Thema: Op pad met Paulus

“Maar Saulus (die ook Paulus [genoemd wordt), vervuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan.” (Handelingen 13:9)

Hoe scherp mag je zijn als je in dienst van Jezus staat? Wij neigen er tegenwoordig, veel meer dan vroeger naar om vooral te benadrukken dat je er mag zijn en dat je altijd welkom bent bij Jezus. Als je een aantal decennia terug kijkt was dat wel anders in de kerk. De oordeelsklanken konden zich toen nog wel eens opstapelen. Maar dat kun je tegenwoordig niet meer maken. En toch voel ik mij er soms heel erg ongemakkelijk bij. Dat gevoel dat het eigenlijk allemaal niet zoveel uitmaakt hoe je bent bij Jezus. Ik begrijp natuurlijk ook de andere kant waar mensen zich probeerden op te knappen juist vanwege die oordeelspreken. De spannende vraag is wel geworden hoe eerlijk je nu eigenlijk mag zijn.

Thema: Op pad met Paulus

“En terwijl zij de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb.” (Handelingen 13:2)

Wat is de meest sterke basis om iets te gaan doen in je leven? Ik ben er van overtuigd dat er één ding is dat elke andere basis overtreft. Als je weet dat God je voor een bepaalde taak heeft geroepen! Er is niets dat meer houvast geeft dan dat. Hoe dat komt, heeft natuurlijk alles te maken met Wie God is. Natuurlijk is het dan ook wel belangrijk om zelf echt op God te durven vertrouwen, maar als er Iemand is Die echt betrouwbaar is, dan is het God. En als Hij je roept voor een bepaalde taak, dan weet je dat er altijd Iemand achter je staat die jou nooit zal laten vallen.

Thema: Op pad met Paulus

“En Barnabas vertrok naar Tarsis om Saulus te zoeken, en toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië” (Handelingen 11:25)

Als je probeert om Paulus te volgen in het boek Handelingen dan lijkt je even zijn spoor bijster te raken. Het aparte is dat je hem dan ineens in Antiochië weer lijkt tegen te komen. Het laatste dat we gehoord hebben was dat hij in Jeruzalem was. Als je dat even verder leest blijkt dat, nadat ze geloofden dat de bekering van Paulus echt was, ze hem naar Tarsis hadden gestuurd. En dan wordt het ineens helemaal stil en gaat het een paar hoofdstukken over Petrus. En Paulus dan?

Thema: Op pad met Paulus

“ Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heere gezien had, dat Hij tot hem gesproken had en hoe hij in Damascus vrijmoedig gesproken had in de Naam van Jezus.” (Handelingen 9:27)

Weet je wat ik in de kerk vaak mis? Iets van mentorschap voor jonge gelovigen. Het zou kunnen dat jij in een gemeente zit waar dit heel goed is geregeld, maar gemiddeld genomen is de praktijk anders. Dan zie je jongeren tot geloof komen en dan? Of iemand die zijn leven lang twijfelde of het voor hem wel kon komt tot geloof en wat dan? Bij de laatste is de kans groot dat er mensen zijn die opnieuw de twijfel van het geloof beginnen te verheerlijken en hij  die van zijn twijfel af was, wordt het weer aangepraat. En bij die jongere die tot geloof komt, gaat er vaak door allerlei enthousiasme ook van alles mis.

Thema: Op pad met Paulus

“En allen die het hoorden, waren buiten zichzelf en zeiden: Is dit niet degene die in Jeruzalem hen die deze Naam aanriepen, uitroeide, en die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen?” (Handelingen 9:21)

Er moet voor Paulus, aan het begin van zijn bediening ook wel een vraag geweest zijn, die jij wellicht ook herkent: Geloven ze mijn woorden wel? Ik ken jouw levensverhaal niet, maar ik weet wel dat satan er alles aan doet om je hierover te laten twijfelen. Zo werkt hij gewoonweg. Of hij laat je denken dat iedereen jouw zwarte bladzijdes van je leven kent, of hij laat je geloven dat jouw verleden een beperking zou zijn om het Evangelie te brengen. Ook voor Paulus zal dit op bepaalde momenten een rol gespeeld hebben.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu