Thema: Op weg met Jezus

"Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Mijn moeder en Mijn broeders zijn dezen, die het Woord van God horen en dat doen." (Lukas 8:21)

Hoeveel geef jij om je familie? Tot op zekere hoogte is familie voor ons wel belangrijk, al zal dat per persoon wel verschillen hoe de verhoudingen zijn. In veel gevallen geeft familie iets van houvast en een bloedband is meer dan een gewone band van vriendschap. Niet dat vriendschap soms veel meer kan zijn dan een band met je familie, maar door de bloedlijn lopen ook geestelijke lijnen. Ik zie in de hulpverlening en zeker rondom gebedspastoraat hoe ingrijpend het is als in die bloedlijn dingen verstoord zijn. Toch is het opmerkelijk als je ziet hoe Jezus met Zijn familie omgaat. Het lijkt soms bijna schokkend. 

Thema: Op weg met Jezus

"Want er is niets verborgen wat niet openbaar zal worden; en er is niets geheim wat niet bekend zal worden en in de openbaarheid komen." (Lukas 8:17)

Heb jij dat ook weleens, dat je de Bijbel leest en denkt: Ja, bekend verhaal en ja, logisch wat Jezus hier zegt, maar dan lees je het volgende vers en dan denk je: Nou ja, dat is vreemd. Dat gevoel krijg je zomaar als je het verhaal hebt gehad van de zaaier, waar Jezus afsluit met het doel van de zaad: Houdt Gods woord vast in een oprecht en goed hart, en draag vrucht. Dat was het doel van die gelijkenis en dan komt er een heel logisch beeld over een kandelaar die je niet onder het bed moet zetten. Ja, logisch, je moet natuurlijk licht verspreiden. Zeker dat bedoelt Jezus ook, maar dan de zinnen daarna…

Thema: Op weg met Jezus

"En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen." (Lukas 8:15)

Wat heeft Jezus bij jou tot stand gebracht? Je hoeft niet gelijk een pasklaar antwoord te geven, het is belangrijker dat je deze vraag even laat ‘weken’. Als je namelijk doorleest in het volgende hoofdstuk van Lukas, dan begint dat hoofdstuk met dienende vrouwen die bevrijd zijn van demonische geesten. Het gevolg van die bevrijding is dat ze Jezus dienden uit hun eigen bezittingen. Nu kun je daar natuurlijk weer iets van maken als: ‘Als je Jezus kent als je Bevrijder, dan moet je Hem dienen’. Natuurlijk dat klopt, dan eer je Hem met alles wat je doet. Toch lijkt het alsof Jezus de aandacht helemaal niet vestigt op die vrouwen, maar juist op jou en mij.

Thema: Op weg met Jezus

"Daarom zeg Ik u: Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief." (Lukas 7:47)

Wat mag Jezus jou eigenlijk kosten? Dat is echt zo’n vraag die je vaak hoort als het bijvoorbeeld over de kerk in de verdrukking gaat en dan komt er de vraag achteraan of wij ook ons leven over zouden hebben voor Jezus. Op deze manier bedoel ik hem niet. Ik bedoel ook niet of je wel genoeg over hebt voor de collecte op zondag of voor andere bijdragen in je gemeente. Dat laatste is zeker wel belangrijk, want anders is het onmogelijk dat de plaatselijke kerk blijft bestaan en als die verdwijnt, raakt ook God weg uit je dorp of stad. Toch is dat niet wat ik vooral wil zeggen met die vraag. De vraag ligt een laag dieper.

Thema: Op weg met Jezus

"Want Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter profeet dan Johannes de Doper, maar de minste in het Koninkrijk van God is groter dan hij." (Lukas 7:28)

Hoe groot was Johannes de Doper? Na vorige keer is wel duidelijk dat ook hij gewoon een mens was van vlees en bloed met twijfels en strijd. Toch, als je het mij vraagt, moet Johannes de Doper een enorm groot gelovige zijn geweest. Vorige keer hebben dat ook al even benoemd dat hij het was die Jezus aanwees als het Lam van God. Hij was het die de weg bereidde voor Jezus. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wat een bijzondere man is hij geweest. Hoe groot hij was? Die vraag is wellicht een beetje apart, want zijn er grote mensen in het Koninkrijk van God? Ik kom mensen tegen die praten alleen maar in verkleinwoorden over mensen. Het is opvallend dat God dat in de Bijbel niet doet. Denk maar een psalm 8, waar de mens een enorme plaats krijgt. Maar ook Jezus maakt Johannes niet klein. 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 5:13-16

13. U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.
14. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.
15. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.
16. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (3/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn.” (Mattheüs 5:14)

Het beeld van een stad heeft verschillende aspecten. Een stad die in een dal ligt heeft al een aantal gedachten gegeven. Aan de ene kant de veiligheid van de stad, maar de stad is ook de plaats van ballingschap. Het is maar iets waar we ons tijdelijk op moeten richten, want ons Thuis is niet in een aardse stad. Toch, als we dan op aarde nog iets met een stad moeten, dan verlegt Jezus je blik even. Jezus heeft het namelijk niet over een letterlijke stad, maar meer om een figuurlijke stad. Misschien zou het ook zelfs een geestelijke stad zijn. En ondanks dat het een figuurlijk beeld is, komt dat thema van veiligheid helemaal terug, maar dan op een verrassende manier.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu