Thema: Bouwen is de opdracht

"Maar als u zich tot Mij bekeert en Mijn geboden in acht neemt en die houdt-al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal Ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die Ik gekozen heb om daar Mijn Naam te laten wonen." (Nehemia 1:9)

Dat de stad in puin ligt daarvan zoekt Nehemia de oorzaak bij het geestelijke verval van Israël en als we deze lijn doortrekken naar onze samenleving, dan verdwijnt de kerk niet uit beeld doordat de samenleving geen interesse meer heeft in de kerk, maar omdat we eerlijk zouden moeten kijken naar het geestelijke verval in de kerk. De basis van alles ligt op het geestelijke vlak. Je zou het ook zo kunnen zeggen: Hoe ontvangt een volk zegen? Door God oprecht en zuiver te dienen! Is zegen dan te verdienen? Uiteindelijk is natuurlijk elke zegen, groot of klein, genade van God. En toch ontkom je er niet aan dat je moet zeggen dat onze relatie met God en het dienen van God invloed heeft op zegen en vloek. Er volgt zegen als God aan het Woord mag zijn en we ontvangen vloek als we onder God vandaan gaan en daarmee ook onder Zijn zegen vandaan gaan. Dat is waar Nehemia de oorzaak zoekt.

Thema: Bouwen is de opdracht

" Laat Uw oor toch opmerkzaam zijn, en Uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van Uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor Uw aangezicht bid voor de Israëlieten, Uw dienaren. Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen U begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd." (Nehemia 1:6)

Als je naar de geschiedenis van Israël en naar de geschiedenis van Nederland kijkt, kun je eigenlijk een zelfde soort vraag stellen: "Wat maakt het verval?". Als je aan het begin van het boek Nehemia leest dat Nehemia te horen krijgt dat degenen die terug zijn gegaan naar Juda om de tempel te herbouwen het moeilijk hebben dan ligt de oorzaak daarvan vooral dat de stad Jeruzalem een puinhoop is. En ook degenen die daar zijn overgebleven hebben met hetzelfde probleem te maken. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er geen veilig thuis meer is. De samenleving is totaal ontwricht en de stad ligt in puin. Als Nehemia dit hoort begint hij te huilen. De tempel en de stad kunnen niet zonder elkaar en nu er wel weer een tempel is herbouwd, maar als er geen stad is, is het leven onmogelijk. Elk vijand kan doen wat hij wil. De eerlijke vraag is: "Hoe komt het dat de stad in puin ligt?".

Thema: Bouwen is de opdracht

"Zij zeiden tegen mij: De overgeblevenen, die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand." (Nehemia 1:3)

Hoe staat het er met ons land voor? Vind je dat een aparte vraag? Dat is het, denk ik, ook wel een beetje. Een vraag waar je alle kanten mee uit kunt. Maar hoe dan ook zul je wel aanvoelen dat deze vraag bij 'Tijd met God' natuurlijk niet zomaar een vraag is. Kijk, economisch staat Nederland er niet slecht voor, maatschappelijk is er van alles aan de hand, maar hoe staat Nederland er eigenlijk geestelijk voor? Zojuist was ik met iemand in gesprek die een bediening heeft in een moderne stad in Nederland en ik vroeg hem hoeveel procent van de bewoners er op zondag in een kerk zitten. Zijn antwoord was: 1 of 1,5%! En natuurlijk, iemand die niet in de kerk zit kan ook geloven, maar of dat er dan ook voor zorgt dat iemand kan groeien in geloof is een vraag. Maar dat even ter zijde, hoe staat het er met Nederland voor?

Thema: Kracht van gebed

"Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: "Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom Heere Jezus!" (Openbaring 22:20)

We begonnen deze serie over de kracht van gebed met het eerste gebed dat we in de Bijbel vinden. Vandaag sluiten we het af met het laatste gebed uit de Bijbel. Je weet nu wat de kracht is van jouw gebed. Je weet hoe je als kind van de Vader, maar ook als discipel en soldaat van Jezus in de geestelijke strijd echt een stem hebt. God laat je gebeden niet zomaar aan Zich voorbijgaan. Wij zijn, door wat God ons geeft in het gebed, in staat om de hele wereld te veranderen. Houdt dat even in gedachte bij het laatste gebed dat we in de Bijbel vinden. Het zijn bijna de laatste woorden, als Johannes het boek Openbaring afsluit en zegt: "Ja, kom Here Jezus!"

Thema: Kracht van gebed

"En toen Het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen." (Openbaring 5:8)

We hebben een hele lange periode nagedacht over de kracht van gebed. Dat hier heel veel over te zeggen was, is natuurlijk niet vreemd, want al onze gebeden hebben zoveel invloed in de wereldgeschiedenis, dat er ook heel veel facetten zijn waar iets over te zeggen is. En ik weet niet in hoeverre het jou is opgevallen, maar het gebed draaide vooral om dat wat wij met onze gebeden tot stand brengen. Je zou het nogal resultaatgericht kunnen noemen. Passief bidden, lijkt in de Bijbel eigenlijk iets te zijn dat niet bestaat. Je klopt ook niet zomaar bij God aan. Natuurlijk is het goed als we in onze gebeden tijd nemen om God te aanbidden en even niet gericht te zijn op wat onze gebeden tot stand brengen, maar er zijn nog een paar teksten die opvallen als het gaat over de waardering die God geeft aan onze gebeden.

 1. Verloekingen
 2. Leiding vragen
 3. Afgestemd op God
 4. Breng je God op andere gedachten?
 5. Indrukken om voor te bidden
 6. Bidden tegen beter weten in
 7. Aanvalswapen
 8. Bidden voor de ander
 9. Gebed is strijd
 10. Bidden voor je vijand
 11. Een aantal gebedsaanwijzingen van Jakobus
 12. Belijden (II)
 13. Belijden
 14. Voorwaarden voor verhoring
 15. Worstelen met God
 16. Helpt bidden echt?
 17. Gebed is een opdracht
 18. Gebed vraag ook prioriteit
 19. Intimiteit met je Vader
 20. God aanroepen als je niets van Hem ervaart
 21. Je hart delen met God
 22. Kracht van gebed - Introductie
 23. Beloofde toekomst
 24. Bied weerstand aan satan
 25. Laat je vernederen
 26. Hoe hoed je de kudde?
 27. Het oordeel begint bij het huis van God
 28. Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest
 29. Genoeg als heiden geleefd
 30. Jezus heeft gepreekt tegen de ongehoorzame geesten
 31. Verantwoording afleggen
 32. Eensgezind
 33. Jij mag echt gezien worden
 34. Van slaafs naar onderdanig
 35. Welke ruimte krijgt de Heilige Geest?
 36. Lijden als genade
 37. Dat lastige gezag...
 38. Ongelovigen die God verheerlijken
 39. Bouw Zijn Koninkrijk
 40. Levende stenen
 41. Waar sta jij in je geloofsgroei
 42. Je leeft eeuwig en bent gereinigd
 43. Broederliefde
 44. Heiligheid, religie of relatie
 45. Veel meer uitzicht dan vroeger
 46. Wat een erfenis is jouw leven
 47. Verstrooid
 48. Jezus is werkelijke realiteit
 49. Pasen als levend bewijs in je innerlijke mens
 50. Pasen als belofte van het nieuwe leven
 51. Leven na Pasen in gebrokenheid (IV)
 52. Leven na Pasen in gebrokenheid (III)
 53. Leven na Pasen in gebrokenheid (II)
 54. Leven na Pasen in gebrokenheid
 55. Jezus leeft en jij zult leven!
 56. Hij is en blijft Koning
 57. Weg met Jezus
 58. Gedegradeerd
 59. Erger dan een moordenaar
 60. Hij is een misdadiger!
 61. Wat mag het je kosten?
 62. Loop Jezus niet in de weg
 63. Niet herkend
 64. Loslaten van wat lief is
 65. Intense haat
 66. De weg niet weten
 67. Voor Jezus' voeten of volgen
 68. In verwarring
 69. Controle loslaten
 70. Zwijgen over Jezus uit angst
 71. Ondanks alle tekenen
 72. Messias en Zoon van de mensen
 73. Jezus als koning van jouw dromen door tunnelvisie
 74. Welke geur gun jij Jezus?
 75. Emotioneel lijden - Afwijzing in de tempel
 76. Psalmen - Een rein hart
 77. Psalmen - Verbrijzelde beenderen
 78. Psalmen - Zonde als melaatsheid
 79. Psalmen - Zonden van generatie op generatie
 80. Psalmen - Zonden tegen God
 81. Psalmen - Diep besef van berouw
 82. Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht
 83. Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde
 84. Kerk van Jezus - Gemeenschap zonder oordeel
 85. Kerk van Jezus - Gemeenschap in lijden en blijdschap
 86. Kerk van Jezus - Zegenende gemeenschap
 87. Kerk van Jezus - Gemeenschap met gedeelde noden
 88. Kerk van Jezus - Volhardende gemeenschap
 89. Kerk van Jezus - Gemeenschap met passie
 90. Kerk van Jezus - Gemeenschap in liefde
 91. Kerk van Jezus - Gemeenschap door taakverdeling
 92. Kerk van Jezus - Gemeenschap met heerlijkheid
 93. Kerk van Jezus - Gemeenschap in eenheid
 94. Kerk van Jezus - Gemeenschap
 95. Kerk van Jezus - Discipelen vertellen over hun ervaringen
 96. Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet
 97. Kerk van Jezus - Discipelschap heeft haast en prioriteit
 98. Kerk van Jezus - Discipelschap met het Koninkrijk
 99. Kerk van Jezus - Discipelschap is niet zakelijk
 100. Kerk van Jezus - Discipelschap met vrede

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Nehemia 11:1-3

1 De vorsten van het volk woonden in Jeruzalem, maar de rest van het volk wierp het lot om één op de tien van het volk naar voren te brengen om in Jeruzalem, de heilige stad, te gaan wonen, en negen op de tien in de andere steden.
2 Het volk zegende alle mannen die zich vrijwillig aanboden om in Jeruzalem te wonen.
3 Dit zijn de hoofden van het gewest die in Jeruzalem woonden (in de steden van Juda woonden, ieder in zijn bezit, in hun steden: Israël, de priesters, de Levieten, de tempeldienaren en de nakomelingen van de slaven van Salomo).

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verdeling over het hele land

Thema: Bouwen is de opdracht

"De vorsten van het volk woonden in Jeruzalem, maar de rest van het volk wierp het lot om één op de tien van het volk naar voren te brengen om in Jeruzalem, de heilige stad, te gaan wonen, en negen op de tien in de andere steden." (Nehemia 11:1)

Als je nu alle mensen met Joods bloed inschrijft in een register om er zo voor te zorgen dat Jeruzalem genoeg inwoners krijgt, wat gebeurt er dan met de rest van het land? Dat is een vraag die je misschien zou vergeten, omdat ineens het Loofhuttenfeest en de verootmoediging van het volk er tussendoor kwam. Je zou ook kunnen zeggen: Als je alle christenen in Nederland vraag om in ene stad te gaan wonen, wat gebeurt er dan met de rest van het land? Ja, dat is een lastige vraag omdat wij daar nogal eens naar lijken te neigen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu