Hemelburgers (4)

"Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus." (Filippenzen 3:20)

Hemelburger zijn op aarde is een uitdaging. Het leven in de hemel, dat door de Geest van God al in je is, is een totaal ander leven dan het leven op aarde. En daarbij is de strijd tussen ziel en vlees aan de ene kant en je geest, die verenigt is met de Geest van God, of misschien nog beter: De Geest van God in jou, je nieuwe mens, ook realiteit van elke dag. Maar met welke houding ben je dan nu nog op aarde?

Het is niet zomaar dat Paulus het tegen de Filippenzen over het burgerschap heeft. Andere vertalingen vertalen misschien zelfs wel beter met 'burgerrecht'. De stad Filippi was namelijk een bijzondere stad in het Griekse gebied. Natuurlijk was het hele Griekse gebied onderdeel van het grote Romeinse rijk, maar Filippi was daar een uitzondering in. Filippi was eigenlijk een kolonie in het Griekse gebied met Romeins burgerrecht. En daar waren ze een uitzondering in ten op zicht van de rest van het Griekse gebied. Eigenlijk waren ze dus echt Romeins gebied in het Griekse gebied. Een kolonie dus met andere rechten dan het gebied er omheen. En daar waren ze in Filippi trots op.

En wat zegt Paulus dan tegen die trotse Fillipenzen? Hij zegt: Jullie burgerrecht is in de hemel. Dat wat ze voelden met hun Romeinse burgerrecht, midden in het Griekse gebied, dat spiegelt Paulus dus op hun geestelijke status. Jullie zijn een hemelse kolonie, midden in het aardse land. De trots van het Fillipenzen over hun Romeinse burgerrecht roept Paulus dus eigenlijk ook op over hun hemelse burgerrecht als gelovigen in Jezus. Hij speelt in op dat gevoel en die politieke situatie.

Is trots een verkeerd gevoel? Dat is een lastige vraag, maar mag ik je wel vragen of je met trots een hemelse kolonie bent op aards gebied? Draag je met eer je hemelse burgerrechten? Niet om een politieke strijd te voeren, maar om een hemelse doorbraak te creeëren. De tijd die je op aarde leeft is dus geen passieve tijd, maar een actieve tijd om een hemelse kolonie in vreemd gebied te zijn. Daarmee plaats je jezelf dus in een uitzonderingspositie. Een positie waarmee je het hart van jouw Koning laat zien aan het aardse gebied om je heen. Het gaat niet om de regels, maar het gaat om je Koning, het gaat om je Heer! Dat is waar het om moet gaan.

Je leeft nu op aarde, maar je hart is al in de hemel. Het burgerrecht ligt al in je hart, je bent geen aardsburger meer, maar je bent een hemelburger, met het besef dat er een moment gaat komen dat je werkelijk je intrek zult nemen in de hemel. Want hier op aarde verwachten wij onze Zaligmaker Die straks ons lichaam gelijkvormig zal maken aan Zijn verheerlijkt lichaam. Zover zijn we nog niet, dat komt nog. Nu zijn we nog hemelburgers op aarde om de glorie van onze Koning te laten zien aan de mensen om ons heen, zodat ook zij zich zullen uitstrekken naar dat hemelse leven en zodat de naam en de glorie van onze Koning alleen maar groter zal worden.

Hemelburgers zijn we niet gedwongen, maar hemelburgers zijn we verwachtend, maar ook met trots. We stralen hemelse heerlijkheid uit. Als mensen in gesprek met je gaan over de hemel en over je Koning, dan deel je als kolonist alles uit van het land dat jij vertegenwoordigt: Hemelse heerlijkheid, hemelse vrede, hemelse gerechtigheid, hemelse genezing, hemels herstel en hemelse bevrijding. In de Naam van Jezus.

 Gebed: Heer, wat is Uw Koninkrijk geweldig en met eer wil ik Uw Koninkrijk uitdragen op aarde, als kolonie in het nog aardse gebied. Voor U, omdat U mijn Koning bent.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 4:18-22

18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen

"Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem." (Mattheüs 4:20)

Groeien in je discipelschap leer je door te kijken wat Jezus deed. Echt kijken naar hoe Hij bewogen was, echt kijken hoe Hij te werk ging, echt kijken hoe Hij met de mensen omging en hoe Hij het Koninkrijk dichtbij bracht. Daar leer je van, zodat Hij het je straks kan vragen om Zijn bediening te dragen als Hij deze overdraagt aan Zijn volgelingen. Maar om te kijken is er nog wel iets nodig. En misschien voelt dat ook wel als iets radicaals. Discipelschap is ook echt radicaal. Discipelschap is een nog veel radicalere keus dan geloven. Geloven in Jezus en daar weinig of geen vervolg aan geven kost je niet veel. Het is de vraag of dit echt samen kan, want Jezus roept nergens een discipel op halve kracht.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu