Thema: Kracht van gebed

"Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God." (Filippenzen 4:6)

Kun je zeggen dat bidden iets is dat zou moeten? Je voelt wel aan dat dit ergens een lastige vraag is. Het lastigste is dan vooral dat, zoals ik vorige keer als schreef, je snel een reactie krijgt dat er iets zou moeten bij God. Wat daarbij komt, als het om intimiteit gaat en om het delen van je hart, kun je daar dan van zeggen dat dit moet? Alsof er een bepaalde dwang zou zijn om je diepste emoties te delen. Het blijft iets dat heel lastig is in de Bijbel. Aan de ene kant zou genade vrijheid moeten betekenen, maar betekent dit dan dat je niets meer moet? Als je de brieven van Paulus leest, merk je dat Paulus toch wel heel vaak het woordje 'moeten' gebruikt. En ook het aantal bevelen dat hij geeft in zijn brieven is aanzienlijk. Tegelijk zegt Jezus niet dat Hij moet bidden, Hij doet dat als iets dat vanzelf gebeurt.

Thema: Kracht van gebed

"En ‘s morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats, en bad daar." (Markus 1:35)

Ga in je binnenkamer om intimiteit te zoeken met je Vader in de hemel en zoek daarvoor een plek waar je je kunt afzonderen, dat was de conclusie die we trokken bij de woorden van Jezus waar Hij zegt dat we in onze binnenkamer moeten gaan om te bidden. Nu is dat woord 'binnenkamer' misschien wel een lastige voor jou. Lang niet iedereen heeft een plek in huis waar je je terug kunt trekken. En hoe deed Jezus dat eigenlijk zelf? Nou, als je wilt weten welke prioriteit je moet geven aan je binnenkamer, dan moet je gewoon even naar Jezus kijken en hoe Hij dit deed. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar een argument als 'te druk' of 'geen tijd' hebben wij heel snel als het om gebed gaat. Overigens, de kringen in de kerk die het moeilijkste zijn om in stand te houden, zijn gebedskringen, ook dat zegt wel iets.

Thema: Kracht van gebed

"Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden." (Mattheüs 6:6)

Een vraag die ik je graag zou willen stellen als het om gebed en de kracht van gebed gaat is: "Hoe intiem ben jij met God?" Ik bedoel daarmee te zeggen: "Hoe dicht aan Gods hart ben jij?" Als er iets is dat belangrijk is, is het de intimiteit in het gebed. Als je dat niet hebt, dan bid je hooguit op afstand tot God. En als er afstand is, dan is dat ook een spiegel, want wat is dan de reden dat je op afstand blijft. Het kan betekenen dat er weinig vertrouwen in God als je Vader is, maar het kan ook betekenen dat je God eigenlijk niet als Vader kent, of dat er zonden niet opgeruimd zijn die tussen jou en God instaan. Het is goed om die spiegel dan even voor te houden en daar iets mee te gaan doen. Als de intimiteit in het gebed ontbreekt bid je op afstand, vraag je vaak zonder hoop of verwachting en ontbreekt ook vaak geloof voor een bepaalde zaak. Jezus leert ons, als het over het bidden van een gelovige gaat, intimiteit met God.

Thema: Kracht van gebed

"En ook bij Seth werd een zoon geboren, en hij gaf hem de naam Enos. Toen begon men de Naam van de HEERE aan te roepen." (Genesis 4:26)

Bidden is voor de gelovige God onder ogen komen om je hart met Hem te delen en tijd nemen zodat God Zijn hart met jou kan delen. Die definitie van gebed is wat gebed is, maar dat roept natuurlijk ook vragen op. Hoe logisch is het dat wij tot God bidden? Vanuit Zijn heiligheid en grootsheid gedacht is het in ieder geval niet in de eerste plaats logisch dat we bidden. Kijk ook nog even naar het moment dat Adam en Eva gezondigd hebben, daar blijkt ook dat het initiatief bij God vandaan komt om in contact te komen. Het menselijke initiatief lijkt op dat moment verdwenen te zijn. Nu kun je zeggen dat dit nergens voor nodig is, want God is toch genade? Maar dat is wel erg makkelijk geredeneerd. God kan dan wel genadig zijn, maar als je bent gevallen, is de eerste vraag of God die genade dan ook nog wel wil geven. En natuurlijk, vanuit het Evangelie kunnen we dat allemaal snel zeggen, maar ik denk dat het goed is dat als je over de kracht van gebed nadenkt, je ook even moet stilstaan bij Wie God is en wie wij zijn.

Thema: Kracht van gebed

"En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind van de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof." (Genesis 3:8)

Als je het over de kracht van gebed wilt hebben en daarover wilt nadenken, dan is misschien de eerste vraag die je moet stellen: "Wat is bidden?" Ongetwijfeld zal je dan snel het antwoord krijgen: "Praten met God". Natuurlijk is het dat ook. Misschien zou je ook nog wel moeten zeggen: "Het is luisteren naar God". Het is toch eigenlijk best vreemd als je met iemand praat, dat jij praat en die ander mag niets terugzeggen. Dat kan zijn als je iemand iets vraagt, maar die ander mag niet zeggen of hij je wil geven wat je vraagt. Of jij deelt iets uit je leven en de ander mag er niet op reageren. Als je in gesprek gaat, zou het toch in ieder geval een communicatie naar twee kanten moeten zijn. Als je praat met God, is het dan logisch als dat een eenzijdig gesprek van onze kant zou zijn, we zeggen "amen" en we gaan verder waar we mee bezig waren? Waar is dan het moment dat God tot je mag spreken?

 1. Kracht van gebed - Introductie
 2. Beloofde toekomst
 3. Bied weerstand aan satan
 4. Laat je vernederen
 5. Hoe hoed je de kudde?
 6. Het oordeel begint bij het huis van God
 7. Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest
 8. Genoeg als heiden geleefd
 9. Jezus heeft gepreekt tegen de ongehoorzame geesten
 10. Verantwoording afleggen
 11. Eensgezind
 12. Jij mag echt gezien worden
 13. Van slaafs naar onderdanig
 14. Welke ruimte krijgt de Heilige Geest?
 15. Lijden als genade
 16. Dat lastige gezag...
 17. Ongelovigen die God verheerlijken
 18. Bouw Zijn Koninkrijk
 19. Levende stenen
 20. Waar sta jij in je geloofsgroei
 21. Je leeft eeuwig en bent gereinigd
 22. Broederliefde
 23. Heiligheid, religie of relatie
 24. Veel meer uitzicht dan vroeger
 25. Wat een erfenis is jouw leven
 26. Verstrooid
 27. Jezus is werkelijke realiteit
 28. Pasen als levend bewijs in je innerlijke mens
 29. Pasen als belofte van het nieuwe leven
 30. Leven na Pasen in gebrokenheid (IV)
 31. Leven na Pasen in gebrokenheid (III)
 32. Leven na Pasen in gebrokenheid (II)
 33. Leven na Pasen in gebrokenheid
 34. Jezus leeft en jij zult leven!
 35. Hij is en blijft Koning
 36. Weg met Jezus
 37. Gedegradeerd
 38. Erger dan een moordenaar
 39. Hij is een misdadiger!
 40. Wat mag het je kosten?
 41. Loop Jezus niet in de weg
 42. Niet herkend
 43. Loslaten van wat lief is
 44. Intense haat
 45. De weg niet weten
 46. Voor Jezus' voeten of volgen
 47. In verwarring
 48. Controle loslaten
 49. Zwijgen over Jezus uit angst
 50. Ondanks alle tekenen
 51. Messias en Zoon van de mensen
 52. Jezus als koning van jouw dromen door tunnelvisie
 53. Welke geur gun jij Jezus?
 54. Emotioneel lijden - Afwijzing in de tempel
 55. Psalmen - Een rein hart
 56. Psalmen - Verbrijzelde beenderen
 57. Psalmen - Zonde als melaatsheid
 58. Psalmen - Zonden van generatie op generatie
 59. Psalmen - Zonden tegen God
 60. Psalmen - Diep besef van berouw
 61. Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht
 62. Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde
 63. Kerk van Jezus - Gemeenschap zonder oordeel
 64. Kerk van Jezus - Gemeenschap in lijden en blijdschap
 65. Kerk van Jezus - Zegenende gemeenschap
 66. Kerk van Jezus - Gemeenschap met gedeelde noden
 67. Kerk van Jezus - Volhardende gemeenschap
 68. Kerk van Jezus - Gemeenschap met passie
 69. Kerk van Jezus - Gemeenschap in liefde
 70. Kerk van Jezus - Gemeenschap door taakverdeling
 71. Kerk van Jezus - Gemeenschap met heerlijkheid
 72. Kerk van Jezus - Gemeenschap in eenheid
 73. Kerk van Jezus - Gemeenschap
 74. Kerk van Jezus - Discipelen vertellen over hun ervaringen
 75. Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet
 76. Kerk van Jezus - Discipelschap heeft haast en prioriteit
 77. Kerk van Jezus - Discipelschap met het Koninkrijk
 78. Kerk van Jezus - Discipelschap is niet zakelijk
 79. Kerk van Jezus - Discipelschap met vrede
 80. Kerk van Jezus - Groeien in discipelschap door te gaan en te doen
 81. Je blijft in je bestemming, ook als je soms verhinderd wordt
 82. Uitstrekken of verstenen
 83. Terugkijken om vooruit te kunnen
 84. Kerst - Vijandelijke aanbidders
 85. Kerst - Part noch deel aan Jezus
 86. Wij verwachten de Heer - Maar begrijpen niet alles
 87. Wij verwachten de Heer - Alles wordt nieuw
 88. Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt
 89. Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld
 90. Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd
 91. Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee
 92. Wij verwachten de Heer - Maar hoe?
 93. Wij verwachten de Heer - Maar niet iedereen
 94. Wij verwachten de Heer
 95. Kerk van Jezus - Discipelschap met prioriteit
 96. Kerk van Jezus - Discipelschap in zout en licht
 97. Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen (2)
 98. Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen
 99. Kerk van Jezus - Discipelschap door te kijken
 100. Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 
Galaten 5:1-9

1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.
2. Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn.
3. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden.
4. U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.
5. Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid.
6. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.
7. U liep zo goed; wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen?
8. Deze overreding is niet afkomstig van Hem Die u roept.
9. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten onze gerechtigheid

 

Thema: Wij verwachten de Heer

"Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid." (Galaten 5:5)

Over verwachten gesproken... Daar hebben we natuurlijk al een heleboel over gezegd, maar verwachten heeft meerdere kanten. Verwachten van de Heer is meer dan alleen dat we uitzien naar de komst van Jezus. Als Jezus komt, brengt Hij alles mee. Wij verwachten de Heer en wat Hij dan ons straks komt geven, daar kunnen we de eeuwigheid lang van genieten. Nu kun je natuurlijk heel snel zeggen dat Jezus ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal geven, maar stel je nu voor dat dit alles zal zijn, hoe ongelukkig zou je dan zijn?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu