Thema: Hemelvaart

"... die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan." (Handelingen 1:11)

Wat kun je zeggen over Hemelvaart? Eigenlijk natuurlijk een heleboel. Vroeger dacht ik altijd dat je over dit feest misschien eens een paar keer kon preken, maar dan zou je er toch wel over uitgepreekt zijn. Jezus gaat naar de hemel om daar te bidden voor ons, ons eeuwige huis klaar te maken en Hij ging naar de hemel om ruimte te maken voor de Heilige Geest. Dan heb je eigenlijk de drie grootste punten van Hemelvaart wel gehad. Een vraag die ik er deze keer bij zou willen stellen is deze: Wat zou Jezus verwachten van Zijn hemelvaart? Hoe kom ik nu aan deze vraag? Wel, als de discipelen Jezus staan na te kijken komen we ineens een paar engelen en die zeggen dat de discipelen eigenlijk niet zo mismoedig naar de hemel moeten kijken. Zoals Jezus is weggegaan, zo zal Hij ook terugkomen.

Thema: Op weg met Jezus

"Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen, en om ziekten te genezen, en Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen." (Lukas 9:1 en 2)

Af en toe zou je als discipel van Jezus toch ook wel eens even in wat rustiger vaarwater willen komen. Letterlijk en figuurlijk. Dat moet toch soms echt het gevoel bij de discipelen toch wel zijn geweest. Ze rollen van het ene wonder in het andere en ergens staan ze erbij en kijken ze ernaar. Telkens opnieuw ontmoet Jezus situaties waarin zoveel bijzondere dingen gebeuren. En telkens zorgt het voor nog meer drukte om Jezus heen en steeds meer mensen hebben interesse in wat Jezus doet. Maar of Jezus daar nu altijd groter mee werd, zouden we dan wel kunnen betwijfelen. En ook de discipelen, hebben zij het altijd begrepen? Zeker niet. En dan komt er een moment van rust.

Thema: Op weg met Jezus

"Terwijl Hij nog sprak, kwam er iemand van het huis van het hoofd van de synagoge en zei tegen hem: Uw dochter is gestorven; val de Meester niet lastig."  (Lukas 8:49)

Zou Jezus soms ook iets vergeten? Is dat een vreemde gedachte? Dat is maar de vraag hoe dat je naar deze vraag kijkt. Als mens zou Jezus dingen kunnen vergeten, zonder dat Hij daarmee zou zondigen, maar hoe zit het dan met Jezus als God, kan Hij dingen vergeten? Je zou nu heel snel kunnen zeggen: Natuurlijk vergeet Jezus niets. Dan zou ik je eens willen vragen: Heb jij het gevoel wel eens dat Jezus jou vergeten is? Je hebt ergens om gebeden en er lijkt helemaal niets te gebeuren bijvoorbeeld? Het lijkt of Jezus naar iedereen luistert, behalve naar jou en dat terwijl jou gebed echt oprecht is en helemaal niet iets is dat je niet zou mogen vragen. Herken je deze gedachten?

Thema: Op weg met Jezus

"Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor Hem neer en zei met luide stem: Wat heb ik met U te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bid U dat U mij niet pijnigt." (Lukas 8:28)

Hoeveel macht heeft satan eigenlijk nog? Betekent het dat als je echt in je autoriteit in Christus staat, dat satan dan niets meer kan laten zien? Dat zijn spannende vragen, want satan is voor ons gevoel in ieder geval vaak machtiger dan we zouden willen. En ja, we kunnen dan zeggen: Jezus is Overwinnaar, maar we voelen vaak dat de machten om ons heen toch nog steeds er zijn. Dat klopt ook, daarom zegt Paulus dat we de strijd tegen die machten hebben. Dat zegt Paulus, die heel goed weet hoe geestelijke autoriteit werkt. Het blijft dus strijd en het blijft oorlog, terwijl in de Naam van Jezus we de macht hebben over die vijand. Het is goed om eens te kijken wat er gebeurt als Jezus die machten ontmoet.

Je zou zeggen als er iemand is die satan compleet het zwijgen kan opleggen, dan is het Jezus. Toch doet Jezus dat niet. Of misschien moet je wel zeggen dat Jezus dat tot op zekere hoogte ook niet kan omdat satan de overste van de wereld heeft mogen worden. Je ziet het al bij de verzoeking in de woestijn, maar je ziet het ook als Jezus oog in oog met Legio staat. Na de storm op het meer heeft Jezus laten zien dat het nooit verder kan gaan dan dat Hij het toestaat met Zijn macht. Het gevolg is duidelijk: de zee wordt rustig en het plan van de Meester gaat door. Welk plan? Het plan om de man die Hij zou ontmoeten aan de overkant, te bevrijden van de vijandelijke machten.

Dat was het doel, Jezus moet geweten hebben wat er speelde, omdat Hij anders nooit zo had kunnen reageren. Jezus wist op zee dat dit demonische machten waren. Je zou dan denken: Dan stapt Jezus straks in vol ornaat van boord en maakt er gelijk een geestelijke slachtpartij van en Hij ruimt elle demonische machten op. Niet dus. Kijk wat er gebeurt als Jezus aan land komt. De man die daar is komt Hem tegemoet, maar op het moment dat hij Jezus ziet valt hij schreeuwend voor Hem neer. Die ziet er niet direct uit als een vijand die zich overgeeft. Zeker niet als je hoort wat die machten roepen: “Wat heb ik met U te maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste”? Zeker, daarna komt de smeekbede om niet gepijnigd te hoeven worden en de vraag om niet in de afgrond te worden gegooid.

Wat je ziet is dat zelfs oog in oog met Jezus deze machten zich niet gedragen. Ze zijn wel bang, maar ze gooien die man nog steeds wel tegen de grond. Ook op andere momenten zie je dat er manifestaties zijn. De gedachte dat er door de autoriteit in Jezus geen manifestaties zijn, is niet wat je terugziet in de Bijbel. Sterker nog, je ziet zelfs bij Jezus regelmatig manifestaties. Er is dus strijd, ook als Jezus op het toneel verschijnt. Daarom is het ook strijd. Daarom is Jezus Overwinnaar en voor een overwinning is strijd nodig. Denk je nu echt dat satan, terwijl we in een gebroken wereld leven, nu denkt: “Ik zal mij eens netjes blijven gedragen?” In Openbaringen staat dat toen hij het van Jezus had verloren, hij de strijd aanging met de volgelingen van Jezus.

Telkens als je oog in oog staat met satan, is er strijd en als die machten in jouw leven ruimte hebben, dan is er dus strijd. Het is alleen een strijd, waarin je in de Naam van Jezus anders kunt gaan staan. Ja, satan gaat nog steeds rond als een briesende leeuw, maar het is meer herrie dan daden. Daden kunnen er zijn als we hem daar de ruimte voor geven of zonden in ons leven toelaten. Er boven gaan staan in de Naam van Jezus, dat is wat Jezus ons laat zien. Jezus ruimt het ook niet allemaal op, ook die machten mochten zich nog steeds uitleven in die varkens. Is dat vreemd? Ergens misschien wel, maar het laat vooral zien dat de afgrond nu nog niet mogelijk is. De put van de afgrond die voor satan en zijn demonen is klaargemaakt is nog afgesloten en daar kunnen ze nu nog niet in opgesloten worden en dus is er nu nog strijd. Alleen daarin is verliezen niet meer nodig in Jezus’ Naam.

Gebed: Heer, U bent Overwinnaar, maar er is ook nog steeds de strijd in de hemelse gewesten. Leer mij in alle omstandigheden kalm te blijven en satan niet meer ruimte te geven dat hem toekomt.

Thema: Op weg met Jezus

"Hij zei tegen hen: Waar is uw geloof? Maar zij waren bevreesd en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat Hij ook de winden en het water bevel geeft en ze Hem gehoorzaam zijn?" (Lukas 8:25)

Stel je voor dat er iets in je leven gebeurt waar je helemaal de controle over kwijt bent en dat je in een situatie terecht komt die levensgevaarlijk is. Je schreeuwt het uit van angst en dan komt er iemand langs die zegt tegen je: “Als je genoeg geloof zou hebben, dan had je deze problemen al lang opgelost”. Wat zou jou reactie zijn? Er zijn theologieën die stellen dat als je genoeg geloof hebt, dat je zelfs elke ziekte kunt overwinnen en als je ten onder gaat aan een ziekte, zou je niet genoeg geloof hebben. Best bijzonder dat er nog niemand zoveel geloof heeft gehad om eeuwen te blijven leven. Of de opmerking die ik pas kreeg: “Als je genoeg geloof zou hebben kun je niet eens corona krijgen”. Alsof je dan met genoeg geloof alle regels aan je laars zou kunnen lappen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 5:13-16

13. U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.
14. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.
15. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.
16. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (3/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn.” (Mattheüs 5:14)

Het beeld van een stad heeft verschillende aspecten. Een stad die in een dal ligt heeft al een aantal gedachten gegeven. Aan de ene kant de veiligheid van de stad, maar de stad is ook de plaats van ballingschap. Het is maar iets waar we ons tijdelijk op moeten richten, want ons Thuis is niet in een aardse stad. Toch, als we dan op aarde nog iets met een stad moeten, dan verlegt Jezus je blik even. Jezus heeft het namelijk niet over een letterlijke stad, maar meer om een figuurlijke stad. Misschien zou het ook zelfs een geestelijke stad zijn. En ondanks dat het een figuurlijk beeld is, komt dat thema van veiligheid helemaal terug, maar dan op een verrassende manier.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu