Thema: In verwachting

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.” (Openbaring 3:20)

Die grote Bruiloftsdag kan voor je gevoel nog heel lang duren. En toch wil het niet zeggen dat je de hele periode van verwachten het zonder de Bruidegom moet doen. Vandaag werd ik op een hele bijzondere manier verrast door een hele bekende Bijbeltekst. En terwijl ik nog verder nadacht over het verwachten van de Bruiloftsdag en de Bruiloft van het Lam, besefte ik ineens dat er aan deze tekst nog een heel andere kant zit. De bekende tekst uit Openbaring 3:20: “Zie ik sta aan de deur en Ik klop”.

Thema: In verwachting

“En Jezus zei tegen hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten terwijl de Bruidegom bij hen is? Zolang zij de Bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten, maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan, in die dagen, zullen zij vasten.” (Markus 2:19 en 20)

Je kunt een kind verwachten, dan tel je de dagen af totdat je kind geboren gaat worden. Het voordeel is dat je daar redelijk een verwachtingspatroon van kunt hebben. Er is een soort van algemene verwachting voor een kind. Normaal dient de geboorte zich na negen maanden aan. Ik weet wel dat er genoeg kan zijn waardoor alles toch anders wordt. Maar elke vrouw die in verwachting is van een kind heeft een datum die alles te maken heeft met een zwangerschap van negen maanden. Je ziet dan uit naar die grote dag. Je kunt ook verwachten naar de grote dag van je huwelijk. Ook daar kun je een redelijke planning voor bedenken. Zeker als de datum uiteindelijk vaststaat. Maar hoe verwacht je iets groots waar je geen planning voor kunt bedenken?

Thema: In verwachting

“En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig.” (Mattheüs 13:8)

We hebben de vorige keer gezien dat God verwachting heeft van Zijn Eigen volk Israël, maar ook dat het logisch is dat God verwachtingen van ons heeft. Buiten alle theologische discussies om is dat ook normaal dat een Schepper verwachting heeft van Zijn schepping. Het is nogal zinloos om iets te maken waar je niets van zou verwachten. En ondanks de gevolgen van Genesis 3, wil dat niet zeggen dat God ook niets meer kan verwachten.

Thema: In verwachting

“Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen, Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde Hij een toren, en hakte ook een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort.” (Jesaja 5:2)

Dat het met Advent over verwachting gaat is wel duidelijk. En je zult wel begrijpen dat als je elk jaar Advent hebt en elk jaar in deze periode over ‘verwachten’ schrijft, dat het ook wel eens lastig kan zijn om ieder jaar weer een overdenking of twaalf rond dit thema te schrijven. Op een gegeven moment heb je alle teksten rondom het thema verwachten voor je gevoel gehad. Tot God je dan ineens weer iets laat zien wat je nog niet eerder had gezien. Het woord verwachten kun je niet alleen op ons betrekken, maar ook op God.

Thema: In verwachting

“Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.” (Romeinen 8:25)

Geloof je in Jezus als je Redder? Dan ben je zalig. Dat is een logische uitspraak, toch? Of klopt het toch niet helemaal? Als je in Jezus gelooft, ben je dan zalig of word je dan zalig? Is dit een uitspraak waarbij het over geloof en gevoel gaat? Misschien wel, maar Paulus vindt het in ieder geval nodig om na de twee manieren van ‘verwachten’ in Romeinen 8, nog een keer het woord ‘verwachten’ te gebruiken. En dat draait dan precies over deze vraag: Ben je zalig of word je zalig?

 1. Aanneming tot kinderen
 2. De schepping verwacht
 3. Ons lijden is gedragen
 4. Het lijden is beperkt
 5. Lijden geeft ook troost
 6. Elkaars lijden dragen
 7. Lijden is genade
 8. Logisch lijden
 9. Onterecht lijden
 10. Lijden heeft niet het laatste woord
 11. Welke plaats geef jij het lijden?
 12. Heeft lijden zin?
 13. Steeds meer
 14. Medelijden
 15. Liefhebben kan alleen als je niet jaloers bent
 16. Onzichtbaar aanwezig
 17. Ga bemoedigen
 18. Groeien in de Goddelijke natuur
 19. Elkaars voeten wassen
 20. Vrede met alle mensen
 21. Barmhartig zoals God
 22. Vergeef je naaste
 23. Twee is beter dan één
 24. Aanvaard elkaar
 25. Je naaste liefhebben en je beloning
 26. Liefhebben volgens een nieuw gebod
 27. Die naaste van je...
 28. Laat zich het orgel overal? (2)
 29. Laat zich het orgel overal?
 30. De les van het hectometerpaaltje (3/3)
 31. De les van het hectometerpaaltje (2/3)
 32. De les van het hectometerpaaltje (1/3)
 33. De les van de stad (3/3)
 34. De les van de stad (2/3)
 35. De les van de stad (1/3)
 36. Durf een schaap te zijn (3/3)
 37. Durf een schaap te zijn (2/3)
 38. Durf een schaap te zijn? (1/3)
 39. Gods lessen in de bergen (3/3)
 40. Gods lessen in de bergen (2/3)
 41. Gods lessen in de bergen (1/3)
 42. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (3/3)
 43. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (2/3)
 44. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (1/3)
 45. Luisteren met je ogen
 46. De gevolgen van afbeeldingen
 47. Nieuwe seizoenen in je leven (2)
 48. Nieuwe seizoenen in je leven
 49. Kiezen voor vrucht
 50. Zelfbeheersing in de vrucht
 51. Zachtmoedigheid in de vrucht
 52. Geloof in de vrucht
 53. Goedheid in de vrucht
 54. Vriendelijkheid in de vrucht
 55. Geduld in de vrucht
 56. Vrede in de vrucht
 57. Blijdschap in de vrucht
 58. Liefde in de vrucht
 59. Wrange vruchten zijn ook vruchten
 60. Niet wat je doet, maar wie je bent
 61. Introductie vruchtdragen (2)
 62. Introductie vruchtdragen (1)
 63. Is vakantie houden Bijbels? (2)
 64. Is vakantie houden Bijbels? (1)
 65. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (2)
 66. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)
 67. Heeft God alles al bepaald? (2)
 68. Heeft God alles al bepaald? (1)
 69. De vraag van de lijden (2)
 70. De vraag van het lijden
 71. Waarom kost bidden zoveel moeite (2)
 72. Waarom kost bidden zoveel moeite (1)
 73. Hoe strak is jouw akker?
 74. Welke plaats wil jij?
 75. Mooier dan het is
 76. Als de kerk het niet kan
 77. Zeg niets als je niet weet wat je moet zeggen
 78. Leven of sterven, sterven is leven
 79. Pinksteren: God keert alles om
 80. Wie is Jezus volgens jou?
 81. Het loopt uit
 82. Hoe graag zien de mensen jou?
 83. Wat vindt Jezus straks terug op aarde?
 84. Preek, verjaag, genees
 85. Vergeten door Jezus
 86. Er is nog steeds strijd
 87. Laat de machten zwijgen
 88. Broer of zus van Jezus
 89. Het Evangelie is niet te verstoppen
 90. Vruchtdragen
 91. Hoeveel mag Jezus je kosten?
 92. Klein maar groot
 93. Als je niets van God hoort
 94. Zelfs de dood...
 95. Op afstand genezen
 96. Bouw wijs
 97. Herhaling
 98. Alle macht in hemel en op aarde
 99. Vrees en blijdschap?
 100. Pasen begint met nog een aardbeving

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu