Thema: Kracht van gebed

"O God, breng de goddeloze om! Mannen van bloed, ga weg van mij." (Psalm 139:19)

Heb je vijanden lief, was toch een Bijbelse opdracht? Lees even dit bovenstaande gebed van David! We beginnen richting een afronding te komen van het thema 'de kracht van gebed'. We hebben gezien dat jouw gebed zo'n groot verschil kan maken. Eigenlijk gaat het bij gebed heel vaak om positieve veranderingen in situaties. Toch ligt er nog een stukje, waar ik eerlijk gezegd ook vaak omheen loop. Eenvoudigweg omdat het woorden vind die bijna tegen je borst stuiten. Het kan gewoonweg bijna niet. Er wordt namelijk in de Bijbel niet alleen zegenend en liefdevol gebeden, er wordt ook gebeden waarbij vijanden op een verschrikkelijke manier vervloekt worden. Het onheil wordt over hen uitgebeden.

Thema: Kracht van gebed

"En Paulus kreeg ‘s nachts een visioen te zien: er stond een Macedonische man, die hem dringend vroeg: Kom over naar Macedonië en help ons!" (Handelingen 16:9)

Inzicht krijgen in wat er nu echt aan de hand is, daar ging het vorige keer al over in die situatie waarin de discipelen van Jezus geen resultaten haalden om iemand te genezen. Jezus zegt dan dat bidden en vasten nodig was. We zijn dan eigenlijk ook gelijk terecht gekomen op het thema 'inzicht krijgen door je gebed' Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de kracht van gebed. Gebed is niet alleen krachtig als er iets bijzonders gebeurd of als er iets verandert, maar gebed is ook krachtig op het moment dat je op kruisingen van je leven staat en op zoek bent naar Gods plan en bedoeling met je leven. Of misschien niet alleen jouw leven, maar ook wel met de richting die je als gemeente of als vriendengroep op moet gaan. Het is opmerkelijk hoe vaak er in de Bijbel aan God om richting wordt gevraagd.

Thema: Kracht van gebed

"Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten." (Mattheüs 17:21)

Je kunt de kracht van gebed ervaren op het moment dat God ergens gebed voor geeft of ook door gewoon in gehoorzaamheid te bidden en God blijkt op dat moment je gebed te gebruiken. Soms ook mede door de gave van genezing of geloof. Door gewoon in gehoorzaamheid in situaties te bidden, heb ik heel veel bijzondere dingen zien gebeuren. Ik heb botbreuken zien genezen, ruggen recht zien worden, bot zien aangroeien waar dat niet meer komt en zelfs tumoren zien verdwijnen. En toch... heb ik nog veel meer niet zien gebeuren, terwijl ik wel bad. En dan blijft er een vraag hangen, die jij ongetwijfeld herkent als jij in gehoorzaamheid met mensen bidt: "Wat doe ik verkeerd?" Je kunt zeggen dat je nooit iets verkeerd doet en dat God het is Die bepaald hoe Hij je gebed gebruikt. Maar dat is misschien wel erg kort door de bocht.

Thema: Kracht van gebed

"Och HEERE, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor Uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in Uw ogen. En Hizkia huilde erg." (2 Koningen 20:3)

Als God een gebed op je hart legt en jouw gebed is de vertolking van Gods hart, dan kun je er bijna wel zeker van zijn dat God iets gaat doen. Je merkt dat ik een beetje een slag om mijn arm houd als ik het zo schrijf. Het is namelijk niet altijd zo dat als jij iets op je hart krijgt dat God ook dat doet wat jij denkt dat Hij zal doen. Een zieke waar je voor moet bidden, zal nog steeds niet altijd genezen, God kan ook op een andere manier iets doen in die situatie, maar als je echt iets op je hart krijgt, doet God altijd iets. Maar wat nu als je dat niet hebt. Stel je dat je gewoon, zonder verder bijzondere overtuiging, voor iemand bidt, is dat dan minder krachtig en geeft dat minder zekerheid? Ja, ten dele misschien wel, want dan weet je lang niet altijd of je naar Gods wil bidt. En toch kom je dit in de Bijbel heel vaak tegen en soms lijkt het of God Zich dan op andere gedachten laat brengen.

Thema: Kracht van gebed

"Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten." (Zacharia 12:10a)

Het zou kunnen zijn dat je regelmatig je afvraagt waar je nu precies voor moet bidden. Je kunt natuurlijk zeggen dat je gewoon voor alles moet bidden, waar je mee te maken hebt, maar dan is het nog steeds lastig om dan precies helder te hebben waar je voor bidt en hoe je ergens voor moet bidden. Ik zou je graag nog even op een ander spoor zetten. Het is namelijk belangrijk dat we dat bidden wat ook op hart Gods ligt. Bidden heeft ook alles te maken met afgestemd zijn op Gods wil. Je kunt overal voor bidden en daar is echt niets mis mee, maar er zijn ook gebeden die je bidt omdat het ook dat is wat op dat moment op Gods hart ligt. Niet voor niets lezen we bij de profeet Zacharia de belofte dat God de Geest van de genade en van de gebeden zal uitstorten. Met de uitstorting van de Heilige Geest geeft God dus ook gebeden. Ik zal met een voorbeeld beginnen.

 1. Bidden tegen beter weten in
 2. Aanvalswapen
 3. Bidden voor de ander
 4. Gebed is strijd
 5. Bidden voor je vijand
 6. Een aantal gebedsaanwijzingen van Jakobus
 7. Belijden (II)
 8. Belijden
 9. Voorwaarden voor verhoring
 10. Worstelen met God
 11. Helpt bidden echt?
 12. Gebed is een opdracht
 13. Gebed vraag ook prioriteit
 14. Intimiteit met je Vader
 15. God aanroepen als je niets van Hem ervaart
 16. Je hart delen met God
 17. Kracht van gebed - Introductie
 18. Beloofde toekomst
 19. Bied weerstand aan satan
 20. Laat je vernederen
 21. Hoe hoed je de kudde?
 22. Het oordeel begint bij het huis van God
 23. Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest
 24. Genoeg als heiden geleefd
 25. Jezus heeft gepreekt tegen de ongehoorzame geesten
 26. Verantwoording afleggen
 27. Eensgezind
 28. Jij mag echt gezien worden
 29. Van slaafs naar onderdanig
 30. Welke ruimte krijgt de Heilige Geest?
 31. Lijden als genade
 32. Dat lastige gezag...
 33. Ongelovigen die God verheerlijken
 34. Bouw Zijn Koninkrijk
 35. Levende stenen
 36. Waar sta jij in je geloofsgroei
 37. Je leeft eeuwig en bent gereinigd
 38. Broederliefde
 39. Heiligheid, religie of relatie
 40. Veel meer uitzicht dan vroeger
 41. Wat een erfenis is jouw leven
 42. Verstrooid
 43. Jezus is werkelijke realiteit
 44. Pasen als levend bewijs in je innerlijke mens
 45. Pasen als belofte van het nieuwe leven
 46. Leven na Pasen in gebrokenheid (IV)
 47. Leven na Pasen in gebrokenheid (III)
 48. Leven na Pasen in gebrokenheid (II)
 49. Leven na Pasen in gebrokenheid
 50. Jezus leeft en jij zult leven!
 51. Hij is en blijft Koning
 52. Weg met Jezus
 53. Gedegradeerd
 54. Erger dan een moordenaar
 55. Hij is een misdadiger!
 56. Wat mag het je kosten?
 57. Loop Jezus niet in de weg
 58. Niet herkend
 59. Loslaten van wat lief is
 60. Intense haat
 61. De weg niet weten
 62. Voor Jezus' voeten of volgen
 63. In verwarring
 64. Controle loslaten
 65. Zwijgen over Jezus uit angst
 66. Ondanks alle tekenen
 67. Messias en Zoon van de mensen
 68. Jezus als koning van jouw dromen door tunnelvisie
 69. Welke geur gun jij Jezus?
 70. Emotioneel lijden - Afwijzing in de tempel
 71. Psalmen - Een rein hart
 72. Psalmen - Verbrijzelde beenderen
 73. Psalmen - Zonde als melaatsheid
 74. Psalmen - Zonden van generatie op generatie
 75. Psalmen - Zonden tegen God
 76. Psalmen - Diep besef van berouw
 77. Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht
 78. Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde
 79. Kerk van Jezus - Gemeenschap zonder oordeel
 80. Kerk van Jezus - Gemeenschap in lijden en blijdschap
 81. Kerk van Jezus - Zegenende gemeenschap
 82. Kerk van Jezus - Gemeenschap met gedeelde noden
 83. Kerk van Jezus - Volhardende gemeenschap
 84. Kerk van Jezus - Gemeenschap met passie
 85. Kerk van Jezus - Gemeenschap in liefde
 86. Kerk van Jezus - Gemeenschap door taakverdeling
 87. Kerk van Jezus - Gemeenschap met heerlijkheid
 88. Kerk van Jezus - Gemeenschap in eenheid
 89. Kerk van Jezus - Gemeenschap
 90. Kerk van Jezus - Discipelen vertellen over hun ervaringen
 91. Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet
 92. Kerk van Jezus - Discipelschap heeft haast en prioriteit
 93. Kerk van Jezus - Discipelschap met het Koninkrijk
 94. Kerk van Jezus - Discipelschap is niet zakelijk
 95. Kerk van Jezus - Discipelschap met vrede
 96. Kerk van Jezus - Groeien in discipelschap door te gaan en te doen
 97. Je blijft in je bestemming, ook als je soms verhinderd wordt
 98. Uitstrekken of verstenen
 99. Terugkijken om vooruit te kunnen
 100. Kerst - Vijandelijke aanbidders

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Nehemia 11:1-3

1 De vorsten van het volk woonden in Jeruzalem, maar de rest van het volk wierp het lot om één op de tien van het volk naar voren te brengen om in Jeruzalem, de heilige stad, te gaan wonen, en negen op de tien in de andere steden.
2 Het volk zegende alle mannen die zich vrijwillig aanboden om in Jeruzalem te wonen.
3 Dit zijn de hoofden van het gewest die in Jeruzalem woonden (in de steden van Juda woonden, ieder in zijn bezit, in hun steden: Israël, de priesters, de Levieten, de tempeldienaren en de nakomelingen van de slaven van Salomo).

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verdeling over het hele land

Thema: Bouwen is de opdracht

"De vorsten van het volk woonden in Jeruzalem, maar de rest van het volk wierp het lot om één op de tien van het volk naar voren te brengen om in Jeruzalem, de heilige stad, te gaan wonen, en negen op de tien in de andere steden." (Nehemia 11:1)

Als je nu alle mensen met Joods bloed inschrijft in een register om er zo voor te zorgen dat Jeruzalem genoeg inwoners krijgt, wat gebeurt er dan met de rest van het land? Dat is een vraag die je misschien zou vergeten, omdat ineens het Loofhuttenfeest en de verootmoediging van het volk er tussendoor kwam. Je zou ook kunnen zeggen: Als je alle christenen in Nederland vraag om in ene stad te gaan wonen, wat gebeurt er dan met de rest van het land? Ja, dat is een lastige vraag omdat wij daar nogal eens naar lijken te neigen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu