Hemelburgers (4)

"Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus." (Filippenzen 3:20)

Hemelburger zijn op aarde is een uitdaging. Het leven in de hemel, dat door de Geest van God al in je is, is een totaal ander leven dan het leven op aarde. En daarbij is de strijd tussen ziel en vlees aan de ene kant en je geest, die verenigt is met de Geest van God, of misschien nog beter: De Geest van God in jou, je nieuwe mens, ook realiteit van elke dag. Maar met welke houding ben je dan nu nog op aarde?

Het is niet zomaar dat Paulus het tegen de Filippenzen over het burgerschap heeft. Andere vertalingen vertalen misschien zelfs wel beter met 'burgerrecht'. De stad Filippi was namelijk een bijzondere stad in het Griekse gebied. Natuurlijk was het hele Griekse gebied onderdeel van het grote Romeinse rijk, maar Filippi was daar een uitzondering in. Filippi was eigenlijk een kolonie in het Griekse gebied met Romeins burgerrecht. En daar waren ze een uitzondering in ten op zicht van de rest van het Griekse gebied. Eigenlijk waren ze dus echt Romeins gebied in het Griekse gebied. Een kolonie dus met andere rechten dan het gebied er omheen. En daar waren ze in Filippi trots op.

En wat zegt Paulus dan tegen die trotse Fillipenzen? Hij zegt: Jullie burgerrecht is in de hemel. Dat wat ze voelden met hun Romeinse burgerrecht, midden in het Griekse gebied, dat spiegelt Paulus dus op hun geestelijke status. Jullie zijn een hemelse kolonie, midden in het aardse land. De trots van het Fillipenzen over hun Romeinse burgerrecht roept Paulus dus eigenlijk ook op over hun hemelse burgerrecht als gelovigen in Jezus. Hij speelt in op dat gevoel en die politieke situatie.

Is trots een verkeerd gevoel? Dat is een lastige vraag, maar mag ik je wel vragen of je met trots een hemelse kolonie bent op aards gebied? Draag je met eer je hemelse burgerrechten? Niet om een politieke strijd te voeren, maar om een hemelse doorbraak te creeëren. De tijd die je op aarde leeft is dus geen passieve tijd, maar een actieve tijd om een hemelse kolonie in vreemd gebied te zijn. Daarmee plaats je jezelf dus in een uitzonderingspositie. Een positie waarmee je het hart van jouw Koning laat zien aan het aardse gebied om je heen. Het gaat niet om de regels, maar het gaat om je Koning, het gaat om je Heer! Dat is waar het om moet gaan.

Je leeft nu op aarde, maar je hart is al in de hemel. Het burgerrecht ligt al in je hart, je bent geen aardsburger meer, maar je bent een hemelburger, met het besef dat er een moment gaat komen dat je werkelijk je intrek zult nemen in de hemel. Want hier op aarde verwachten wij onze Zaligmaker Die straks ons lichaam gelijkvormig zal maken aan Zijn verheerlijkt lichaam. Zover zijn we nog niet, dat komt nog. Nu zijn we nog hemelburgers op aarde om de glorie van onze Koning te laten zien aan de mensen om ons heen, zodat ook zij zich zullen uitstrekken naar dat hemelse leven en zodat de naam en de glorie van onze Koning alleen maar groter zal worden.

Hemelburgers zijn we niet gedwongen, maar hemelburgers zijn we verwachtend, maar ook met trots. We stralen hemelse heerlijkheid uit. Als mensen in gesprek met je gaan over de hemel en over je Koning, dan deel je als kolonist alles uit van het land dat jij vertegenwoordigt: Hemelse heerlijkheid, hemelse vrede, hemelse gerechtigheid, hemelse genezing, hemels herstel en hemelse bevrijding. In de Naam van Jezus.

 Gebed: Heer, wat is Uw Koninkrijk geweldig en met eer wil ik Uw Koninkrijk uitdragen op aarde, als kolonie in het nog aardse gebied. Voor U, omdat U mijn Koning bent.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


​Johannes 13:21-30

21 Toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte Zijn geest in beroering,  en Hij getuigde en zei: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat een van u Mij zal verraden. 
22 De discipelen dan keken elkaar aan, in twijfel over wie Hij dat zei.
23 En een van Zijn discipelen, die Jezus liefhad,  lag aan in de schoot van Jezus.
24 Simon Petrus dan wenkte deze, dat hij vragen zou wie het toch zou kunnen zijn, over wie Hij sprak.
25 En deze ging tegen Jezus' borst liggen en zei tegen Hem: Heere, wie is het?
26 Jezus antwoordde: Die is het aan wie Ik het stuk brood zal geven, nadat Ik het ingedoopt heb. En toen Hij het stuk brood ingedoopt had, gaf Hij het aan Judas Iskariot, de zoon van Simon.
27 En met het nemen van het stuk brood voer de satan in hem. Jezus dan zei tegen hem: Wat u wiltdoen, doe het snel.
28 En niemand van hen die aanlagen, begreep met welke bedoeling Hij dat tegen hem zei.
29 Want sommigen dachten,  omdat Judas de beurs beheerde, dat Jezus tegen hem zei: Koop wat wij nodig hebben voor het feest, of dat hij iets aan de armen moest geven.
30 Toen hij dan het stuk brood genomen had, ging hij meteen naar buiten. En het was nacht.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

In verwarring

Thema: Lijdenstijd

"Toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte Zijn geest in beroering, en Hij getuigde en zei: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat een van u Mij zal verraden." (Johannes 13:21)

Hoe weet je nu wat Jezus echt heeft geraakt? Er zijn momenten dat Jezus heel duidelijk laat zien wat dingen Hem deden. Als het over medelijden gaat, dan is Hij met innerlijke ontferming bewogen, in de hof van Gethsemané raakt Hij ontsteld van wat Hij op dat moment ervaart, maar op het moment dat Judas Hem gaat verraden raakt Zijn geest in beroering. Wat dat woord 'beroering' precies zegt, is nog niet zo eenvoudig. Het is wel een heftige ervaring voor Jezus in Zijn geest. En is dat vreemd?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu