“Zij zeiden tegen Hem: Van de keizer. Toen zei Hij tegen hen: Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is.” (Mattheüs 22:21)

Je hebt afbeeldingen die gelden als een eigendomsmerk. Door zo’n afbeelding is duidelijk aan wie het toekomt. Het is misschien even een vreemde en vooral vage opening, maar houdt het maar even vast. Er is een geschiedenis in de Bijbel tussen Jezus en de Farizeeën wat wij vaak afdoen met een simpele opmerking, maar waar Jezus heel veel meer mee zegt als je even dieper met mij mee probeert te denken. De Farizeeën komen bij Jezus aan met een list. Ze proberen Hem te verleiden tot een uitspraak waardoor ze een reden hebben om Hem aan te klagen. En dat doen ze door een list die naar twee kanten toe voor veroordeling zal zorgen. Het is een hele simpele vraag: “Moet je belasting betalen”?

Er is nog iets dat ik wil zeggen tegen je, over de seizoenen in je leven. Het lijkt namelijk soms dat er zinloze seizoenen zijn in je leven. Dat is enorm frustrerend. Dat het lijkt of de winter nooit stopt. Of dat het lijkt dat het al zo lang hetzelfde is en dan zijn er ook nog eens mensen die je of moed in praten of die tegen je zeggen: “Ga gewoon wat durven, zet een stap in geloof”. Het is maar de vraag of we op die manier de seizoenen kunnen versnellen. Die stap in geloof die moet je zetten, maar op het moment dat het nieuwe seizoen er ook werkelijk is. Je zou kunnen zeggen: Het moment dat er een nieuwe deur opengaat. Maar wat hebben die winterseizoenen in je leven dan voor zin. Of misschien wel een herfstseizoen en dan moet er nog een lange winter komen.

“Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel.” (Prediker 3:1)

Het overkomt mij regelmatig dat als ik een serie afrond met ‘Tijd met God’ dat ik even niet zo goed weet wat de volgende serie moet worden. Dan lijkt het soms alsof God mij laat wachten en het maar niet duidelijk wordt. Is het tijd om weer eens door een Bijbelboek heen te gaan, moet het een thema zijn? Ook op dit moment zit ik weer in zo’n fase. Het aparte is alleen dat er iets in mij telkens zegt dat ik iets over seizoenen moet zeggen. Niet dat het straks weer herfst wordt na de enorme warme dagen van de afgelopen tijd, maar de seizoenen in je leven. Ik denk dat er op dit moment mensen zijn die verlangen naar een nieuw seizoen in hun leven en dat er mensen zijn die voor een nieuwe uitdaging staan van zo’n nieuw seizoen.

Thema: Vruchtdragen #14 – 14 augustus 2020

“Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.” (Galaten 5:24)

De vrucht van de Geest is compleet. In deze zomerserie hebben we elk gedeelte van de vrucht bekeken en we hebben ook gezien op welke manier wij vrucht moeten dragen. Door in Christus te blijven, dan zul je veel vrucht dragen. Je kunt zeggen dat het deels zo is dat je zelf geen vruchten kunt voortbrengen. Vruchten onstaan als je op de juiste manier verbonden bent met de wortel. Toch zijn er genoeg teksten in dit kader die een duidelijke opdracht geven om vruchten voort te brengen.

Thema: Vruchtdragen #13

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

De hoogste christelijke deugd is zelfbeheersing. Tenminste, dat is wat men vroeger vaak zei. Nu is het woord ‘deugd’ natuurlijk wel wat verdacht. Een deugd is iets waarmee je iets zou verdienen en zo werkt het natuurlijk niet met de goede werken en dus ook niet met de vrucht van de Geest. Toch moeten we die uitspraak ook niet te snel wegschuiven en afdoen als iets dat niet klopt. Zelfbeheersing is namelijk een deel van de vrucht die alles te maken heeft met een Gode waardig leven, zoals men vroeger al zei.

 1. Zachtmoedigheid in de vrucht
 2. Geloof in de vrucht
 3. Goedheid in de vrucht
 4. Vriendelijkheid in de vrucht
 5. Geduld in de vrucht
 6. Vrede in de vrucht
 7. Blijdschap in de vrucht
 8. Liefde in de vrucht
 9. Wrange vruchten zijn ook vruchten
 10. Niet wat je doet, maar wie je bent
 11. Introductie vruchtdragen (2)
 12. Introductie vruchtdragen (1)
 13. Is vakantie houden Bijbels? (2)
 14. Is vakantie houden Bijbels? (1)
 15. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (2)
 16. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)
 17. Heeft God alles al bepaald? (2)
 18. Heeft God alles al bepaald? (1)
 19. De vraag van de lijden (2)
 20. De vraag van het lijden
 21. Waarom kost bidden zoveel moeite (2)
 22. Waarom kost bidden zoveel moeite (1)
 23. Hoe strak is jouw akker?
 24. Welke plaats wil jij?
 25. Mooier dan het is
 26. Als de kerk het niet kan
 27. Zeg niets als je niet weet wat je moet zeggen
 28. Leven of sterven, sterven is leven
 29. Pinksteren: God keert alles om
 30. Wie is Jezus volgens jou?
 31. Het loopt uit
 32. Hoe graag zien de mensen jou?
 33. Wat vindt Jezus straks terug op aarde?
 34. Preek, verjaag, genees
 35. Vergeten door Jezus
 36. Er is nog steeds strijd
 37. Laat de machten zwijgen
 38. Broer of zus van Jezus
 39. Het Evangelie is niet te verstoppen
 40. Vruchtdragen
 41. Hoeveel mag Jezus je kosten?
 42. Klein maar groot
 43. Als je niets van God hoort
 44. Zelfs de dood...
 45. Op afstand genezen
 46. Bouw wijs
 47. Herhaling
 48. Alle macht in hemel en op aarde
 49. Vrees en blijdschap?
 50. Pasen begint met nog een aardbeving
 51. Het dodenrijk schudt op zijn grondvesten
 52. Heb jij een haan nodig?
 53. Ontferm U over ons
 54. Je bent geen zondaar meer!
 55. Laat je niet ontvoeren
 56. Laat je niet gek maken
 57. De hemel geeft vrede en de aarde zal zuiver zijn
 58. Ja, wonen in Uw huis
 59. God reageert als jij roept
 60. Als God zwijgt...
 61. Richt je op Jezus!
 62. Delen in de overwinning
 63. Van behagen naar welbehagen
 64. Lijden, maar niet zonder grens
 65. Hij zweeg
 66. Dwalende schapen
 67. Totaal herstel in de Naam van Jezus
 68. Jezus is Leven!
 69. Een vreemde Koning
 70. Leven in de dood
 71. Bomen en vruchten
 72. Stop met oordelen!
 73. Je vijanden liefhebben
 74. Het geheim van de zaligsprekingen
 75. Jij bent bewust geroepen!
 76. Jezus bepaalt de inhoud van de rustdag
 77. Oproep om te vasten
 78. Wil jij iedereen als collega?
 79. Wat heb jij over voor je vriendschappen?
 80. Wonderen en de wet
 81. Durf op een andere manier te vissen
 82. Kijk uit voor een Messiascomplex
 83. Spreek jij met Jezus over de zieken?
 84. Doorzie de echte werkelijkheid
 85. Nu is het jaar van Gods vreugde
 86. Geef overal onderwijs
 87. Blijf uit het gesprek met satan!
 88. Op weg naar verzoeking
 89. Met welke Jezus wil jij op weg?
 90. Geloof is je levensstijl
 91. Wegbereider
 92. Toenemen in wijsheid, kennis en genade
 93. Zijn in de dingen van je Vader
 94. Durf je geloof te leven

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 6:1-10

​1. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.
2. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.
3. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf.
4. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven; dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben, en niet voor de ander.
5. Want ieder zal zijn eigen pak dragen.
6. En laat hij die onderwezen wordt in het Woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft.
7. Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.
8. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.
9. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.
10. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Elkaars lijden dragen

Thema: Heeft lijden zin?

“Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.” (Galaten 6:2)

Je hebt van die zondagen in de kerk dat het lijden wel bijzonder centraal staat. Dat is natuurlijk bij de zondag voor de vervolgde kerk, maar dat was ook gisteren. Volgende week zondag is de eerste Adventszondag en dat is dan de eerste zondag van het kerkelijk jaar. Dat betekent dat het gisteren de laatste zondag van het kerkelijk jaar was. Dat noemen we Eeuwigheidszondag. De zondag waarop we stilstaan bij hen die in het kerkelijk jaar overleden zijn. Vaak toch wel een wat beladen zondag. Je kunt je de vraag stellen waarom we dit soort zondagen invoegen in de preekroosters. Wel, dat heeft alles te maken met wat Paulus schrijft in de brief aan de Galaten.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020
15 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu