Thema: Kracht van gebed

“U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.” (Jakobus 4:3)

"Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand." (Jakobus 5:16)

Verlang je naar meer kracht in je gebed, zodat er meer gebeurt op het moment dat jij gaat bidden? Ik merk dat ik hoe langer hoe meer ben gaan verlangen naar doorbraken door gebed. Dat is ergens misschien ook wel iets dat gevaarlijk kan zijn. Ik hoorde vroeger altijd dat een christen het lampje op zijn rug draagt. Alsof jij als gelovige het licht dat je verspreid niet zou mogen zien. Daar zat natuurlijk de waarschuwing in dat een gelovige niet hoogmoedig moest worden als hij zou zien wat God door hem heen doet. Ik kan je op dit gebied nog wel een paar uitspraken noemen, maar ik denk ook dat daardoor velen de kracht van het gebed zijn gaan missen, want stel je voor dat jij er iets mee zou worden. Uitspraken die veel kapot hebben gemaakt. Maar ook Jakobus heeft iets over gebed te zeggen en noemt toch ook een paar serieuze gevaren wat gebed kan verhinderen.

Thema: Kracht van gebed

"En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga naar de straat die de Rechte genoemd wordt, en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus, want zie, hij bidt." (Handelingen 9:11)

We zouden de vraag met betrekking tussen het gevolgen van zonde, maar ook wat belijden van zonde doet, in het Nieuwe Testament even parkeren. Tijd om daar nu naar te kijken. Het is heel duidelijk dat er een duidelijk principe ligt in het belijden van zonde en een doorbraak die daardoor ontstaat. Daar staan geschiedenissen genoeg van in het Oude Testament. En als dat zo is, ligt er ook een principe tussen zonde en de gevolgen die dat heeft. Dan kom je vanzelf bij een lastige vraag uit of God ook na Christus nog steeds direct ingrijpt en zo je wilt, direct straft? En wat is dan het gevolg van niet je zonden belijden en juist wel? Ik moet je eerlijk zeggen dat ook ik dit een lastig thema vind, want je komt nogal snel op de vraag of God ziekte toelaat vanwege een zondig leven.

Thema: Kracht van gebed

"En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot de HEERE dat Hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk." (Numeri 21:7)

"Laat Uw oor toch opmerkzaam zijn, en Uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van Uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor Uw aangezicht bid voor de Israëlieten, Uw dienaren. Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen U begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd." (Nehemia 1:7)


We zagen al het gevolg van het zwijgen van David en wat er veranderde toen hij zijn zonden beleed. In het veel grotere geheel zien we ook zoiets bij Israël gebeuren. Vanaf de eerste dag dat de Heer met Israël was begonnen als zijn eigen volk, is het altijd wat geweest. Telkens weer was Israël ongehoorzaam en God heeft eindeloos veel geduld gehad. God greep soms wel in met kleine straffen, maar uiteindelijk was God heel geduldig en liet Hij zich ook meerdere keren verbidden. Ik neem je deze keer nog even mee in twee geschiedenissen in het Oude Testament. En vaak wordt dan gezegd dat God in het Nieuwe Testament niet meer zo ingrijpt als in het Oude Testament. Maar ik wil je vragen om die mening nog even te parkeren. Er is zeker verschil hoe God in het Oude Testament reageert op zonden en hoe Hij dat in het Nieuwe Testament doet, maar het is de vraag of je daarmee kunt zeggen dat God het niet meer doet. Hoe God reageert in het Oude Testament is namelijk wel naar Gods karakter van gerechtigheid. Gods geduld is namelijk ook een keer gewoon echt op.

Thema: Kracht van gebed

"Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte." (Psalm 32:3 en 4)

God verhoort wel, maar lang niet altijd zoals wij dat zouden willen. Tegelijk, geloof ik ook dat God veel meer wil doen op ons gebed, dan ik vaak kan geloven. Eigenlijk is het ook wel weer makkelijk gezegd als we zeggen: Bidden is goed, maar het vertrouwen dat God het beste met je voor heeft is belangrijker dan de verhoring zoals wij denken dat het goed is. Dat zou namelijk betekenen dat een niet verhoord gebed, iets is dat God op een bepaalde manier zou beslissen. Dat is wel erg makkelijk, want dan gaan we voorbij aan de voorwaarden die er zijn voor gebedsverhoring. Gebed kan nooit krachtig zijn als er tussen jou en God dingen niet zijn opgeruimd. En ja, ik geloof dat God echt genadiger is dan wij denken en soms heel genadig is als het om verhoring gaat, maar de grote lijn is wel dat als wij ons leven niet op orde hebben, ook het ontvangen op het gebed vaak uitblijft.

Thema: Kracht van gebed

"Voorwaar, God heeft naar mij geluisterd, Hij heeft acht geslagen op mijn luide gebed." (Psalm 66:19)

Het voelt bijna als glad ijs op het moment dat je iets moet gaan zeggen over de vraag of bidden echt helpt. Jezus zegt natuurlijk wel dat als we bidden, kloppen en zoeken, dat we zullen ontvangen, opgedaan worden en dat we zullen vinden, maar is dit echt altijd zo? Dan klinkt het ook wel makkelijk om dan te zeggen dat je moet bidden naar Gods wil. En als dan een gebed niet verhoord wordt, moet je dan zeggen dat je niet naar Gods wil hebt gebeden? Als het over bidden voor zieken gaat, zeg ik altijd: "Genezing is verdiend door Jezus". Je kunt dan nooit tegen Gods wil in bidden, alleen de genezing ontvang je of in een wonder, of door artsen en processen heen of bij de hemelpoort als je in Jezus gelooft. Heel vaak wordt dan tegen mij gezegd dat dit makkelijk is om zo te denken, want als er dan niets gebeurt, heb je toch geen valse hoop gegeven.

 1. Helpt bidden echt?
 2. Gebed is een opdracht
 3. Gebed vraag ook prioriteit
 4. Intimiteit met je Vader
 5. God aanroepen als je niets van Hem ervaart
 6. Je hart delen met God
 7. Kracht van gebed - Introductie
 8. Beloofde toekomst
 9. Bied weerstand aan satan
 10. Laat je vernederen
 11. Hoe hoed je de kudde?
 12. Het oordeel begint bij het huis van God
 13. Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest
 14. Genoeg als heiden geleefd
 15. Jezus heeft gepreekt tegen de ongehoorzame geesten
 16. Verantwoording afleggen
 17. Eensgezind
 18. Jij mag echt gezien worden
 19. Van slaafs naar onderdanig
 20. Welke ruimte krijgt de Heilige Geest?
 21. Lijden als genade
 22. Dat lastige gezag...
 23. Ongelovigen die God verheerlijken
 24. Bouw Zijn Koninkrijk
 25. Levende stenen
 26. Waar sta jij in je geloofsgroei
 27. Je leeft eeuwig en bent gereinigd
 28. Broederliefde
 29. Heiligheid, religie of relatie
 30. Veel meer uitzicht dan vroeger
 31. Wat een erfenis is jouw leven
 32. Verstrooid
 33. Jezus is werkelijke realiteit
 34. Pasen als levend bewijs in je innerlijke mens
 35. Pasen als belofte van het nieuwe leven
 36. Leven na Pasen in gebrokenheid (IV)
 37. Leven na Pasen in gebrokenheid (III)
 38. Leven na Pasen in gebrokenheid (II)
 39. Leven na Pasen in gebrokenheid
 40. Jezus leeft en jij zult leven!
 41. Hij is en blijft Koning
 42. Weg met Jezus
 43. Gedegradeerd
 44. Erger dan een moordenaar
 45. Hij is een misdadiger!
 46. Wat mag het je kosten?
 47. Loop Jezus niet in de weg
 48. Niet herkend
 49. Loslaten van wat lief is
 50. Intense haat
 51. De weg niet weten
 52. Voor Jezus' voeten of volgen
 53. In verwarring
 54. Controle loslaten
 55. Zwijgen over Jezus uit angst
 56. Ondanks alle tekenen
 57. Messias en Zoon van de mensen
 58. Jezus als koning van jouw dromen door tunnelvisie
 59. Welke geur gun jij Jezus?
 60. Emotioneel lijden - Afwijzing in de tempel
 61. Psalmen - Een rein hart
 62. Psalmen - Verbrijzelde beenderen
 63. Psalmen - Zonde als melaatsheid
 64. Psalmen - Zonden van generatie op generatie
 65. Psalmen - Zonden tegen God
 66. Psalmen - Diep besef van berouw
 67. Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht
 68. Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde
 69. Kerk van Jezus - Gemeenschap zonder oordeel
 70. Kerk van Jezus - Gemeenschap in lijden en blijdschap
 71. Kerk van Jezus - Zegenende gemeenschap
 72. Kerk van Jezus - Gemeenschap met gedeelde noden
 73. Kerk van Jezus - Volhardende gemeenschap
 74. Kerk van Jezus - Gemeenschap met passie
 75. Kerk van Jezus - Gemeenschap in liefde
 76. Kerk van Jezus - Gemeenschap door taakverdeling
 77. Kerk van Jezus - Gemeenschap met heerlijkheid
 78. Kerk van Jezus - Gemeenschap in eenheid
 79. Kerk van Jezus - Gemeenschap
 80. Kerk van Jezus - Discipelen vertellen over hun ervaringen
 81. Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet
 82. Kerk van Jezus - Discipelschap heeft haast en prioriteit
 83. Kerk van Jezus - Discipelschap met het Koninkrijk
 84. Kerk van Jezus - Discipelschap is niet zakelijk
 85. Kerk van Jezus - Discipelschap met vrede
 86. Kerk van Jezus - Groeien in discipelschap door te gaan en te doen
 87. Je blijft in je bestemming, ook als je soms verhinderd wordt
 88. Uitstrekken of verstenen
 89. Terugkijken om vooruit te kunnen
 90. Kerst - Vijandelijke aanbidders
 91. Kerst - Part noch deel aan Jezus
 92. Wij verwachten de Heer - Maar begrijpen niet alles
 93. Wij verwachten de Heer - Alles wordt nieuw
 94. Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt
 95. Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld
 96. Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd
 97. Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee
 98. Wij verwachten de Heer - Maar hoe?
 99. Wij verwachten de Heer - Maar niet iedereen
 100. Wij verwachten de Heer

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Nehemia 11:1-3

1 De vorsten van het volk woonden in Jeruzalem, maar de rest van het volk wierp het lot om één op de tien van het volk naar voren te brengen om in Jeruzalem, de heilige stad, te gaan wonen, en negen op de tien in de andere steden.
2 Het volk zegende alle mannen die zich vrijwillig aanboden om in Jeruzalem te wonen.
3 Dit zijn de hoofden van het gewest die in Jeruzalem woonden (in de steden van Juda woonden, ieder in zijn bezit, in hun steden: Israël, de priesters, de Levieten, de tempeldienaren en de nakomelingen van de slaven van Salomo).

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verdeling over het hele land

Thema: Bouwen is de opdracht

"De vorsten van het volk woonden in Jeruzalem, maar de rest van het volk wierp het lot om één op de tien van het volk naar voren te brengen om in Jeruzalem, de heilige stad, te gaan wonen, en negen op de tien in de andere steden." (Nehemia 11:1)

Als je nu alle mensen met Joods bloed inschrijft in een register om er zo voor te zorgen dat Jeruzalem genoeg inwoners krijgt, wat gebeurt er dan met de rest van het land? Dat is een vraag die je misschien zou vergeten, omdat ineens het Loofhuttenfeest en de verootmoediging van het volk er tussendoor kwam. Je zou ook kunnen zeggen: Als je alle christenen in Nederland vraag om in ene stad te gaan wonen, wat gebeurt er dan met de rest van het land? Ja, dat is een lastige vraag omdat wij daar nogal eens naar lijken te neigen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu