God is barmhartig

Thema: God is…

“Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.” (Exodus 34:6)

Je kunt je gerust afvragen of het eigenlijk wel mogelijk is dat God is en dat Hij blijft. Als je over God nadenkt, en beseft dat Hij zo groot is, kun je dan uitleggen dat God ook blijft, zelfs als Zijn volk zich van Hem afkeert? En wij dan? Als wij keuzes maken die haaks op Zijn bedoelingen staan, hoe reageert God daar dan op? Als je kijkt wat God doet bij alle keren dat Hij Israël straft, dan blijkt dat het volk altijd kon terugkomen. God straft wel, maar alleen als ze in zonden leven, zodra ze zich bekeren verandert dit. Je leest dat ook terug bij alle verbondsafspraken die gemaakt worden tussen God en Israël: “Als het volk zich dan bekeerd, dan…”. God blijft op Zijn post en verlaat de plaats van het verbond niet. Hoe is dat mogelijk?

God is... en blijft

Thema: God is…

“Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.” (Exodus 34:6)

We hebben de start van deze serie gedaan vanuit hoe wij God vaak als eerste beschrijven. Bewust, omdat het feit dat God er is en dat Hij liefde is en daarom liefde geeft, de basis is van Wie God is. Toch, als we aan God vragen om Zichzelf te beschrijven is het wel de vraag of Hij ook op deze manier zou beginnen. Dat Hij begint met dat Hij er al zijn, dat kan niet anders. Zo is Zijn Naam. Maar wat komt dan daarna? Dat vertelt Hij Zelf op een moment dat Hij Zijn Eigen Naam uitroept, alleen zelfs dan ga je nog te snel.

God is liefde

Thema: God is…

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16)

Als je iets over God wilt zeggen, zou je volgens velen moeten beginnen met het feit dat God liefde is. Al zijn er ook anderen die zeggen dat God rechtvaardig is en dat dit voorop zou moeten staan. Zou het kunnen dat rechtvaardigheid haaks staat op liefde? Ik zou bijna zeggen dat dit eigenlijk altijd zo is, behalve bij God. Als ons namelijk onrecht wordt aangedaan, valt onze liefde meestal wel diep weg. Liefde heeft eigenlijk altijd te maken met ‘houden van’ en dat stopt op het moment dat jou onrecht wordt aangedaan.

God is...

Thema: God is…

“En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN.” (Exodus 3:14a)

Na de hele zomerperiode nagedacht te hebben over het thema rust, beginnen we vandaag aan een nieuw thema. Een thema wat zeker niet makkelijk is, omdat het ook ergens soms wat ongrijpbaar lijkt. Ooit hebben we al eens een serie gehad over ‘Jezus is…’. Op zo’n zelfde manier beginnen we vandaag met een serie over ‘God is…’. En dat is toch wel wat lastiger. Lastiger omdat als je echt het over Gods eigenschappen wil hebben, dat je dan soms ogenschijnlijk ook wel tegenstellingen lijkt te hebben. Wie is God eigenlijk?

Thema: Rust

“Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is.” (Hebreeën 4:1)

Uiteindelijk sluit de Hebreeënbrief af met de rust, die begon op de zevende scheppingsdag. Het is heel bijzonder dat het juist daar in de Bijbel gebeurt. We hebben de hele zomervakantie nagedacht over rust. En bijna alles teksten over rust zijn voorbij gekomen. Soms leek het wat herhaling en was het zelfs ook wel eens scherp, maar het begon vanuit Gods verlangen om te genieten. Je zou dus kunnen zeggen dat God begint met rust, maar de rust die nog moet komen overstijgt straks alles.

 1. Zoek een eenzame plaats
 2. Dubbele belofte van rust
 3. Rust door de oude paden
 4. Rust door Gods trouw
 5. Najagen van wind of leven uit de rust
 6. Rust of onenigheid
 7. Maan je ziel tot rust
 8. Ongelovigen hebben meer rust
 9. Een man van rust
 10. Rust na boete en berouw
 11. In eenheid strijden voor rust
 12. Geen strijd meer
 13. Rust na de strijd
 14. Gun de schepping rust
 15. Gezamenlijke rust
 16. Verplichte rust
 17. God neemt rust
 18. Een vreemd altaar
 19. Niet iedereen is hetzelfde
 20. Over je laten lopen of niet?
 21. Hoe genadig ben jij?
 22. Gratis reclame?
 23. Er acht op geven
 24. Wenselijk gedrag
 25. Opnieuw beginnen?
 26. Spannende missie
 27. Even terug om te bemoedigen
 28. Aanbidding ontvangen
 29. Geloof om genezen te zijn
 30. Getuigen van het Woord
 31. Zovelen als er bestemd zijn
 32. Jaloers
 33. Onverwachts gevraagd
 34. Teleurgesteld in afhakers
 35. Heilig verontwaardigd
 36. Roeping als fundament onder je bestemming
 37. Onzichtbaar om te rijpen
 38. Mentorschap
 39. Gods kracht hoef je niet te verdedigen
 40. Met Paulus als voorbeeld
 41. Ben jij er klaar voor?
 42. Je staat er niet alleen voor
 43. Bekwaam genoeg?
 44. Durven over te dragen
 45. Breng licht, vernietig duisternis
 46. Gezonden met gevolgen
 47. Gezonden als vredestichter
 48. Gezonden met een rein hart
 49. Gezonden met barmhartigheid
 50. Gezonden tegen onrecht
 51. Zachtmoedig gezonden
 52. Gezonden om te treuren
 53. Gezonden als kind
 54. In verhouding
 55. Overdragen
 56. Tegenbeweging
 57. De doop als beginpunt
 58. Leergierig
 59. Buiten je confortzone
 60. Gezonden zoals Jezus
 61. De dood is kotsmisselijk van Jezus
 62. Terwijl het stil had moeten worden
 63. Jezus gooit het gezag omver
 64. Jezus komt binnen
 65. Weet wat je vraagt
 66. Alles loslaten om Jezus te volgen
 67. Oppassen voor struikelen
 68. De grootste
 69. Waarom betaal jij?
 70. Echt leren kijken
 71. Nog een overdracht
 72. Wel zo eerlijk
 73. Jezus volgen is Zijn leven aanvaarden
 74. Laat het gebeuren
 75. Sleuteloverdracht
 76. Wat is het antwoord op die ene vraag?
 77. Op weg naar Golgotha
 78. Gezegend om te zegenen
 79. Verbondenheid op een ander niveau
 80. Bedenk het goede
 81. Bescherming door de vrede van God
 82. Het blijft niet zo
 83. Leven als Thuis
 84. Kijk niet achterom
 85. Hoe wettisch ben je eigenlijk?
 86. Drie keer opletten
 87. Verlangen naar elkaar
 88. Kind van God zijn
 89. Met vrezen en beven
 90. Je intenties bepalen je gedrag
 91. Als...
 92. Altijd hetzelfde leven
 93. Gaan of blijven
 94. Belangrijkste is dat Christus wordt verkondigt
 95. God gaat door waar wij de moed verliezen
 96. Fijngevoeligheid in wezenlijke dingen
 97. Dankbaar voor de gemeente
 98. Begroet door God
 99. Tijd voor onderwijs
 100. Dansen voor God

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu