Het nieuwe jaar is begonnen. Misschien krijg je deze ‘Tijd met God’ in je mailbox, of zie je hem op de website staan terwijl je nog niet eens in bed ligt omdat je het nieuwe jaar toch nog wilt inluiden, ondanks alle beperkingen. Misschien dat je hem pas later leest. Ik wil er dit jaar bewust voor kiezen om het jaar met een wens en een zegen te beginnen.

“Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!” (Psalm 91:2)

Het jaar zit er bijna weer op. Een jaar zoals we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Nu is dat altijd zo, maar voor dit jaar gold dat wel in het bijzonder. Een jaar ook dat we vooraf nooit hadden kunnen bedenken. Een jaar ook dat voor heel veel vragen heeft gezorgd. Vragen waarop lang niet altijd een antwoord te geven valt. Maar ook geestelijk heeft dit jaar veel vragen opgeroepen. Vragen die niet zomaar een antwoord hebben. En als je sommige Bijbelgedeelten leest met het jaar 2020 in je achterhoofd, dan roept dat misschien nog wel meer vragen op. Nu weet ik niet op welke manier jij als kind leerde om Oud en Nieuw te vieren, maar velen leerden dat met Psalm 91.

Thema: Kerst 2020

“En zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God nacht en dag diende.” (Lukas 2:37)

Wat heb je er voor over om meer van God te ervaren in je leven? Dat is natuurlijk in de eerste plaats afhankelijk van hoe sterk je naar meer van God verlangt in je leven. Je weet dat er heel veel te krijgen is en dat God je op een bijzondere manier veel meer van Zijn aanwezigheid wil geven, maar je ervaart niet dat je het hebt ontvangen. Wat doe je dan? En vooral is de vraag misschien, hoelang doe je daar dan iets voor? Kan het zijn dat als je maar kort je daarvoor inzet dat het zonder ook goed zou kunnen? Er is een vrouw in het kerstevangelie die er serieus werk van gemaakt heeft.

Thema: In verwachting

“En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker.” (Lukas 1:46 en 47)

Vandaag zat ik na te denken over mijn preek voor komende zondag. De dag na Kerst. Ergens natuurlijk ook wel een lastige dag. Iedereen heeft genoeg diensten gehad, zo rond Kerst en dan volgt gelijk de volgende dienst. Waar preek je dan over? Daar kom je achter als je komende zondagmorgen of avond meekijkt. Laat ik er dit van zeggen: Het denkproces bracht mij bij de vraag hoe het nu komt dat leven voor God en Zijn Koninkrijk soms zo lastig kan zijn. Misschien komt het wel omdat wij te veel denken dat wij eerst ons best moeten doen en dan zal God wel helpen. Ergens is dat, diep in ons, een hele lastige wortel. Kijk even mee wat er bij Maria, onderweg naar Kerst nog meer gebeurt.

Thema: In verwachting

“En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God.”

Misschien had je deze titel niet van mij verwacht omdat we richting Kerst niet veel meer te verwachten hebben, maar alleen iets te herdenken hebben. Jezus wordt immers niet nog een keer op Kerst geboren. Toch denk ik, gezien de tijd waarin we leven, ik je mag bemoedigen ondanks dat we een Kerst tegemoet gaan die grenst aan het absurde. Kerst waarbij het helemaal stil is, geen normale kerstvieringen, geen grootste aanbidding. Met welke verwachting gaan we dan naar Kerst. Heb jij er nog zin in?

 1. Onderweg verwachten
 2. Uitzien naar de grote dag
 3. Gods verwachting van ons
 4. Ook God heeft verwachting
 5. Verwachten met volharding
 6. Aanneming tot kinderen
 7. De schepping verwacht
 8. Ons lijden is gedragen
 9. Het lijden is beperkt
 10. Lijden geeft ook troost
 11. Elkaars lijden dragen
 12. Lijden is genade
 13. Logisch lijden
 14. Onterecht lijden
 15. Lijden heeft niet het laatste woord
 16. Welke plaats geef jij het lijden?
 17. Heeft lijden zin?
 18. Steeds meer
 19. Medelijden
 20. Liefhebben kan alleen als je niet jaloers bent
 21. Onzichtbaar aanwezig
 22. Ga bemoedigen
 23. Groeien in de Goddelijke natuur
 24. Elkaars voeten wassen
 25. Vrede met alle mensen
 26. Barmhartig zoals God
 27. Vergeef je naaste
 28. Twee is beter dan één
 29. Aanvaard elkaar
 30. Je naaste liefhebben en je beloning
 31. Liefhebben volgens een nieuw gebod
 32. Die naaste van je...
 33. Laat zich het orgel overal? (2)
 34. Laat zich het orgel overal?
 35. De les van het hectometerpaaltje (3/3)
 36. De les van het hectometerpaaltje (2/3)
 37. De les van het hectometerpaaltje (1/3)
 38. De les van de stad (3/3)
 39. De les van de stad (2/3)
 40. De les van de stad (1/3)
 41. Durf een schaap te zijn (3/3)
 42. Durf een schaap te zijn (2/3)
 43. Durf een schaap te zijn? (1/3)
 44. Gods lessen in de bergen (3/3)
 45. Gods lessen in de bergen (2/3)
 46. Gods lessen in de bergen (1/3)
 47. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (3/3)
 48. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (2/3)
 49. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (1/3)
 50. Luisteren met je ogen
 51. De gevolgen van afbeeldingen
 52. Nieuwe seizoenen in je leven (2)
 53. Nieuwe seizoenen in je leven
 54. Kiezen voor vrucht
 55. Zelfbeheersing in de vrucht
 56. Zachtmoedigheid in de vrucht
 57. Geloof in de vrucht
 58. Goedheid in de vrucht
 59. Vriendelijkheid in de vrucht
 60. Geduld in de vrucht
 61. Vrede in de vrucht
 62. Blijdschap in de vrucht
 63. Liefde in de vrucht
 64. Wrange vruchten zijn ook vruchten
 65. Niet wat je doet, maar wie je bent
 66. Introductie vruchtdragen (2)
 67. Introductie vruchtdragen (1)
 68. Is vakantie houden Bijbels? (2)
 69. Is vakantie houden Bijbels? (1)
 70. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (2)
 71. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)
 72. Heeft God alles al bepaald? (2)
 73. Heeft God alles al bepaald? (1)
 74. De vraag van de lijden (2)
 75. De vraag van het lijden
 76. Waarom kost bidden zoveel moeite (2)
 77. Waarom kost bidden zoveel moeite (1)
 78. Hoe strak is jouw akker?
 79. Welke plaats wil jij?
 80. Mooier dan het is
 81. Als de kerk het niet kan
 82. Zeg niets als je niet weet wat je moet zeggen
 83. Leven of sterven, sterven is leven
 84. Pinksteren: God keert alles om
 85. Wie is Jezus volgens jou?
 86. Het loopt uit
 87. Hoe graag zien de mensen jou?
 88. Wat vindt Jezus straks terug op aarde?
 89. Preek, verjaag, genees
 90. Vergeten door Jezus
 91. Er is nog steeds strijd
 92. Laat de machten zwijgen
 93. Broer of zus van Jezus
 94. Het Evangelie is niet te verstoppen
 95. Vruchtdragen
 96. Hoeveel mag Jezus je kosten?
 97. Klein maar groot
 98. Als je niets van God hoort
 99. Zelfs de dood...
 100. Op afstand genezen

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu