Thema: Vruchtdragen # 12 – 10 augustus 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Wanneer ben je nu zachtmoedig? Was Jezus zachtmoedig? Ja, natuurlijk zul je zeggen, want de vrucht van de Geest is het volmaakte karakter van Jezus, dus Hij was zeker zachtmoedig. Was Jezus ook zachtmoedig toen Hij zei dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden het huis van Zijn Vader tot een huis van koophandel hadden gemaakt en Hij de tempel met een zweep schoonveegde? Was Jezus ook zachtmoedig toen Hij de geestelijk leiders van het volk veroordeelde voor hun daden? Of toen Hij tegen Petrus zei: “Ga achter mij Satan”?

Thema: Vruchtdragen #11

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

In de vrucht van de Geest zit ook geloof. Als je nu scherp genoeg bent, zou je zeggen: “Dat kan helemaal niet, want bij de vrucht van de Geest gaat het om je karakter en geloof is geen karaktereigenschap”. En dan heb je helemaal gelijk. De karaktertrek geloof bestaat inderdaad niet. Je kunt hooguit nog zeggen dat je goedgelovig bent, maar dat is qua vertaling geen optie. Dat klinkt trouwens ook niet heel erg positief.

Thema: Vruchtdragen #10 – 5 augustus 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Ik zat zojuist een serie foto’s te bewerken. Voor de kenners, ik maak alle foto’s in RAW, met als gevolg dat je dan elke foto moet nabewerken. RAW is eigenlijk een digitale negatief, waardoor je met bewerken geen kwaliteitsverlies hebt, omdat je eigenlijk geen beeld bewerkt, maar data. Een heel technisch verhaal, waar je gewoon software voor hebt, waardoor het gewoon fotobewerken lijkt. Voor degenen die, op welke manier dan ook, wel eens foto’s bewerken die weten hoe lastig dat kan zijn. Moet die foto nu nog iets warmer, iets geler of liever wat meer blauw. Wanneer is het goed genoeg. Soms blijf je schuiven. Daar moest ik even aan denken bij goedheid in de vrucht.

Thema: Vruchtdragen #9 – 3 augustus 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Het is toch heerlijk om mensen te hebben die vriendelijk tegen je doen? Dat zorgt ervoor dat je dichterbij durft te komen. Terwijl ik dit schrijf zit ik op de camping en we zijn de afgelopen weken gezegend geweest met hele vriendelijke buren. Wat een verschil kan dat maken in je vakantie. Het kan zomaar de kwaliteit van je vakantie enorm omhoog halen. En tegelijk, zijn wij altijd vriendelijk? Ook als het gaat om die lastige collega bij wie je het gevoel hebt dat hij er altijd op uit is om jou naar beneden te halen? Of die buurman die regelmatig zijn muziek zo hard heeft staan, waardoor het door je ergernis maar beter is als je er op dat moment er even niets van gaat zeggen.

Thema: Vruchtdragen #8

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Geduld, waarom moet dat nu ook een onderdeel zijn van de vrucht van de Geest? Het zou natuurlijk kunnen zijn dat jij een bijzonder geduldig mens bent. Dat is op veel manieren erg goed voor je. Ongeduld levert stress op, stress levert ook weer andere problemen op in je leven. En daarnaast zou je kunnen zeggen dat ongeduld ook echt gevaarlijk kan zijn. Door ongeduld neem je vaak beslissingen die niet altijd verstandig zijn en zelfs gevaar kunnen opleveren. Geduld in de vrucht. Een stukje van de vrucht waar ik al wat last van heb gehad en ik ook nog steeds van moet zeggen dat ik hier echt nog verder in moet groeien. Waarom is geduld nu onderdeel van de vrucht van de Geest?

 1. Vrede in de vrucht
 2. Blijdschap in de vrucht
 3. Liefde in de vrucht
 4. Wrange vruchten zijn ook vruchten
 5. Niet wat je doet, maar wie je bent
 6. Introductie vruchtdragen (2)
 7. Introductie vruchtdragen (1)
 8. Is vakantie houden Bijbels? (2)
 9. Is vakantie houden Bijbels? (1)
 10. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (2)
 11. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)
 12. Heeft God alles al bepaald? (2)
 13. Heeft God alles al bepaald? (1)
 14. De vraag van de lijden (2)
 15. De vraag van het lijden
 16. Waarom kost bidden zoveel moeite (2)
 17. Waarom kost bidden zoveel moeite (1)
 18. Hoe strak is jouw akker?
 19. Welke plaats wil jij?
 20. Mooier dan het is
 21. Als de kerk het niet kan
 22. Zeg niets als je niet weet wat je moet zeggen
 23. Leven of sterven, sterven is leven
 24. Pinksteren: God keert alles om
 25. Wie is Jezus volgens jou?
 26. Het loopt uit
 27. Hoe graag zien de mensen jou?
 28. Wat vindt Jezus straks terug op aarde?
 29. Preek, verjaag, genees
 30. Vergeten door Jezus
 31. Er is nog steeds strijd
 32. Laat de machten zwijgen
 33. Broer of zus van Jezus
 34. Het Evangelie is niet te verstoppen
 35. Vruchtdragen
 36. Hoeveel mag Jezus je kosten?
 37. Klein maar groot
 38. Als je niets van God hoort
 39. Zelfs de dood...
 40. Op afstand genezen
 41. Bouw wijs
 42. Herhaling
 43. Alle macht in hemel en op aarde
 44. Vrees en blijdschap?
 45. Pasen begint met nog een aardbeving
 46. Het dodenrijk schudt op zijn grondvesten
 47. Heb jij een haan nodig?
 48. Ontferm U over ons
 49. Je bent geen zondaar meer!
 50. Laat je niet ontvoeren
 51. Laat je niet gek maken
 52. De hemel geeft vrede en de aarde zal zuiver zijn
 53. Ja, wonen in Uw huis
 54. God reageert als jij roept
 55. Als God zwijgt...
 56. Richt je op Jezus!
 57. Delen in de overwinning
 58. Van behagen naar welbehagen
 59. Lijden, maar niet zonder grens
 60. Hij zweeg
 61. Dwalende schapen
 62. Totaal herstel in de Naam van Jezus
 63. Jezus is Leven!
 64. Een vreemde Koning
 65. Leven in de dood
 66. Bomen en vruchten
 67. Stop met oordelen!
 68. Je vijanden liefhebben
 69. Het geheim van de zaligsprekingen
 70. Jij bent bewust geroepen!
 71. Jezus bepaalt de inhoud van de rustdag
 72. Oproep om te vasten
 73. Wil jij iedereen als collega?
 74. Wat heb jij over voor je vriendschappen?
 75. Wonderen en de wet
 76. Durf op een andere manier te vissen
 77. Kijk uit voor een Messiascomplex
 78. Spreek jij met Jezus over de zieken?
 79. Doorzie de echte werkelijkheid
 80. Nu is het jaar van Gods vreugde
 81. Geef overal onderwijs
 82. Blijf uit het gesprek met satan!
 83. Op weg naar verzoeking
 84. Met welke Jezus wil jij op weg?
 85. Geloof is je levensstijl
 86. Wegbereider
 87. Toenemen in wijsheid, kennis en genade
 88. Zijn in de dingen van je Vader
 89. Durf je geloof te leven

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 6:1-10

​1. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.
2. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.
3. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf.
4. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven; dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben, en niet voor de ander.
5. Want ieder zal zijn eigen pak dragen.
6. En laat hij die onderwezen wordt in het Woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft.
7. Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.
8. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.
9. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.
10. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Elkaars lijden dragen

Thema: Heeft lijden zin?

“Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.” (Galaten 6:2)

Je hebt van die zondagen in de kerk dat het lijden wel bijzonder centraal staat. Dat is natuurlijk bij de zondag voor de vervolgde kerk, maar dat was ook gisteren. Volgende week zondag is de eerste Adventszondag en dat is dan de eerste zondag van het kerkelijk jaar. Dat betekent dat het gisteren de laatste zondag van het kerkelijk jaar was. Dat noemen we Eeuwigheidszondag. De zondag waarop we stilstaan bij hen die in het kerkelijk jaar overleden zijn. Vaak toch wel een wat beladen zondag. Je kunt je de vraag stellen waarom we dit soort zondagen invoegen in de preekroosters. Wel, dat heeft alles te maken met wat Paulus schrijft in de brief aan de Galaten.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020
15 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu