Thema: Rust

“En Hij zei tegen hen: Komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit; want er waren er velen die kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten.” (Markus 6:31)

Wanneer heb jij voor het laatst, heel bewust gezocht naar een eenzame plaats? Of misschien moet ik de vraag voor jou nog wel anders stellen: Wanneer was je voor het laatst op een eenzame plaats en maakte je daar ook gebruik van? Mijn ervaring is namelijk ook wel vaak dat ik wel op een eenzame plaats kan zijn, maar die niet gebruik. Als ik kijk hoeveel ik afgelopen zomervakantie heb gewandeld en soms uren niemand tegenkwam, maar lang niet altijd de eenzaamheid en de stilte gebruikte waar ik deze voor zou moeten gebruiken, dan is die laatste vraag misschien nog wel meer gepast dan de eerste.

Thema: Rust

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” (Mattheüs 11:28-30)

Je hebt vast wel gemerkt dat de rust, zoals er in het Oude Testament over gesproken wordt, dit heel veel te maken had met een leven waarin de rol van de wet een grote plaats in nam. En ook daarnaast dat als de afgoden gediend werden de rust verdween. Het is opmerkelijk dat het woord ‘rust’ in het Nieuwe Testament niet heel veel voorkomt. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat de rust minder is. Sterker nog, Jezus belooft in ene keer dubbele rust. Je moet namelijk bij Hem zijn voor rust.

Thema: Rust

“Zo zegt de HEERE: Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen: Wij bewandelen die niet.” (Jeremia 6:16)

Ik heb het al eens eerder geschreven dat ik soms ook gewoon kan worstelen met hoe God om kan gaan met een volk dat echt niet wil luisteren. Kan God een volk afwijzen? Kan God dan ook ons afwijzen en zeggen: “Als jullie je gedragen alsof Ik niet besta, dan stopt het wel een keer”? Het is wel duidelijk dat wij veel liever zeggen dat God altijd genadig is, liefdevol en je nooit zal verlaten. Herken jij de vraag of dat echt wel zo is? Hoe Bijbels is dat?

Thema: Rust

“Nu komt heel de aarde tot rust en stilte. Men breekt uit in gejuich.” (Jesaja 14:7)

Wat ballingschap is, is ons eigenlijk onbekend. Misschien dat degenen die de oorlog nog hebben meegemaakt, er iets van begrijpen, maar als je dat niet hebt meegemaakt, kun je je er maar weinig bij voorstellen. Er valt een vijandelijk leger het land waar je woont binnen en neemt bijna iedereen mee naar hun eigen land. Er blijven hooguit nog wat armoedzaaiers over omdat de vijand ook wel weet dat anders het land braak blijft liggen, met alle gevolgen van dien. Maar verder gaat iedereen mee naar een vijandig land om daar onder de druk van een vijandige koning te leven. Zou er dan nog een omkeer mogelijk zijn?

Thema: Rust

“Een hand vol rust is beter dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind.” (Prediker 4:6)

In de achterliggende tijd kwam ik een artikel van iemand tegen die al op een hele hoge leeftijd was gekomen en nog steeds volop in zijn bedrijf werkte. En op hele hoge leeftijd, was dan echt ruim de negentig jaar voorbij. Het eerste gevoel dat ik kreeg was dit: “Dan is je leven straks voorbij en heb je alleen gewerkt en ben je vergeten te genieten”. Nu is dat genieten misschien ingevuld door mij en heeft deze persoon wel echt genoten, maar dat gevoel van altijd bezig zijn voor je bedrijf en dan is straks je leven voorbij, wat heb je dan?

 1. Rust of onenigheid
 2. Maan je ziel tot rust
 3. Ongelovigen hebben meer rust
 4. Een man van rust
 5. Rust na boete en berouw
 6. In eenheid strijden voor rust
 7. Geen strijd meer
 8. Rust na de strijd
 9. Gun de schepping rust
 10. Gezamenlijke rust
 11. Verplichte rust
 12. God neemt rust
 13. Een vreemd altaar
 14. Niet iedereen is hetzelfde
 15. Over je laten lopen of niet?
 16. Hoe genadig ben jij?
 17. Gratis reclame?
 18. Er acht op geven
 19. Wenselijk gedrag
 20. Opnieuw beginnen?
 21. Spannende missie
 22. Even terug om te bemoedigen
 23. Aanbidding ontvangen
 24. Geloof om genezen te zijn
 25. Getuigen van het Woord
 26. Zovelen als er bestemd zijn
 27. Jaloers
 28. Onverwachts gevraagd
 29. Teleurgesteld in afhakers
 30. Heilig verontwaardigd
 31. Roeping als fundament onder je bestemming
 32. Onzichtbaar om te rijpen
 33. Mentorschap
 34. Gods kracht hoef je niet te verdedigen
 35. Met Paulus als voorbeeld
 36. Ben jij er klaar voor?
 37. Je staat er niet alleen voor
 38. Bekwaam genoeg?
 39. Durven over te dragen
 40. Breng licht, vernietig duisternis
 41. Gezonden met gevolgen
 42. Gezonden als vredestichter
 43. Gezonden met een rein hart
 44. Gezonden met barmhartigheid
 45. Gezonden tegen onrecht
 46. Zachtmoedig gezonden
 47. Gezonden om te treuren
 48. Gezonden als kind
 49. In verhouding
 50. Overdragen
 51. Tegenbeweging
 52. De doop als beginpunt
 53. Leergierig
 54. Buiten je confortzone
 55. Gezonden zoals Jezus
 56. De dood is kotsmisselijk van Jezus
 57. Terwijl het stil had moeten worden
 58. Jezus gooit het gezag omver
 59. Jezus komt binnen
 60. Weet wat je vraagt
 61. Alles loslaten om Jezus te volgen
 62. Oppassen voor struikelen
 63. De grootste
 64. Waarom betaal jij?
 65. Echt leren kijken
 66. Nog een overdracht
 67. Wel zo eerlijk
 68. Jezus volgen is Zijn leven aanvaarden
 69. Laat het gebeuren
 70. Sleuteloverdracht
 71. Wat is het antwoord op die ene vraag?
 72. Op weg naar Golgotha
 73. Gezegend om te zegenen
 74. Verbondenheid op een ander niveau
 75. Bedenk het goede
 76. Bescherming door de vrede van God
 77. Het blijft niet zo
 78. Leven als Thuis
 79. Kijk niet achterom
 80. Hoe wettisch ben je eigenlijk?
 81. Drie keer opletten
 82. Verlangen naar elkaar
 83. Kind van God zijn
 84. Met vrezen en beven
 85. Je intenties bepalen je gedrag
 86. Als...
 87. Altijd hetzelfde leven
 88. Gaan of blijven
 89. Belangrijkste is dat Christus wordt verkondigt
 90. God gaat door waar wij de moed verliezen
 91. Fijngevoeligheid in wezenlijke dingen
 92. Dankbaar voor de gemeente
 93. Begroet door God
 94. Tijd voor onderwijs
 95. Dansen voor God

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu