God is rechtvaardig

Thema: God is…

“De God van Israël heeft gezegd, de Rots van Israël heeft tot mij gesproken: Er komt een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods.” (2 Samuel 23:3)

Als je zegt dat God rechtvaardig is, wat zeg je dan eigenlijk? Dan zeg je in de eerste plaats dat God vaardig is in het doen van recht. Dan kun je het hebben over de daden van God Zelf. Dat doen we vaak gevoelsmatig bij het woord ‘rechtvaardig’. Als God rechtvaardig is, dan doet Hij rechtvaardige daden. Natuurlijk klopt dat helemaal. Dan benader je het uit Gods heiligheid. Het is dan alleen de vraag of je daarmee echt zegt wat je zou moeten zeggen.

God is trouw

Thema: God is…

“Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.” (Exodus 34:6)

Wanneer ben je nu trouw? Die vraag, zeker als je daarover met betrekking tot God spreekt, is nog niet zo eenvoudig. Vaak, als we het over de trouw hebben van God, dan betrekken we die op hoe God omgaat met het verbond, met de afspraken die Hij maakte. Toch gaat trouw nog wel een stukje verder. Het gaat niet alleen om een afspraak waar Hij trouw aan is, het gaat ook om trouw aan wie Hij het belooft. Natuurlijk is dat een afspraak, maar als dat het is, zou trouw alleen maar een technisch en verstandelijk iets zijn.

God is goed

Thema: God is…

“Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.” (Exodus 34:6)

God is goed! Daar kun je van alles bij bedenken. Je kunt vooral bedenken dat God het altijd goed doet of dat wat Hij doet goed is voor jou. Dat was ook even het eerste dat ik bedacht, maar het lastige is dat er in nieuwere vertalingen wel vertaald wordt met goedheid, maar dat de HSV nog steeds vertaald met goedertierenheid. De vraag is of goedertierenheid hetzelfde is als goedheid en of je dan ook kunt zeggen dat God goed is?

God is geduldig

Thema: God is…

“Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.” (Exodus 34:6)

Het is geen half werk wat God doet als Hij Zijn Naam uitroept en de eigenschappen die daarbij horen. Eigenlijk zou het je blijvend moeten overweldigen, want hoe geduldig is God. Geduld heeft heel veel met wachten te maken. Kijk maar gewoon even naar je eigen geduld. Zodra je geduld op de proef wordt gesteld probeer je even nog te wachten met wat je wilde doen. Dat dit voor de meeste mensen nog niet eenvoudig is, zal geen verrassing zijn. Als kind kon je al weinig geduld opbrengen als je ouders nog lagen te slapen, terwijl jij jarig was en als je eenmaal een nieuwe baan hebt waar je heel graag aan wilt beginnen, kost het moeite om die laatste maand in je oude baan te volbrengen.

God is genadig

Thema: God is…

“Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.” (Exodus 34:6)

Hoe reageer jij als jou onrecht wordt aangedaan? Of wat doe jij als iemand jou de rug heeft toegekeerd? De kans is groot dat jij denkt: “Zoek het maar uit”. Nu is het zo dat God misschien je dat ook wel kan laten doen, het je zelf laten uitzoeken, maar de vraag is wat er gebeurt als je terugkomt. Hoe ga jij om met iemand die is weggelopen? Ik zou zeggen: “Er moet bij mij wel eerst dan even flink gepraat worden”. Maar bij God zal er wel gepraat moeten worden, maar niet als voorwaarde. Terugkomen bij God, zorgt door Wie God is, dat je welkom bent.

 1. God is barmhartig
 2. God is... en blijft
 3. God is liefde
 4. God is...
 5. Van rust naar echte rust
 6. Zoek een eenzame plaats
 7. Dubbele belofte van rust
 8. Rust door de oude paden
 9. Rust door Gods trouw
 10. Najagen van wind of leven uit de rust
 11. Rust of onenigheid
 12. Maan je ziel tot rust
 13. Ongelovigen hebben meer rust
 14. Een man van rust
 15. Rust na boete en berouw
 16. In eenheid strijden voor rust
 17. Geen strijd meer
 18. Rust na de strijd
 19. Gun de schepping rust
 20. Gezamenlijke rust
 21. Verplichte rust
 22. God neemt rust
 23. Een vreemd altaar
 24. Niet iedereen is hetzelfde
 25. Over je laten lopen of niet?
 26. Hoe genadig ben jij?
 27. Gratis reclame?
 28. Er acht op geven
 29. Wenselijk gedrag
 30. Opnieuw beginnen?
 31. Spannende missie
 32. Even terug om te bemoedigen
 33. Aanbidding ontvangen
 34. Geloof om genezen te zijn
 35. Getuigen van het Woord
 36. Zovelen als er bestemd zijn
 37. Jaloers
 38. Onverwachts gevraagd
 39. Teleurgesteld in afhakers
 40. Heilig verontwaardigd
 41. Roeping als fundament onder je bestemming
 42. Onzichtbaar om te rijpen
 43. Mentorschap
 44. Gods kracht hoef je niet te verdedigen
 45. Met Paulus als voorbeeld
 46. Ben jij er klaar voor?
 47. Je staat er niet alleen voor
 48. Bekwaam genoeg?
 49. Durven over te dragen
 50. Breng licht, vernietig duisternis
 51. Gezonden met gevolgen
 52. Gezonden als vredestichter
 53. Gezonden met een rein hart
 54. Gezonden met barmhartigheid
 55. Gezonden tegen onrecht
 56. Zachtmoedig gezonden
 57. Gezonden om te treuren
 58. Gezonden als kind
 59. In verhouding
 60. Overdragen
 61. Tegenbeweging
 62. De doop als beginpunt
 63. Leergierig
 64. Buiten je confortzone
 65. Gezonden zoals Jezus
 66. De dood is kotsmisselijk van Jezus
 67. Terwijl het stil had moeten worden
 68. Jezus gooit het gezag omver
 69. Jezus komt binnen
 70. Weet wat je vraagt
 71. Alles loslaten om Jezus te volgen
 72. Oppassen voor struikelen
 73. De grootste
 74. Waarom betaal jij?
 75. Echt leren kijken
 76. Nog een overdracht
 77. Wel zo eerlijk
 78. Jezus volgen is Zijn leven aanvaarden
 79. Laat het gebeuren
 80. Sleuteloverdracht
 81. Wat is het antwoord op die ene vraag?
 82. Op weg naar Golgotha
 83. Gezegend om te zegenen
 84. Verbondenheid op een ander niveau
 85. Bedenk het goede
 86. Bescherming door de vrede van God
 87. Het blijft niet zo
 88. Leven als Thuis
 89. Kijk niet achterom
 90. Hoe wettisch ben je eigenlijk?
 91. Drie keer opletten
 92. Verlangen naar elkaar
 93. Kind van God zijn
 94. Met vrezen en beven
 95. Je intenties bepalen je gedrag
 96. Als...
 97. Altijd hetzelfde leven
 98. Gaan of blijven
 99. Belangrijkste is dat Christus wordt verkondigt
 100. God gaat door waar wij de moed verliezen

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu