Efeze - Door de Heilige Geest verzegeld aan Gods masterplan

"Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing [die ons] ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid." (Efeze 1:14) 

Het tweede gedeelte van de lofzang waar Paulus deze brief mee begint spreekt van grotere dingen dan dat wij, maar ook Paulus kunnen begrijpen. Waar het eerst nog ging over onze verlossing en het overvloedig schenken van de onbegrijpelijke genade, blijkt er achter alles nog veel meer te zitten. Wij beperken ons vaak, als het gaat over de genade van God, tot onze redding en het herstel van de mens. Paulus opent in deze brief met grotere dingen dan dat. Op zichzelf is de redding van de mens heel wat bijzonders, maar toen God overvloedig deze waarheid bekendmaakte aan ons die geloven, heeft Hij ook het geheim van Zijn wil aan ons bekend gemaakt.

Dat geheim is onderdeel van het grote mysterie van God. Gods plan omvat namelijk veel meer dan onze redding. En ergens is het ook zo, dat als je niet gelooft, dat je ook geen, of bijna geen inzicht in de mysterie kan krijgen. Hoe meer we door de Heilige Geest vervuld worden, hoe meer we inzicht in dit mysterie gaan krijgen. Je hoeft ook niet te proberen om met ongelovigen hierover door te praten. God is er namelijk niet alleen op uit om ons te redden, maar in Gods hart is besloten om alles weer terug te brengen tot het volmaakte plan dat Hij had. In Christus, is dit eigenlijk al in de belofte tot stand gekomen, want op dat moment dat Jezus komt, brengt God de hemel en de aarde weer bij elkaar. En op het moment dat wij tot geloof zijn gekomen, zijn wij onderdeel van de erfenis die met de komst van Jezus is begonnen. 

Jezus heeft Gods plan van redding vervuld om uiteindelijk straks de erfenis te ontvangen waarin de hemel en de aarde weer volmaakt bij elkaar gebracht zullen worden. Wij zijn een groot onderdeel in het masterplan van God, maar uiteindelijk bevat Gods grote masterplan het complete herstel van hemel en aarde. En vanaf het moment dat wij tot geloof zijn gekomen heeft God ons verzegeld door ons de Heilige Geest te schenken. Het is niet de vraag of je de Heilige Geest hebt ontvangen, het is de vraag of je in het geloof leeft dat jij met Hem bent verzegeld. En waar jij beseft dat jij een deel van God Zelf in jou hebt ontvangen, besef je ook dat je daarmee de garantie hebt dat je straks ook helemaal zult delen in de uiteindelijk volvoering van Gods masterplan, waarin de hemel en de aarde bij elkaar komen en alles volmaakt zal zijn zoals God het bedoelde.

Dat gaat het niet alleen om je redding, maar ook om volmaakte vrijheid van zonden en ongerechtigheid, dan gaat het ook om leven in een volmaakte schepping, leven waarin we helemaal vervuld zullen zijn van God. Gods geheim overtreft straks alles. Je bent niet alleen van zonden vrij, maar straks zal alles volkomen volmaakt zijn. Dit geheim van Gods wil, wordt nu al voor ons ontrold, maar nog niet door ons volkomen bevat. Maar het feit dat de Geest in ons woont, maakt dat we de garantie om daar onderdeel van te zijn in ons hebben gekregen.

Gebed: Heilige Geest laat mij beseffen, laat mij weten, laat mij voelen dat ik met U ben verzegeld om straks volkomen, volmaakt te delen in Uw volvoerde masterplan. Het gaat mijn verstand te boven, maar als een kind dat uitziet naar een verrassing, sterk ik mij uit naar dat moment.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

28 september 2023
03 februari 2023
27 januari 2023

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Ikea-kast

Ik zal het gelijk maar zeggen: De combinatie van een bepaalde vorm van eigenwijsheid en onhandigheid zorgt wel eens voor wat uitdagingen. Je hebt twee categorieën mensen: De ene categorie leest gebruiksaanwijzingen, montagetekeningen en handleidingen, de andere categorie doet dat niet en begint gewoon. Met als gevolg dat die laatste categorie mensen halverwege toch vaak maar wel even de handleiding erbij pakt, of na lange tijd tot de conclusie komt dat er meer mogelijk is met een apparaat dan hij eigenlijk wist. Het zal je niet verbazen dat ik bij die laatste categorie mensen behoor. Dan schiet je toch gelijk lekker op?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu