Thema: In verwachting

“En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.” (Romeinen 8:23)

Als we nog even proberen om Paulus’ woorden te blijven volgen, schrijft hij nog een paar woorden in de brief aan de Romeinen die opmerkelijk zijn. Na het verwachten van de schepping die uitziet naar het openbaar worden van de kinderen van God, schrijft hij dat ook wij een verwachting hebben. Een verwachting die hij heel opmerkelijk omschrijft. De vraag vooraf is de vraag of jij een kind van God bent?

Thema: In verwachting

“Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.” (Romeinen 8:19)

We verwachten heel wat in ons leven. Er zijn veel momenten dat we ergens naar uitzien en verwachten. En als het dan weer Advent wordt, komt er nog een verwachting bij. Tenminste, als het goed is worden we dan nog iets meer verwachtend, omdat we daar de aandacht even op leggen. Advent is een tijd van verwachten, maar hoe dan? Je kunt van alles bedenken rond het thema ‘verwachten’, ook in de kerk, ook in je geloof. Eén ding weet ik zeker: Verwachten zoals we in het begin van de Evangeliën lezen, dat zal er niet zijn. Jezus zal komende Kerst niet in Bethlehem geboren worden.

Thema: Heeft het lijden zin?

“Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.” (Jesaja 53:4)

Kun je nu, aan het einde van deze serie antwoord geven op de vraag of het lijden zin heeft? Ik denk dat je dat antwoord niet kunt geven. Niet al het lijden heeft zin, maar God gebruikt het ten goede. God is niet de oorzaak en de maker van het lijden, Hij is deel van ons lijden geworden omdat Hij het heeft toegestaan als gevolg van de zonde. Misschien is dat wel de heftigste gedachte: God is onderdeel van ons lijden geworden. Hij liet het toe, maar daarmee moet Hij het dus ook aanzien.

Thema: Heeft het lijden zin?

“Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.” (2 Korinthe 4:17)

We leven ondertussen natuurlijk al weer richting de Adventstijd. De tijd van verwachten. Niet verwachten van Jezus in een voerbak, maar Jezus verwachten op de wolken van de hemel, of nog anders gezegd: Verwachten dat het lijden van deze tijd zal stoppen en we een eeuwige heerlijkheid zullen ontvangen. Lijden en het verwachten van de Heer mogen helemaal in elkaars verlengde liggen. Paulus beperkt namelijk het lijden in zijn tweede brief aan de Korinthiërs.

Thema: Heeft lijden zin?

“Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.” (2 Korinthe 1:5)

Hoe meer je op Jezus lijkt, hoe meer je ook lijdt. Die stelling die durf ik wel aan. Hoe meer jij voelt wat Jezus voelt en hoe meer jij ziet wat Jezus ziet, hoe meer komt het lijden overvloedig over je. Paulus heeft het in de tweede brief aan de Korinthiërs over het lijden van Christus dat overvloedig over ons komt. Dan moeten we het eerst nog even hebben over het lijden van Christus. Wat is dat lijden eigenlijk?

 1. Elkaars lijden dragen
 2. Lijden is genade
 3. Logisch lijden
 4. Onterecht lijden
 5. Lijden heeft niet het laatste woord
 6. Welke plaats geef jij het lijden?
 7. Heeft lijden zin?
 8. Steeds meer
 9. Medelijden
 10. Liefhebben kan alleen als je niet jaloers bent
 11. Onzichtbaar aanwezig
 12. Ga bemoedigen
 13. Groeien in de Goddelijke natuur
 14. Elkaars voeten wassen
 15. Vrede met alle mensen
 16. Barmhartig zoals God
 17. Vergeef je naaste
 18. Twee is beter dan één
 19. Aanvaard elkaar
 20. Je naaste liefhebben en je beloning
 21. Liefhebben volgens een nieuw gebod
 22. Die naaste van je...
 23. Laat zich het orgel overal? (2)
 24. Laat zich het orgel overal?
 25. De les van het hectometerpaaltje (3/3)
 26. De les van het hectometerpaaltje (2/3)
 27. De les van het hectometerpaaltje (1/3)
 28. De les van de stad (3/3)
 29. De les van de stad (2/3)
 30. De les van de stad (1/3)
 31. Durf een schaap te zijn (3/3)
 32. Durf een schaap te zijn (2/3)
 33. Durf een schaap te zijn? (1/3)
 34. Gods lessen in de bergen (3/3)
 35. Gods lessen in de bergen (2/3)
 36. Gods lessen in de bergen (1/3)
 37. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (3/3)
 38. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (2/3)
 39. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (1/3)
 40. Luisteren met je ogen
 41. De gevolgen van afbeeldingen
 42. Nieuwe seizoenen in je leven (2)
 43. Nieuwe seizoenen in je leven
 44. Kiezen voor vrucht
 45. Zelfbeheersing in de vrucht
 46. Zachtmoedigheid in de vrucht
 47. Geloof in de vrucht
 48. Goedheid in de vrucht
 49. Vriendelijkheid in de vrucht
 50. Geduld in de vrucht
 51. Vrede in de vrucht
 52. Blijdschap in de vrucht
 53. Liefde in de vrucht
 54. Wrange vruchten zijn ook vruchten
 55. Niet wat je doet, maar wie je bent
 56. Introductie vruchtdragen (2)
 57. Introductie vruchtdragen (1)
 58. Is vakantie houden Bijbels? (2)
 59. Is vakantie houden Bijbels? (1)
 60. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (2)
 61. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)
 62. Heeft God alles al bepaald? (2)
 63. Heeft God alles al bepaald? (1)
 64. De vraag van de lijden (2)
 65. De vraag van het lijden
 66. Waarom kost bidden zoveel moeite (2)
 67. Waarom kost bidden zoveel moeite (1)
 68. Hoe strak is jouw akker?
 69. Welke plaats wil jij?
 70. Mooier dan het is
 71. Als de kerk het niet kan
 72. Zeg niets als je niet weet wat je moet zeggen
 73. Leven of sterven, sterven is leven
 74. Pinksteren: God keert alles om
 75. Wie is Jezus volgens jou?
 76. Het loopt uit
 77. Hoe graag zien de mensen jou?
 78. Wat vindt Jezus straks terug op aarde?
 79. Preek, verjaag, genees
 80. Vergeten door Jezus
 81. Er is nog steeds strijd
 82. Laat de machten zwijgen
 83. Broer of zus van Jezus
 84. Het Evangelie is niet te verstoppen
 85. Vruchtdragen
 86. Hoeveel mag Jezus je kosten?
 87. Klein maar groot
 88. Als je niets van God hoort
 89. Zelfs de dood...
 90. Op afstand genezen
 91. Bouw wijs
 92. Herhaling
 93. Alle macht in hemel en op aarde
 94. Vrees en blijdschap?
 95. Pasen begint met nog een aardbeving
 96. Het dodenrijk schudt op zijn grondvesten
 97. Heb jij een haan nodig?
 98. Ontferm U over ons
 99. Je bent geen zondaar meer!
 100. Laat je niet ontvoeren

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu