Thema: Rust

“Beter een droog stuk brood met rust erbij, dan een huis vol geslachte dieren met onenigheid.” (Spreuken 17:1)

Door wat omstandigheden hebben we de ‘Tijd met God’ van afgelopen vrijdag even over moeten slaan. Je hebt dus niets gemist, als je daar soms bang voor was. Hoe dan ook heb je misschien wel kunnen oefenen met tot rust komen. Zelf ben ik er ook wel weer achter gekomen dat vakantiehouden niet persé echte rust geeft. Je kunt alles hebben en toch geen rust hebben. Rust kun je namelijk er niet bij kopen. Sterker nog, heel veel overvloed kan ook juist tot onrust leiden. Daar is God in de Bijbel natuurlijk op meerdere plaatsen wel duidelijk over. Veel bezit geeft ook vaak veel zorg. Als je Salomo leest in het boek Spreuken, ontdek je nog zo’n waarheid die maar al te vaak klopt.

Thema: Rust

“Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want de HEERE is goed voor u geweest.” (Psalm 116:7)

Wanneer heb jij voor het laatst je ziel aangesproken? Een vreemde vraag, vind je niet? Toch is het niet zo vreemd als dat het lijkt, want in de psalmen spreken de dichters regelmatig tegen hun ziel. David doet het in psalm 42, maar ook waarschijnlijk in psalm 116. Om dat een klein beetje te kunnen begrijpen moet je iets weten van het Bijbelse beeld van ons lichaam. Of misschien beter gezegd van ons complete bestaan. Het feit dat David tegen zijn ziel spreekt, maakt wel duidelijk dat hij er vanuit gaat dat hij meer is dan alleen een lichaam.

Thema: Rust

“Zie, dezen zijn goddeloos, toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen.” (Psalm 73:12)

Heb je het makkelijker op het moment dat je niet gelooft? Dat is misschien wel een vreemde vraag, maar is dat gevoel nooit eens bij je opgekomen dat je het als gelovige soms veel moeilijker hebt dan als ongelovige? Nu moet je niet te snel zeggen dat je als gelovige dan misschien wel teveel moet, of dat je te religieus bent, want heel eenvoudig, op het moment dat je God wilt dienen met je hele hart, zul je keuzes moeten maken. En dan nog even buiten dat, soms lijkt het toch of ongelovigen het altijd voor de wind gaat, terwijl jij als gelovige dat gevoel lang niet altijd hebt.

Thema: Rust

“Zie, een zoon zal u geboren worden; díe zal een man van rust zijn, want Ik zal hem rust geven van al zijn vijanden van rondom. Ja, Salomo zal zijn naam zijn, want Ik zal in zijn dagen vrede en stilte over Israël geven.” (1 Kronieken 22:9)

Dat God gediend wordt, is dat nu het allerbelangrijkste? Die vraag kwam bij mij op bij het opnieuw nadenken over de rol van David en de rol van Salomo. David had natuurlijk een prachtig paleis gebouwd voor zichzelf, maar toen dat klaar was, moet hij er toch niet helemaal een goed gevoel over hebben gehad, want direct daarna wil hij voor de Heer een huis bouwen. En op het moment dat hij wil beginnen, krijgt hij van God te horen dat hij dit niet mag doen. Maar God dienen is toch belangrijker dan wat ook?

Thema: Rust

“Toen had het land veertig jaar rust. En Othniël, de zoon van Kenaz, stierf.” (Richteren 3:11)

Wat is het tegenovergestelde van rust? Als je het letterlijk neemt is dat onrust. Je kunt wel meer tegenstellingen bedenken, maar dat hangt dan af van de interpretatie van het woord ‘rust’. Neem je het letterlijk en taalkundig dan is het onrust. Dat is misschien niet het direct de eerste tegenstelling die je bij ‘rust’ zou noemen, maar voor Israël was dit het op een gegeven moment wel. Er ontstond onrust in het land, tot God ingreep en rust gaf. En dat had een reden. Een reden waar wij het liever maar niet graag over hebben.

 1. In eenheid strijden voor rust
 2. Geen strijd meer
 3. Rust na de strijd
 4. Gun de schepping rust
 5. Gezamenlijke rust
 6. Verplichte rust
 7. God neemt rust
 8. Een vreemd altaar
 9. Niet iedereen is hetzelfde
 10. Over je laten lopen of niet?
 11. Hoe genadig ben jij?
 12. Gratis reclame?
 13. Er acht op geven
 14. Wenselijk gedrag
 15. Opnieuw beginnen?
 16. Spannende missie
 17. Even terug om te bemoedigen
 18. Aanbidding ontvangen
 19. Geloof om genezen te zijn
 20. Getuigen van het Woord
 21. Zovelen als er bestemd zijn
 22. Jaloers
 23. Onverwachts gevraagd
 24. Teleurgesteld in afhakers
 25. Heilig verontwaardigd
 26. Roeping als fundament onder je bestemming
 27. Onzichtbaar om te rijpen
 28. Mentorschap
 29. Gods kracht hoef je niet te verdedigen
 30. Met Paulus als voorbeeld
 31. Ben jij er klaar voor?
 32. Je staat er niet alleen voor
 33. Bekwaam genoeg?
 34. Durven over te dragen
 35. Breng licht, vernietig duisternis
 36. Gezonden met gevolgen
 37. Gezonden als vredestichter
 38. Gezonden met een rein hart
 39. Gezonden met barmhartigheid
 40. Gezonden tegen onrecht
 41. Zachtmoedig gezonden
 42. Gezonden om te treuren
 43. Gezonden als kind
 44. In verhouding
 45. Overdragen
 46. Tegenbeweging
 47. De doop als beginpunt
 48. Leergierig
 49. Buiten je confortzone
 50. Gezonden zoals Jezus
 51. De dood is kotsmisselijk van Jezus
 52. Terwijl het stil had moeten worden
 53. Jezus gooit het gezag omver
 54. Jezus komt binnen
 55. Weet wat je vraagt
 56. Alles loslaten om Jezus te volgen
 57. Oppassen voor struikelen
 58. De grootste
 59. Waarom betaal jij?
 60. Echt leren kijken
 61. Nog een overdracht
 62. Wel zo eerlijk
 63. Jezus volgen is Zijn leven aanvaarden
 64. Laat het gebeuren
 65. Sleuteloverdracht
 66. Wat is het antwoord op die ene vraag?
 67. Op weg naar Golgotha
 68. Gezegend om te zegenen
 69. Verbondenheid op een ander niveau
 70. Bedenk het goede
 71. Bescherming door de vrede van God
 72. Het blijft niet zo
 73. Leven als Thuis
 74. Kijk niet achterom
 75. Hoe wettisch ben je eigenlijk?
 76. Drie keer opletten
 77. Verlangen naar elkaar
 78. Kind van God zijn
 79. Met vrezen en beven
 80. Je intenties bepalen je gedrag
 81. Als...
 82. Altijd hetzelfde leven
 83. Gaan of blijven
 84. Belangrijkste is dat Christus wordt verkondigt
 85. God gaat door waar wij de moed verliezen
 86. Fijngevoeligheid in wezenlijke dingen
 87. Dankbaar voor de gemeente
 88. Begroet door God
 89. Tijd voor onderwijs
 90. Dansen voor God

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu