Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God. (Psalm 90:2)

De afgelopen vakantie in Luxemburg heeft mij heel veel tijd gegeven om met mijn ogen te luisteren. Er zijn momenten geweest dat ik onder de indruk kwam van Gods grootheid. Momenten waarbij je voelde dat je als mens echt niet zo heel veel voorstelt. Momenten dat je beseft: ‘Hoe groot is God!’. Dat kun je als een vraag stellen, maar er zijn ook momenten dat het een constatering is van een feit: God is zo groot! Hoe groot is Hij! Ik wil je de komende drie keer in het thema ‘Luisteren met je ogen’ meenemen naar de enorme rotsen in Luxemburg. Zoals je wellicht weet wordt het zuidoosten van Luxemburg ook wel ‘Klein Zwitserland’ genoemd vanwege de enorme rotspartijen. Vanuit deze rotspartijen wil ik een drie lessen met je delen.

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.” (Jesaja 60:1 en 2)

Het gaat er dus om dat jij gaat schitteren omdat je dan het licht van Jezus laat zien en de hemel op aarde laat zien. Weet je wat dat licht doet? Het brengt de glorie van God over op je leven. Je bent wel bedoelt om te schitteren, maar niet jij schittert, maar Gods glorie over jou leven maakt jou tot een schitterende persoon. Jesaja brengt met zijn profetie het schitteren richting de heerlijkheid van God over ons leven en hij brengt het weg van iets wat voor ons belangrijk is.

Thema: Luisteren met je ogen

“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.” (Jesaja 60:1 en 2)

Op het moment dat het licht komt en de heerlijkheid van God over Jeruzalem komt, dan moeten ze opstaan. Dat is duidelijk. Jeruzalem staat natuurlijk beeld voor de Joden die geloven. Doorgetrokken naar het Nieuwe Testament zou je ook nog kunnen zeggen dat het ook om ons, gelovigen uit de heidenen gaat die ingeënt zijn in Gods volk. Die lijn mag je trekken, maar vanuit de Oudtestamentische gedachte van Israël mag je die nooit direct trekken, je moet altijd met twee woorden spreken als het om deze profetieën gaat. We spreken eerst over Israël en daarna over wij die ingeënt zijn in Israël.

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.” (Jesaja 60:1 en 2)

Wat gebeurt er als je een zonnebloem verlicht met de zon? Dan draait hij zich helemaal naar de richting waar de zon vandaan komt. Toen wij afgelopen vakantie in Luxemburg waren liepen we langs een zonnebloemenveld en alle bloemen stonden dezelfde kant op en ze draaiden mee met de richting van de zon. Hoe komt het dus dat een zonnebloem zo mooi is? Dat komt omdat hij zich richt op de zon. Nu houd ik ervan om bloemen te fotograferen, dus ook die zonnebloemen ontkwamen daar niet aan. Toen ik later tijdens het bewerken naar die foto’s keek dacht ik: Die bloem schittert van schoonheid omdat hij zich laat verlichten. Precies wat Jesaja 60 zegt.

Thema: #luisterenmetjeogen

“Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.” (1 Korinthe 2:9)

Misschien is het je opgevallen, misschien ook nog helemaal niet. Er is een thema ontstaan bij mij waar ik  de komende tijd eigenlijk heel veel mee wil gaan doen. Het thema ‘Luisteren met je ogen’. Als je de podcast of video’s ook luistert of kijkt, dan heb je gemerkt dat we afgelopen week een podcast/video online hebben gezet met dit thema. Dit eigenlijk nadat ik er al een paar keer over had gepreekt en ik merkte wat die preek deed met mensen. Ondertussen geloof ik dat God mij uitdaagt om dit thema verder uit te gaan werken. En alles rond dit thema gaat vergezeld met #luisterenmetjeogen. Wat wil dit thema nu eigenlijk zeggen?

 1. De gevolgen van afbeeldingen
 2. Nieuwe seizoenen in je leven (2)
 3. Nieuwe seizoenen in je leven
 4. Kiezen voor vrucht
 5. Zelfbeheersing in de vrucht
 6. Zachtmoedigheid in de vrucht
 7. Geloof in de vrucht
 8. Goedheid in de vrucht
 9. Vriendelijkheid in de vrucht
 10. Geduld in de vrucht
 11. Vrede in de vrucht
 12. Blijdschap in de vrucht
 13. Liefde in de vrucht
 14. Wrange vruchten zijn ook vruchten
 15. Niet wat je doet, maar wie je bent
 16. Introductie vruchtdragen (2)
 17. Introductie vruchtdragen (1)
 18. Is vakantie houden Bijbels? (2)
 19. Is vakantie houden Bijbels? (1)
 20. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (2)
 21. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)
 22. Heeft God alles al bepaald? (2)
 23. Heeft God alles al bepaald? (1)
 24. De vraag van de lijden (2)
 25. De vraag van het lijden
 26. Waarom kost bidden zoveel moeite (2)
 27. Waarom kost bidden zoveel moeite (1)
 28. Hoe strak is jouw akker?
 29. Welke plaats wil jij?
 30. Mooier dan het is
 31. Als de kerk het niet kan
 32. Zeg niets als je niet weet wat je moet zeggen
 33. Leven of sterven, sterven is leven
 34. Pinksteren: God keert alles om
 35. Wie is Jezus volgens jou?
 36. Het loopt uit
 37. Hoe graag zien de mensen jou?
 38. Wat vindt Jezus straks terug op aarde?
 39. Preek, verjaag, genees
 40. Vergeten door Jezus
 41. Er is nog steeds strijd
 42. Laat de machten zwijgen
 43. Broer of zus van Jezus
 44. Het Evangelie is niet te verstoppen
 45. Vruchtdragen
 46. Hoeveel mag Jezus je kosten?
 47. Klein maar groot
 48. Als je niets van God hoort
 49. Zelfs de dood...
 50. Op afstand genezen
 51. Bouw wijs
 52. Herhaling
 53. Alle macht in hemel en op aarde
 54. Vrees en blijdschap?
 55. Pasen begint met nog een aardbeving
 56. Het dodenrijk schudt op zijn grondvesten
 57. Heb jij een haan nodig?
 58. Ontferm U over ons
 59. Je bent geen zondaar meer!
 60. Laat je niet ontvoeren
 61. Laat je niet gek maken
 62. De hemel geeft vrede en de aarde zal zuiver zijn
 63. Ja, wonen in Uw huis
 64. God reageert als jij roept
 65. Als God zwijgt...
 66. Richt je op Jezus!
 67. Delen in de overwinning
 68. Van behagen naar welbehagen
 69. Lijden, maar niet zonder grens
 70. Hij zweeg
 71. Dwalende schapen
 72. Totaal herstel in de Naam van Jezus
 73. Jezus is Leven!
 74. Een vreemde Koning
 75. Leven in de dood
 76. Bomen en vruchten
 77. Stop met oordelen!
 78. Je vijanden liefhebben
 79. Het geheim van de zaligsprekingen
 80. Jij bent bewust geroepen!
 81. Jezus bepaalt de inhoud van de rustdag
 82. Oproep om te vasten
 83. Wil jij iedereen als collega?
 84. Wat heb jij over voor je vriendschappen?
 85. Wonderen en de wet
 86. Durf op een andere manier te vissen
 87. Kijk uit voor een Messiascomplex
 88. Spreek jij met Jezus over de zieken?
 89. Doorzie de echte werkelijkheid
 90. Nu is het jaar van Gods vreugde
 91. Geef overal onderwijs
 92. Blijf uit het gesprek met satan!
 93. Op weg naar verzoeking
 94. Met welke Jezus wil jij op weg?
 95. Geloof is je levensstijl
 96. Wegbereider
 97. Toenemen in wijsheid, kennis en genade
 98. Zijn in de dingen van je Vader
 99. Durf je geloof te leven

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 6:1-10

​1. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.
2. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.
3. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf.
4. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven; dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben, en niet voor de ander.
5. Want ieder zal zijn eigen pak dragen.
6. En laat hij die onderwezen wordt in het Woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft.
7. Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.
8. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.
9. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.
10. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Elkaars lijden dragen

Thema: Heeft lijden zin?

“Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.” (Galaten 6:2)

Je hebt van die zondagen in de kerk dat het lijden wel bijzonder centraal staat. Dat is natuurlijk bij de zondag voor de vervolgde kerk, maar dat was ook gisteren. Volgende week zondag is de eerste Adventszondag en dat is dan de eerste zondag van het kerkelijk jaar. Dat betekent dat het gisteren de laatste zondag van het kerkelijk jaar was. Dat noemen we Eeuwigheidszondag. De zondag waarop we stilstaan bij hen die in het kerkelijk jaar overleden zijn. Vaak toch wel een wat beladen zondag. Je kunt je de vraag stellen waarom we dit soort zondagen invoegen in de preekroosters. Wel, dat heeft alles te maken met wat Paulus schrijft in de brief aan de Galaten.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020
15 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu