Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.” (Johannes 10:11)

Je kent de uitspraak wel dat je altijd met twee woorden moet spreken. Nu, dat moet je ook doen als het over een schaap gaat. Het is ondertussen duidelijk geworden wat er gebeurt als een schaap geen herder heeft of wat er gebeurt als een schaap een halfslachtige zelfgerichte herder heeft. Dan loopt het niet goed af met een schaap. Daarom zul je altijd met twee woorden moeten spreken. Schaap is het ene woord en Herder is het andere woord.

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer, en zeg tegen hen, tegen die herders: Zo zegt de Heere HEERE: Wee de herders van Israël die zichzelf weiden! Moeten de herders niet de schapen weiden?” (Ezechiël 34:2)

Er zijn veel schapen die compleet verdwaald zijn. Ik sprak pas met iemand die tegen mij zei: “Theo, hoe weet ik tussen al die meningen en stromingen nog wat de waarheid is”. Ik merkte dat ik mij niet echt bewust was hoe diep dat ingreep. Zeker als je zelf het niet makkelijk vindt om de Bijbel te begrijpen en Gods stem te verstaan, dan is dit oprecht een noodkreet. Tegelijk werd ik ook weer eens met mijn neus op de feiten gedrukt dat het bij veel herders over de kudde helemaal niet gaat om de kudde, maar om eigen waarheden, belangen of vormen. Dan ineens wordt het boek Jeremia heel concreet als je probeer te luisteren met je ogen.

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.“ (Mattheüs 9:36)

Durf jij het aan om een schaap te zijn? Is dat een wat vreemde vraag? Zeker, maar ik hoop dat dit je gaat helpen om na te denken over een schaap. Dat doe ik natuurlijk ook weer niet helemaal zonder reden. Het is opmerkelijk hoe vaak God in het Oude Testament het beeld van een schaap gebruikt en daarmee ook het beeld van een herder, maar dat Jezus dit ook doet in het Nieuwe Testament. En of we dat nu willen of niet, maar als gelovige wordt je dan maar al te vaak als schaap gezien. Natuurlijk, ook de rol van herder wordt aan geestelijk leiders gegeven, maar zowel het volk Israël als ook de gelovigen in het Nieuwe Testament worden door God en door Jezus als schaap benoemd.

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam.” (Openbaring 6:16)

Er is nog één les die ik met je wil delen vanuit de bergen. En ik moet je er eerlijk bij zeggen dat ik dit met een bepaalde terughoudendheid doe. Toch ga ik het wel met je delen omdat de Bijbel er iets over zegt en omdat er ook een moment was dat ik enorm onder de indruk kwam van de bergen en vooral van de rotsen. Als je als klein mensje tussen die immens grote rotspartijen staat, dan voel je je klein ten opzichte van God, maar het deed met mij ook nog iets heel anders. Er zijn, volgens de Bijbel, straks mensen die nog één gebed bidden. Ze bidden niet tot God, maar tot de bergen met de vraag of die bergen op hen kunnen vallen. Als je dan tussen die rotsen staat en dat bedenkt, toen kwam bij mij de gedachte: “Hoe wanhopig moet je zijn als je dat wilt”.

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Wees mij tot een rots om daarin te wonen, om voortdurend daarin te gaan.” (Psalm 71:2)

De bergen geven ons, al luisterend met onze ogen een tweede les. We hebben gezien hoe groot God is als we zien dat Hij enorme bergen en rotsen met één woord heeft gemaakt. Je zou kunnen zeggen dat dit de verwondering is over de schepping. De rotsen, zoals we vorige keer al zagen, zeggen ons veel van God. Niet alleen over Zijn grootheid, maar ook over Wie Hij is. Als je tussen die rotsen doorloopt, dan zie je er ook iets onverzettelijks in. Als het stormt kan je huis schade oplopen, maar de rotsen in de bergen blijven onverzettelijk staan. Dat beeld gebruikt de psalmdichter van Psalm 71 om God aan te duiden.

 1. Gods lessen in de bergen (1/3)
 2. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (3/3)
 3. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (2/3)
 4. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (1/3)
 5. Luisteren met je ogen
 6. De gevolgen van afbeeldingen
 7. Nieuwe seizoenen in je leven (2)
 8. Nieuwe seizoenen in je leven
 9. Kiezen voor vrucht
 10. Zelfbeheersing in de vrucht
 11. Zachtmoedigheid in de vrucht
 12. Geloof in de vrucht
 13. Goedheid in de vrucht
 14. Vriendelijkheid in de vrucht
 15. Geduld in de vrucht
 16. Vrede in de vrucht
 17. Blijdschap in de vrucht
 18. Liefde in de vrucht
 19. Wrange vruchten zijn ook vruchten
 20. Niet wat je doet, maar wie je bent
 21. Introductie vruchtdragen (2)
 22. Introductie vruchtdragen (1)
 23. Is vakantie houden Bijbels? (2)
 24. Is vakantie houden Bijbels? (1)
 25. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (2)
 26. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)
 27. Heeft God alles al bepaald? (2)
 28. Heeft God alles al bepaald? (1)
 29. De vraag van de lijden (2)
 30. De vraag van het lijden
 31. Waarom kost bidden zoveel moeite (2)
 32. Waarom kost bidden zoveel moeite (1)
 33. Hoe strak is jouw akker?
 34. Welke plaats wil jij?
 35. Mooier dan het is
 36. Als de kerk het niet kan
 37. Zeg niets als je niet weet wat je moet zeggen
 38. Leven of sterven, sterven is leven
 39. Pinksteren: God keert alles om
 40. Wie is Jezus volgens jou?
 41. Het loopt uit
 42. Hoe graag zien de mensen jou?
 43. Wat vindt Jezus straks terug op aarde?
 44. Preek, verjaag, genees
 45. Vergeten door Jezus
 46. Er is nog steeds strijd
 47. Laat de machten zwijgen
 48. Broer of zus van Jezus
 49. Het Evangelie is niet te verstoppen
 50. Vruchtdragen
 51. Hoeveel mag Jezus je kosten?
 52. Klein maar groot
 53. Als je niets van God hoort
 54. Zelfs de dood...
 55. Op afstand genezen
 56. Bouw wijs
 57. Herhaling
 58. Alle macht in hemel en op aarde
 59. Vrees en blijdschap?
 60. Pasen begint met nog een aardbeving
 61. Het dodenrijk schudt op zijn grondvesten
 62. Heb jij een haan nodig?
 63. Ontferm U over ons
 64. Je bent geen zondaar meer!
 65. Laat je niet ontvoeren
 66. Laat je niet gek maken
 67. De hemel geeft vrede en de aarde zal zuiver zijn
 68. Ja, wonen in Uw huis
 69. God reageert als jij roept
 70. Als God zwijgt...
 71. Richt je op Jezus!
 72. Delen in de overwinning
 73. Van behagen naar welbehagen
 74. Lijden, maar niet zonder grens
 75. Hij zweeg
 76. Dwalende schapen
 77. Totaal herstel in de Naam van Jezus
 78. Jezus is Leven!
 79. Een vreemde Koning
 80. Leven in de dood
 81. Bomen en vruchten
 82. Stop met oordelen!
 83. Je vijanden liefhebben
 84. Het geheim van de zaligsprekingen
 85. Jij bent bewust geroepen!
 86. Jezus bepaalt de inhoud van de rustdag
 87. Oproep om te vasten
 88. Wil jij iedereen als collega?
 89. Wat heb jij over voor je vriendschappen?
 90. Wonderen en de wet
 91. Durf op een andere manier te vissen
 92. Kijk uit voor een Messiascomplex
 93. Spreek jij met Jezus over de zieken?
 94. Doorzie de echte werkelijkheid
 95. Nu is het jaar van Gods vreugde
 96. Geef overal onderwijs
 97. Blijf uit het gesprek met satan!
 98. Op weg naar verzoeking
 99. Met welke Jezus wil jij op weg?
 100. Geloof is je levensstijl

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 6:1-10

​1. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.
2. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.
3. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf.
4. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven; dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben, en niet voor de ander.
5. Want ieder zal zijn eigen pak dragen.
6. En laat hij die onderwezen wordt in het Woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft.
7. Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.
8. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.
9. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.
10. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Elkaars lijden dragen

Thema: Heeft lijden zin?

“Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.” (Galaten 6:2)

Je hebt van die zondagen in de kerk dat het lijden wel bijzonder centraal staat. Dat is natuurlijk bij de zondag voor de vervolgde kerk, maar dat was ook gisteren. Volgende week zondag is de eerste Adventszondag en dat is dan de eerste zondag van het kerkelijk jaar. Dat betekent dat het gisteren de laatste zondag van het kerkelijk jaar was. Dat noemen we Eeuwigheidszondag. De zondag waarop we stilstaan bij hen die in het kerkelijk jaar overleden zijn. Vaak toch wel een wat beladen zondag. Je kunt je de vraag stellen waarom we dit soort zondagen invoegen in de preekroosters. Wel, dat heeft alles te maken met wat Paulus schrijft in de brief aan de Galaten.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020
15 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu