Thema: Luisteren met je ogen

“U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.” (Galaten 5:4)

Zit je nog op de goede weg? Het werd de vorige keer al duidelijk dat dit helemaal niet vanzelfsprekend is. Juist ook als gelovige is een zijweg van de hoofdweg helemaal niet onvoorstelbaar. En natuurlijk doet de vijand er alles aan om ons zoveel mogelijk van het rechte pad te krijgen, want hoe meer vertraging en afleiding hoe beter het hem is. En waar kan hij dan het beste beginnen? Gewoon bij dat wat diep in ons zit. En wat dat is? Zonde? Ja, dat vindt hij ook een mooie ingang, maar nog dieper van binnen zit nog iets anders.

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en ík van Christus.” (1 Korinthe 1:12)

Als je met je ogen wilt luisteren, ga je in steeds meer dingen een les zien. Soms zijn dat ook gewoon de dingen die je elke dag ziet als je op weg bent naar je werk. Of nog sterker, elke keer als je de hond uitlaat. Is het jou wel eens bewust opgevallen dat er langs elke provinciale weg en rijksweg elke honderd meter een hectometerpaaltje staat? Dat groene bordje met de lengte van de bewuste weg op die plaats. Weet je hoeveel van die bordjes er in Nederland staan? Er zouden er meer dan 260.000 van in Nederland staan. En vanaf het jaar 2000 staat er meer op dan alleen de afstand.

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn.” (Mattheüs 5:14)

Het beeld van een stad heeft verschillende aspecten. Een stad die in een dal ligt heeft al een aantal gedachten gegeven. Aan de ene kant de veiligheid van de stad, maar de stad is ook de plaats van ballingschap. Het is maar iets waar we ons tijdelijk op moeten richten, want ons Thuis is niet in een aardse stad. Toch, als we dan op aarde nog iets met een stad moeten, dan verlegt Jezus je blik even. Jezus heeft het namelijk niet over een letterlijke stad, maar meer om een figuurlijke stad. Misschien zou het ook zelfs een geestelijke stad zijn. En ondanks dat het een figuurlijk beeld is, komt dat thema van veiligheid helemaal terug, maar dan op een verrassende manier.

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Zoek de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de HEERE, want in haar vrede zult u vrede hebben.” (Jeremia 29:7)

Je herkent het vast wel. Van die foto’s van een stad in de bergen. Van bovenaf een berg genomen en dan zie je in het dal zo’n stad liggen. Soms is het niet eens helder genoeg om die stad echt goed te kunnen zien. Heeft zo’n stad ons nu ook nog iets te zeggen? Ik geloof van wel. Kijk even goed naar de foto van zo’n stad. En dan neem ik je even mee naar Israël in de ballingschap. Ik neem je bewust mee naar die situatie, zodat de opdracht die Israël in de ballingschap krijgt, ook een opdracht is die jij en ik mee moeten nemen in ons leven in ballingschap. “Wat zeg je, Theo? Ballingschap?”

 1. Durf een schaap te zijn (3/3)
 2. Durf een schaap te zijn (2/3)
 3. Durf een schaap te zijn? (1/3)
 4. Gods lessen in de bergen (3/3)
 5. Gods lessen in de bergen (2/3)
 6. Gods lessen in de bergen (1/3)
 7. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (3/3)
 8. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (2/3)
 9. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (1/3)
 10. Luisteren met je ogen
 11. De gevolgen van afbeeldingen
 12. Nieuwe seizoenen in je leven (2)
 13. Nieuwe seizoenen in je leven
 14. Kiezen voor vrucht
 15. Zelfbeheersing in de vrucht
 16. Zachtmoedigheid in de vrucht
 17. Geloof in de vrucht
 18. Goedheid in de vrucht
 19. Vriendelijkheid in de vrucht
 20. Geduld in de vrucht
 21. Vrede in de vrucht
 22. Blijdschap in de vrucht
 23. Liefde in de vrucht
 24. Wrange vruchten zijn ook vruchten
 25. Niet wat je doet, maar wie je bent
 26. Introductie vruchtdragen (2)
 27. Introductie vruchtdragen (1)
 28. Is vakantie houden Bijbels? (2)
 29. Is vakantie houden Bijbels? (1)
 30. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (2)
 31. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)
 32. Heeft God alles al bepaald? (2)
 33. Heeft God alles al bepaald? (1)
 34. De vraag van de lijden (2)
 35. De vraag van het lijden
 36. Waarom kost bidden zoveel moeite (2)
 37. Waarom kost bidden zoveel moeite (1)
 38. Hoe strak is jouw akker?
 39. Welke plaats wil jij?
 40. Mooier dan het is
 41. Als de kerk het niet kan
 42. Zeg niets als je niet weet wat je moet zeggen
 43. Leven of sterven, sterven is leven
 44. Pinksteren: God keert alles om
 45. Wie is Jezus volgens jou?
 46. Het loopt uit
 47. Hoe graag zien de mensen jou?
 48. Wat vindt Jezus straks terug op aarde?
 49. Preek, verjaag, genees
 50. Vergeten door Jezus
 51. Er is nog steeds strijd
 52. Laat de machten zwijgen
 53. Broer of zus van Jezus
 54. Het Evangelie is niet te verstoppen
 55. Vruchtdragen
 56. Hoeveel mag Jezus je kosten?
 57. Klein maar groot
 58. Als je niets van God hoort
 59. Zelfs de dood...
 60. Op afstand genezen
 61. Bouw wijs
 62. Herhaling
 63. Alle macht in hemel en op aarde
 64. Vrees en blijdschap?
 65. Pasen begint met nog een aardbeving
 66. Het dodenrijk schudt op zijn grondvesten
 67. Heb jij een haan nodig?
 68. Ontferm U over ons
 69. Je bent geen zondaar meer!
 70. Laat je niet ontvoeren
 71. Laat je niet gek maken
 72. De hemel geeft vrede en de aarde zal zuiver zijn
 73. Ja, wonen in Uw huis
 74. God reageert als jij roept
 75. Als God zwijgt...
 76. Richt je op Jezus!
 77. Delen in de overwinning
 78. Van behagen naar welbehagen
 79. Lijden, maar niet zonder grens
 80. Hij zweeg
 81. Dwalende schapen
 82. Totaal herstel in de Naam van Jezus
 83. Jezus is Leven!
 84. Een vreemde Koning
 85. Leven in de dood
 86. Bomen en vruchten
 87. Stop met oordelen!
 88. Je vijanden liefhebben
 89. Het geheim van de zaligsprekingen
 90. Jij bent bewust geroepen!
 91. Jezus bepaalt de inhoud van de rustdag
 92. Oproep om te vasten
 93. Wil jij iedereen als collega?
 94. Wat heb jij over voor je vriendschappen?
 95. Wonderen en de wet
 96. Durf op een andere manier te vissen
 97. Kijk uit voor een Messiascomplex
 98. Spreek jij met Jezus over de zieken?
 99. Doorzie de echte werkelijkheid
 100. Nu is het jaar van Gods vreugde

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 6:1-10

​1. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.
2. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.
3. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf.
4. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven; dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben, en niet voor de ander.
5. Want ieder zal zijn eigen pak dragen.
6. En laat hij die onderwezen wordt in het Woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft.
7. Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.
8. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.
9. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.
10. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Elkaars lijden dragen

Thema: Heeft lijden zin?

“Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.” (Galaten 6:2)

Je hebt van die zondagen in de kerk dat het lijden wel bijzonder centraal staat. Dat is natuurlijk bij de zondag voor de vervolgde kerk, maar dat was ook gisteren. Volgende week zondag is de eerste Adventszondag en dat is dan de eerste zondag van het kerkelijk jaar. Dat betekent dat het gisteren de laatste zondag van het kerkelijk jaar was. Dat noemen we Eeuwigheidszondag. De zondag waarop we stilstaan bij hen die in het kerkelijk jaar overleden zijn. Vaak toch wel een wat beladen zondag. Je kunt je de vraag stellen waarom we dit soort zondagen invoegen in de preekroosters. Wel, dat heeft alles te maken met wat Paulus schrijft in de brief aan de Galaten.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020
15 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu