Thema: Kracht van gebed

"Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden." (Lukas 11:10)

Het is allemaal goed om te zeggen dat je intimiteit met God je Vader moet zoeken, je mag dan zelfs ook nog wel zeggen dat bidden iets is dat niet moet ontbreken. Gebed is ook nog helpend als het gaat over het loslaten van je zorgen, maar is dat ook niet gewoon een soort van psychologie? Er zijn wetenschappers die stellen dat gebed niets meer is dan een psychologisch proces. Je doet eigenlijk iets waardoor je jezelf hoop geeft en hoop doet leven. Dat is een totaal vrijzinnige manier van denken dat uitgaat van een geloof in de god die we in onze denkbeelden hebben gemaakt, maar die niet bestaat. Dus binnen een religieus systeem kun je het voorgaande over bidden ook gewoon beamen. Als bidden niet meer dan een psychologisch proces is, dan zijn we snel uitgepraat. De grote vraag is natuurlijk of bidden echt helpt. Brengt gebed werkelijk verandering in situaties.

Thema: Kracht van gebed

"Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God." (Filippenzen 4:6)

Kun je zeggen dat bidden iets is dat zou moeten? Je voelt wel aan dat dit ergens een lastige vraag is. Het lastigste is dan vooral dat, zoals ik vorige keer als schreef, je snel een reactie krijgt dat er iets zou moeten bij God. Wat daarbij komt, als het om intimiteit gaat en om het delen van je hart, kun je daar dan van zeggen dat dit moet? Alsof er een bepaalde dwang zou zijn om je diepste emoties te delen. Het blijft iets dat heel lastig is in de Bijbel. Aan de ene kant zou genade vrijheid moeten betekenen, maar betekent dit dan dat je niets meer moet? Als je de brieven van Paulus leest, merk je dat Paulus toch wel heel vaak het woordje 'moeten' gebruikt. En ook het aantal bevelen dat hij geeft in zijn brieven is aanzienlijk. Tegelijk zegt Jezus niet dat Hij moet bidden, Hij doet dat als iets dat vanzelf gebeurt.

Thema: Kracht van gebed

"En ‘s morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats, en bad daar." (Markus 1:35)

Ga in je binnenkamer om intimiteit te zoeken met je Vader in de hemel en zoek daarvoor een plek waar je je kunt afzonderen, dat was de conclusie die we trokken bij de woorden van Jezus waar Hij zegt dat we in onze binnenkamer moeten gaan om te bidden. Nu is dat woord 'binnenkamer' misschien wel een lastige voor jou. Lang niet iedereen heeft een plek in huis waar je je terug kunt trekken. En hoe deed Jezus dat eigenlijk zelf? Nou, als je wilt weten welke prioriteit je moet geven aan je binnenkamer, dan moet je gewoon even naar Jezus kijken en hoe Hij dit deed. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar een argument als 'te druk' of 'geen tijd' hebben wij heel snel als het om gebed gaat. Overigens, de kringen in de kerk die het moeilijkste zijn om in stand te houden, zijn gebedskringen, ook dat zegt wel iets.

Thema: Kracht van gebed

"Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden." (Mattheüs 6:6)

Een vraag die ik je graag zou willen stellen als het om gebed en de kracht van gebed gaat is: "Hoe intiem ben jij met God?" Ik bedoel daarmee te zeggen: "Hoe dicht aan Gods hart ben jij?" Als er iets is dat belangrijk is, is het de intimiteit in het gebed. Als je dat niet hebt, dan bid je hooguit op afstand tot God. En als er afstand is, dan is dat ook een spiegel, want wat is dan de reden dat je op afstand blijft. Het kan betekenen dat er weinig vertrouwen in God als je Vader is, maar het kan ook betekenen dat je God eigenlijk niet als Vader kent, of dat er zonden niet opgeruimd zijn die tussen jou en God instaan. Het is goed om die spiegel dan even voor te houden en daar iets mee te gaan doen. Als de intimiteit in het gebed ontbreekt bid je op afstand, vraag je vaak zonder hoop of verwachting en ontbreekt ook vaak geloof voor een bepaalde zaak. Jezus leert ons, als het over het bidden van een gelovige gaat, intimiteit met God.

Thema: Kracht van gebed

"En ook bij Seth werd een zoon geboren, en hij gaf hem de naam Enos. Toen begon men de Naam van de HEERE aan te roepen." (Genesis 4:26)

Bidden is voor de gelovige God onder ogen komen om je hart met Hem te delen en tijd nemen zodat God Zijn hart met jou kan delen. Die definitie van gebed is wat gebed is, maar dat roept natuurlijk ook vragen op. Hoe logisch is het dat wij tot God bidden? Vanuit Zijn heiligheid en grootsheid gedacht is het in ieder geval niet in de eerste plaats logisch dat we bidden. Kijk ook nog even naar het moment dat Adam en Eva gezondigd hebben, daar blijkt ook dat het initiatief bij God vandaan komt om in contact te komen. Het menselijke initiatief lijkt op dat moment verdwenen te zijn. Nu kun je zeggen dat dit nergens voor nodig is, want God is toch genade? Maar dat is wel erg makkelijk geredeneerd. God kan dan wel genadig zijn, maar als je bent gevallen, is de eerste vraag of God die genade dan ook nog wel wil geven. En natuurlijk, vanuit het Evangelie kunnen we dat allemaal snel zeggen, maar ik denk dat het goed is dat als je over de kracht van gebed nadenkt, je ook even moet stilstaan bij Wie God is en wie wij zijn.

 1. Je hart delen met God
 2. Kracht van gebed - Introductie
 3. Beloofde toekomst
 4. Bied weerstand aan satan
 5. Laat je vernederen
 6. Hoe hoed je de kudde?
 7. Het oordeel begint bij het huis van God
 8. Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest
 9. Genoeg als heiden geleefd
 10. Jezus heeft gepreekt tegen de ongehoorzame geesten
 11. Verantwoording afleggen
 12. Eensgezind
 13. Jij mag echt gezien worden
 14. Van slaafs naar onderdanig
 15. Welke ruimte krijgt de Heilige Geest?
 16. Lijden als genade
 17. Dat lastige gezag...
 18. Ongelovigen die God verheerlijken
 19. Bouw Zijn Koninkrijk
 20. Levende stenen
 21. Waar sta jij in je geloofsgroei
 22. Je leeft eeuwig en bent gereinigd
 23. Broederliefde
 24. Heiligheid, religie of relatie
 25. Veel meer uitzicht dan vroeger
 26. Wat een erfenis is jouw leven
 27. Verstrooid
 28. Jezus is werkelijke realiteit
 29. Pasen als levend bewijs in je innerlijke mens
 30. Pasen als belofte van het nieuwe leven
 31. Leven na Pasen in gebrokenheid (IV)
 32. Leven na Pasen in gebrokenheid (III)
 33. Leven na Pasen in gebrokenheid (II)
 34. Leven na Pasen in gebrokenheid
 35. Jezus leeft en jij zult leven!
 36. Hij is en blijft Koning
 37. Weg met Jezus
 38. Gedegradeerd
 39. Erger dan een moordenaar
 40. Hij is een misdadiger!
 41. Wat mag het je kosten?
 42. Loop Jezus niet in de weg
 43. Niet herkend
 44. Loslaten van wat lief is
 45. Intense haat
 46. De weg niet weten
 47. Voor Jezus' voeten of volgen
 48. In verwarring
 49. Controle loslaten
 50. Zwijgen over Jezus uit angst
 51. Ondanks alle tekenen
 52. Messias en Zoon van de mensen
 53. Jezus als koning van jouw dromen door tunnelvisie
 54. Welke geur gun jij Jezus?
 55. Emotioneel lijden - Afwijzing in de tempel
 56. Psalmen - Een rein hart
 57. Psalmen - Verbrijzelde beenderen
 58. Psalmen - Zonde als melaatsheid
 59. Psalmen - Zonden van generatie op generatie
 60. Psalmen - Zonden tegen God
 61. Psalmen - Diep besef van berouw
 62. Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht
 63. Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde
 64. Kerk van Jezus - Gemeenschap zonder oordeel
 65. Kerk van Jezus - Gemeenschap in lijden en blijdschap
 66. Kerk van Jezus - Zegenende gemeenschap
 67. Kerk van Jezus - Gemeenschap met gedeelde noden
 68. Kerk van Jezus - Volhardende gemeenschap
 69. Kerk van Jezus - Gemeenschap met passie
 70. Kerk van Jezus - Gemeenschap in liefde
 71. Kerk van Jezus - Gemeenschap door taakverdeling
 72. Kerk van Jezus - Gemeenschap met heerlijkheid
 73. Kerk van Jezus - Gemeenschap in eenheid
 74. Kerk van Jezus - Gemeenschap
 75. Kerk van Jezus - Discipelen vertellen over hun ervaringen
 76. Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet
 77. Kerk van Jezus - Discipelschap heeft haast en prioriteit
 78. Kerk van Jezus - Discipelschap met het Koninkrijk
 79. Kerk van Jezus - Discipelschap is niet zakelijk
 80. Kerk van Jezus - Discipelschap met vrede
 81. Kerk van Jezus - Groeien in discipelschap door te gaan en te doen
 82. Je blijft in je bestemming, ook als je soms verhinderd wordt
 83. Uitstrekken of verstenen
 84. Terugkijken om vooruit te kunnen
 85. Kerst - Vijandelijke aanbidders
 86. Kerst - Part noch deel aan Jezus
 87. Wij verwachten de Heer - Maar begrijpen niet alles
 88. Wij verwachten de Heer - Alles wordt nieuw
 89. Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt
 90. Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld
 91. Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd
 92. Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee
 93. Wij verwachten de Heer - Maar hoe?
 94. Wij verwachten de Heer - Maar niet iedereen
 95. Wij verwachten de Heer
 96. Kerk van Jezus - Discipelschap met prioriteit
 97. Kerk van Jezus - Discipelschap in zout en licht
 98. Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen (2)
 99. Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen
 100. Kerk van Jezus - Discipelschap door te kijken

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Nehemia 11:1-3

1 De vorsten van het volk woonden in Jeruzalem, maar de rest van het volk wierp het lot om één op de tien van het volk naar voren te brengen om in Jeruzalem, de heilige stad, te gaan wonen, en negen op de tien in de andere steden.
2 Het volk zegende alle mannen die zich vrijwillig aanboden om in Jeruzalem te wonen.
3 Dit zijn de hoofden van het gewest die in Jeruzalem woonden (in de steden van Juda woonden, ieder in zijn bezit, in hun steden: Israël, de priesters, de Levieten, de tempeldienaren en de nakomelingen van de slaven van Salomo).

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verdeling over het hele land

Thema: Bouwen is de opdracht

"De vorsten van het volk woonden in Jeruzalem, maar de rest van het volk wierp het lot om één op de tien van het volk naar voren te brengen om in Jeruzalem, de heilige stad, te gaan wonen, en negen op de tien in de andere steden." (Nehemia 11:1)

Als je nu alle mensen met Joods bloed inschrijft in een register om er zo voor te zorgen dat Jeruzalem genoeg inwoners krijgt, wat gebeurt er dan met de rest van het land? Dat is een vraag die je misschien zou vergeten, omdat ineens het Loofhuttenfeest en de verootmoediging van het volk er tussendoor kwam. Je zou ook kunnen zeggen: Als je alle christenen in Nederland vraag om in ene stad te gaan wonen, wat gebeurt er dan met de rest van het land? Ja, dat is een lastige vraag omdat wij daar nogal eens naar lijken te neigen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu