunnen afvragen of dit nut heeft? Is dit nu zo belangrijk, moeten we de duivel en zijn demonen vertellen over de veelkleurige wijsheid van God? Het antwoord blijkt 'ja' te zijn. Dat is nodig.

We moeten het rijk van de duisternis vertellen dat Jezus heeft geleden, dat Hij mens werd om voor ons te lijden, maar we moeten ook vertellen dat Jezus is opgestaan. Satan, we zeggen je dat Jezus is opgestaan! Dat is de veelkleurige wijsheid van God, dat God, als de grootste, de sterkste en de machtigste, mens werd. De Sterke diende de zwakke, ging zelfs ten onder in de dood en uiteindelijk overwon Hij de dood op zijn eigen terrein, in het graf. Dat is de veelkleurige wijsheid van God. En die wijsheid is beschikbaar voor mensen en maakt mensen met Christus als overwinnaars. Wat een wijsheid van God.

En satan? Die kan heel veel dingen hebben. Satan kan er best mee leven dat Jezus mens is geworden, geleden heeft en gestorven is. Maar als satan één ding niet kan verdragen dan is het dat Jezus is opgestaan! Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft. Heft de banier op! Satan jij moet weten, met al je demonen, dat ik geloof in de kracht van de opgestane Heer! Jij moet weten dat de gemeente is gekocht met het bloed van Jezus en daarom Zijn eigendom is. 

Maak deze waarheid bekend in het rijk van de leugen en satan zal weten dat hij overwonnen is. Confronteer de leugen met de eeuwige Waarheid van God. Dan zal zijn macht vergaan en zal Jezus overwinnende overwinnen en wij met Hem. 

Gebed: Vader, ik dank U voor de veelkleurige wijsheid van U. En ik proclameer dat Jezus is opgestaan, zodat de hel weet dat U hebt overwonnen. Ik maakt Uw wijsheid bekend in de hemelse gewesten.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu