God is licht

Thema: God is…

“En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.” (1 Johannes 1:5)

God is licht, maar wat betekent het dat God licht is? Ik dacht vroeger als kind dat God licht zou geven. Nu is er ook zeker een glans die van God afstraalt, maar om God dan als een soort lichtgevende persoon te zien is toch wel wat vreemd, temeer omdat God een geest is. Daarbij is glans nog niet hetzelfde als licht. Toch schrijft Johannes dat dit de boodschap is die hij van Jezus heeft gehoord: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

God is alwetend

Thema: God is…

“Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld.” (Mattheüs 10:29-30)

Wat heb je er aan om te weten dat God almachtig is? Het werd de vorige keer al wel duidelijk dat Gods almacht niet betekent dat Hij ook elke gebrokenheid zal oplossen op onze tijd. Dat is geen beperking van Wie Hij is, maar dat heeft ermee te maken dat het niet Gods schuld is dat wij zuchten onder de gebrokenheid. De vraag die eigenlijk wel samenhangt met Gods almacht is de vraag wat God weet.

God is almachtig

Thema: God is…

“Want ík weet: de HEERE is groot; onze Heere gaat alle goden te boven. Al wat de HEERE behaagt, doet Hij, in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle diepe wateren.” (Psalm 135:5 en 6)

Het is misschien de meest gehoorde kritische vraag als je iemand die niet gelooft vertelt dat jij in God gelooft: De vraag waarom er zoveel ellendige dingen gebeuren als God almachtig zou zijn. En dan lijkt het wel of Gods almacht zich moet bewijzen in een wereld waar alles goed zou gaan. Eerlijk is dit niet om dit zo tegen elkaar uit te spelen. Met deze vraag zou je dus eigenlijk ook een antwoord moeten geven op de vraag waarom God niet ingrijpt, terwijl Hij almachtig is. En dan kom je vanzelf uit bij onze keuzes, waarmee wij voor de ellende hebben gezorgd, die God niet wilde en toch liet gebeuren omdat Hij ons een vrije wil gaf.

God is heilig

Thema: God is…

“De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!” (Jesaja 6:3)

Wat is jouw eerste reactie bij de karaktereigenschap ‘heilig’ van God? Het is nog niet zo eenvoudig om te zeggen wat dit nu precies is. God is heilig, dat lezen we op heel veel plaatsen. De engelen in de hemel bezingen het voortdurend en ook als Jesaja wordt geroepen en hij het visioen ziet van de tempel waar God op Zijn troon ziet, roepen de engelen uit dat God heilig is. Het valt ook op dat dit vaak meerdere keren achter elkaar gebeurt. Heeft de heiligheid van God met zuiverheid te maken? Dat is wel het gevoel dat we er vaak bij hebben. Ook iets als verhevenheid heeft er dan mee te maken.

God is goed (2)

Thema: God is…

“Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn.” (Psalm 73:1)

Je hebt soms van die momenten waar je zo  de kriebels van krijg. Ik heb die momenten ook. Je hoort dan soms van die uitspraken waarbij je een bepaald gevoel krijgt. Niet dat die uitspraken verkeerd zijn, maar ze geven je dan een bepaald gevoel. Het is de uitspraak waar soms een gebed mee begonnen wordt: “Goede God”. Het gevoel hierbij kan ik niet goed duiden, maar het komt heel oppervlakkig over en vooral ook heel afstandelijk. Je zou eens moeten uitzoeken hoe vaak de term ‘goede God’ of ‘God is goed’ in de Bijbel voorkomt.

 1. God is rechtvaardig
 2. God is trouw
 3. God is goed
 4. God is geduldig
 5. God is genadig
 6. God is barmhartig
 7. God is... en blijft
 8. God is liefde
 9. God is...
 10. Van rust naar echte rust
 11. Zoek een eenzame plaats
 12. Dubbele belofte van rust
 13. Rust door de oude paden
 14. Rust door Gods trouw
 15. Najagen van wind of leven uit de rust
 16. Rust of onenigheid
 17. Maan je ziel tot rust
 18. Ongelovigen hebben meer rust
 19. Een man van rust
 20. Rust na boete en berouw
 21. In eenheid strijden voor rust
 22. Geen strijd meer
 23. Rust na de strijd
 24. Gun de schepping rust
 25. Gezamenlijke rust
 26. Verplichte rust
 27. God neemt rust
 28. Een vreemd altaar
 29. Niet iedereen is hetzelfde
 30. Over je laten lopen of niet?
 31. Hoe genadig ben jij?
 32. Gratis reclame?
 33. Er acht op geven
 34. Wenselijk gedrag
 35. Opnieuw beginnen?
 36. Spannende missie
 37. Even terug om te bemoedigen
 38. Aanbidding ontvangen
 39. Geloof om genezen te zijn
 40. Getuigen van het Woord
 41. Zovelen als er bestemd zijn
 42. Jaloers
 43. Onverwachts gevraagd
 44. Teleurgesteld in afhakers
 45. Heilig verontwaardigd
 46. Roeping als fundament onder je bestemming
 47. Onzichtbaar om te rijpen
 48. Mentorschap
 49. Gods kracht hoef je niet te verdedigen
 50. Met Paulus als voorbeeld
 51. Ben jij er klaar voor?
 52. Je staat er niet alleen voor
 53. Bekwaam genoeg?
 54. Durven over te dragen
 55. Breng licht, vernietig duisternis
 56. Gezonden met gevolgen
 57. Gezonden als vredestichter
 58. Gezonden met een rein hart
 59. Gezonden met barmhartigheid
 60. Gezonden tegen onrecht
 61. Zachtmoedig gezonden
 62. Gezonden om te treuren
 63. Gezonden als kind
 64. In verhouding
 65. Overdragen
 66. Tegenbeweging
 67. De doop als beginpunt
 68. Leergierig
 69. Buiten je confortzone
 70. Gezonden zoals Jezus
 71. De dood is kotsmisselijk van Jezus
 72. Terwijl het stil had moeten worden
 73. Jezus gooit het gezag omver
 74. Jezus komt binnen
 75. Weet wat je vraagt
 76. Alles loslaten om Jezus te volgen
 77. Oppassen voor struikelen
 78. De grootste
 79. Waarom betaal jij?
 80. Echt leren kijken
 81. Nog een overdracht
 82. Wel zo eerlijk
 83. Jezus volgen is Zijn leven aanvaarden
 84. Laat het gebeuren
 85. Sleuteloverdracht
 86. Wat is het antwoord op die ene vraag?
 87. Op weg naar Golgotha
 88. Gezegend om te zegenen
 89. Verbondenheid op een ander niveau
 90. Bedenk het goede
 91. Bescherming door de vrede van God
 92. Het blijft niet zo
 93. Leven als Thuis
 94. Kijk niet achterom
 95. Hoe wettisch ben je eigenlijk?
 96. Drie keer opletten
 97. Verlangen naar elkaar
 98. Kind van God zijn
 99. Met vrezen en beven
 100. Je intenties bepalen je gedrag

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu