Thema: Heeft lijden zin?

“Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.” (Galaten 6:2)

Je hebt van die zondagen in de kerk dat het lijden wel bijzonder centraal staat. Dat is natuurlijk bij de zondag voor de vervolgde kerk, maar dat was ook gisteren. Volgende week zondag is de eerste Adventszondag en dat is dan de eerste zondag van het kerkelijk jaar. Dat betekent dat het gisteren de laatste zondag van het kerkelijk jaar was. Dat noemen we Eeuwigheidszondag. De zondag waarop we stilstaan bij hen die in het kerkelijk jaar overleden zijn. Vaak toch wel een wat beladen zondag. Je kunt je de vraag stellen waarom we dit soort zondagen invoegen in de preekroosters. Wel, dat heeft alles te maken met wat Paulus schrijft in de brief aan de Galaten.

Thema: Heeft lijden zin?

“Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.” (Filippenzen 1:29)

Het is logisch dat degenen die tegen de boodschap van Jezus zijn, voor lijden zorgen bij de gelovigen. De boodschap van Jezus en dus onze boodschap staat regelmatig haaks op het leven van de wereld om ons heen. De gevolgen die dat heeft, zijn dus wel logisch te noemen. Je merkt om je heen dat christenen een bijzonder gewilde prooi aan het worden zijn. Onvoorwaardelijk Jezus volgen gaat steeds meer kosten. Nu kunnen we daar dramatisch over doen, maar dat helpt niet. Met dezelfde wapens terugslaan ook niet. Maar wat helpt dan wel?

Thema: Heeft lijden zin?

“Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt.” (1 Petrus 4:14)

Wat vind jij van het lijden van Jezus? Je kunt feitelijk zeggen dat dit verschrikkelijk was. Dat klopt natuurlijk ook helemaal. Het lijden dat Jezus heeft ondergaan was onmenselijk. Geestelijk kun je daarvan zeggen dat dit nodig was en ook dat klopt. Ik ga er nog een niveautje aan toevoegen: Emotioneel was het logisch. Probeer mij even te volgen in deze gedachte. Als dat namelijk lukt dan krijg je ook een ander beeld bij het lijden om Christus wil.

Thema: Heeft lijden zin?

“Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen.” (1 Petrus 3:14)

Als het over het lijden gaat, denk ik dat we uit moeten kijken om niet te snel te zeggen dat we lijden om Christus wil. Daar denken we natuurlijk al wel snel aan als het over lijden gaat. Je zou kunnen zeggen dat lijden om Christus wil de uiterste vorm is van lijden die je kan worden aangedaan als christen. Als je de brieven in het Nieuwe Testament leest komt het thema lijden om Christus wil wel heel veel voor, maar dat is ook helemaal niet vreemd als je naar de context kijkt van Joden die tot geloof waren gekomen en de context van heidenen die zijn gaan geloven. De hele wereld was vijandig ten opzichte van Jezus. Zo extreem is het in onze tijd nog niet. Er zijn dus eigenlijk verschillende niveaus van lijden.

Thema: Heeft lijden zin?

“De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem.” (Psalm 34:20)

Aan ons, als gelovigen gaat het lijden niet voorbij. Het lijden treft ons ook en misschien op een bepaalde manier ook wel meer dan iemand die niet gelooft. Iemand die niet gelooft lijdt wel aan de gebrokenheid van deze wereld, maar niet aan het lijden dat je als christen kunt overkomen omdat je ook lijdt om Christus wil. Volgen van Jezus kost je lijden. Daar kun je een discussie over voeren, maar Jezus is daar heel duidelijk over. Er hangt een prijs aan het volgen van Jezus. Niet voor niets vraagt Jezus je om eerst de kosten te overrekenen. Over het lijden om Christus wil gaan we nog wel meer zeggen, maar eerst even een andere kant die daarbij hoort.

 1. Welke plaats geef jij het lijden?
 2. Heeft lijden zin?
 3. Steeds meer
 4. Medelijden
 5. Liefhebben kan alleen als je niet jaloers bent
 6. Onzichtbaar aanwezig
 7. Ga bemoedigen
 8. Groeien in de Goddelijke natuur
 9. Elkaars voeten wassen
 10. Vrede met alle mensen
 11. Barmhartig zoals God
 12. Vergeef je naaste
 13. Twee is beter dan één
 14. Aanvaard elkaar
 15. Je naaste liefhebben en je beloning
 16. Liefhebben volgens een nieuw gebod
 17. Die naaste van je...
 18. Laat zich het orgel overal? (2)
 19. Laat zich het orgel overal?
 20. De les van het hectometerpaaltje (3/3)
 21. De les van het hectometerpaaltje (2/3)
 22. De les van het hectometerpaaltje (1/3)
 23. De les van de stad (3/3)
 24. De les van de stad (2/3)
 25. De les van de stad (1/3)
 26. Durf een schaap te zijn (3/3)
 27. Durf een schaap te zijn (2/3)
 28. Durf een schaap te zijn? (1/3)
 29. Gods lessen in de bergen (3/3)
 30. Gods lessen in de bergen (2/3)
 31. Gods lessen in de bergen (1/3)
 32. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (3/3)
 33. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (2/3)
 34. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (1/3)
 35. Luisteren met je ogen
 36. De gevolgen van afbeeldingen
 37. Nieuwe seizoenen in je leven (2)
 38. Nieuwe seizoenen in je leven
 39. Kiezen voor vrucht
 40. Zelfbeheersing in de vrucht
 41. Zachtmoedigheid in de vrucht
 42. Geloof in de vrucht
 43. Goedheid in de vrucht
 44. Vriendelijkheid in de vrucht
 45. Geduld in de vrucht
 46. Vrede in de vrucht
 47. Blijdschap in de vrucht
 48. Liefde in de vrucht
 49. Wrange vruchten zijn ook vruchten
 50. Niet wat je doet, maar wie je bent
 51. Introductie vruchtdragen (2)
 52. Introductie vruchtdragen (1)
 53. Is vakantie houden Bijbels? (2)
 54. Is vakantie houden Bijbels? (1)
 55. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (2)
 56. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)
 57. Heeft God alles al bepaald? (2)
 58. Heeft God alles al bepaald? (1)
 59. De vraag van de lijden (2)
 60. De vraag van het lijden
 61. Waarom kost bidden zoveel moeite (2)
 62. Waarom kost bidden zoveel moeite (1)
 63. Hoe strak is jouw akker?
 64. Welke plaats wil jij?
 65. Mooier dan het is
 66. Als de kerk het niet kan
 67. Zeg niets als je niet weet wat je moet zeggen
 68. Leven of sterven, sterven is leven
 69. Pinksteren: God keert alles om
 70. Wie is Jezus volgens jou?
 71. Het loopt uit
 72. Hoe graag zien de mensen jou?
 73. Wat vindt Jezus straks terug op aarde?
 74. Preek, verjaag, genees
 75. Vergeten door Jezus
 76. Er is nog steeds strijd
 77. Laat de machten zwijgen
 78. Broer of zus van Jezus
 79. Het Evangelie is niet te verstoppen
 80. Vruchtdragen
 81. Hoeveel mag Jezus je kosten?
 82. Klein maar groot
 83. Als je niets van God hoort
 84. Zelfs de dood...
 85. Op afstand genezen
 86. Bouw wijs
 87. Herhaling
 88. Alle macht in hemel en op aarde
 89. Vrees en blijdschap?
 90. Pasen begint met nog een aardbeving
 91. Het dodenrijk schudt op zijn grondvesten
 92. Heb jij een haan nodig?
 93. Ontferm U over ons
 94. Je bent geen zondaar meer!
 95. Laat je niet ontvoeren
 96. Laat je niet gek maken
 97. De hemel geeft vrede en de aarde zal zuiver zijn
 98. Ja, wonen in Uw huis
 99. God reageert als jij roept
 100. Als God zwijgt...

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu