God is rechter

Thema: God is…

“Maar God is Rechter: Hij vernedert de een en verhoogt de ander.” (Psalm 75:8)

Iemand zei in de achterliggende tijd tegen mij: “Stel je nu voor dat iemand helemaal perfect heeft geleefd, maar niet heeft geloofd in Jezus, gaat diegene dan naar de hel”? Herken jij zo’n vraag? Ik wel, niet alleen als vraag die mij gesteld wordt, maar ik vind dit dus ook lastig. Je komt gewoon mensen tegen die nooit iemand kwaad hebben gedaan en hoe gaat God daar dan mee om? Ik wilde op deze vraag antwoord geven en tegelijk dacht ik: “Pas op, Theo, voor je het weet oordeel jij en niet God”.

God is zaligheid

Thema: God is…

“Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid.” (Psalm 68:20)

Er zijn soms woorden in de Bijbel die we gevoelsmatig wel kunnen plaatsen, maar waarvan het nogal lastig is om die woorden echt uit te leggen. Dat is ook zo met het woord ‘zaligheid’. Wat is nu eigenlijk ‘zaligheid’. Je zou ook het zelfstandig naamwoord even kunnen loslaten en de vraag kunnen stellen wat het betekent om zalig te zijn. Of nog net even iets anders: zalig worden. Dan kom je al snel bij de vraag hoe je zalig wordt. Alleen is dan nog steeds de vraag wat dit is.

God is machtig

Thema: God is…

“Zie, God is machtig, maar Hij veracht niets; machtig is de kracht van Zijn hart.” (Job 36:5)

Welk gevoel krijg jij bij het woord ‘machtig’? We hebben al nagedacht over het feit dat God almachtig is en dat Hij alles kan, maar niet altijd Zijn almacht gebruikt of inzet. Dan zou je nu misschien denken dat nadenken dat God machtig is nogal dubbel is. Toch geloof ik niet dat dit zo is. Gods almacht ging vooral over wat Hij kan, maar dit gaat meer over dat Hij macht heeft. Daarom begon ik met de vraag welk gevoel jij hebt bij het woord ‘machtig’.

God is een woning

Thema: God is…

“De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen. Hij verdrijft de vijand voor u uit, en zegt: Vaag hem weg!” (Deuteronomium 33:27)

Er is niemand zoals God! Dat is ondertussen wel meer dan duidelijk geworden. Al die karaktereigenschappen van God maken wel duidelijk dat Hij alles overtreft en dat er niemand is die ook maar in  de buurt van God kan komen. Wie is er nu zoveel liefde, zo betrouwbaar, zo zuiver als God? Niemand, geen enkele god van de heidenen en geen mens komt ook maar in Zijn buurt. Dat is precies wat ook Mozes heeft ervaren. Toen we aan deze serie begonnen hebben we eerst stilgestaan bij dat wat God Zelf over Zichzelf zei. En nu is Mozes aan het einde van zijn leven.

God is een verterend vuur

Thema: God is…

“Want onze God is een verterend vuur” (Hebreeën 12:29)

Je voelde hem de vorige keer natuurlijk al aankomen: God is een verterend vuur. Een Bijbeltekst die misschien wel tot één van de lastigste Bijbelteksten behoort. Want als God een verterend vuur is, waar heeft dat dan mee te maken? Betekent dit dan dat als je zondigt, dat God je zo maar zou kunnen verteren? Toen ik, jaren geleden nog in een ander deel van de kerk mij bevond, kreeg ik nog wel eens te horen dat je uit moest kijken met wat je deed, want God is een verterend vuur. En ergens wrong dat toch wel.

 1. God is licht
 2. God is alwetend
 3. God is almachtig
 4. God is heilig
 5. God is goed (2)
 6. God is rechtvaardig
 7. God is trouw
 8. God is goed
 9. God is geduldig
 10. God is genadig
 11. God is barmhartig
 12. God is... en blijft
 13. God is liefde
 14. God is...
 15. Van rust naar echte rust
 16. Zoek een eenzame plaats
 17. Dubbele belofte van rust
 18. Rust door de oude paden
 19. Rust door Gods trouw
 20. Najagen van wind of leven uit de rust
 21. Rust of onenigheid
 22. Maan je ziel tot rust
 23. Ongelovigen hebben meer rust
 24. Een man van rust
 25. Rust na boete en berouw
 26. In eenheid strijden voor rust
 27. Geen strijd meer
 28. Rust na de strijd
 29. Gun de schepping rust
 30. Gezamenlijke rust
 31. Verplichte rust
 32. God neemt rust
 33. Een vreemd altaar
 34. Niet iedereen is hetzelfde
 35. Over je laten lopen of niet?
 36. Hoe genadig ben jij?
 37. Gratis reclame?
 38. Er acht op geven
 39. Wenselijk gedrag
 40. Opnieuw beginnen?
 41. Spannende missie
 42. Even terug om te bemoedigen
 43. Aanbidding ontvangen
 44. Geloof om genezen te zijn
 45. Getuigen van het Woord
 46. Zovelen als er bestemd zijn
 47. Jaloers
 48. Onverwachts gevraagd
 49. Teleurgesteld in afhakers
 50. Heilig verontwaardigd
 51. Roeping als fundament onder je bestemming
 52. Onzichtbaar om te rijpen
 53. Mentorschap
 54. Gods kracht hoef je niet te verdedigen
 55. Met Paulus als voorbeeld
 56. Ben jij er klaar voor?
 57. Je staat er niet alleen voor
 58. Bekwaam genoeg?
 59. Durven over te dragen
 60. Breng licht, vernietig duisternis
 61. Gezonden met gevolgen
 62. Gezonden als vredestichter
 63. Gezonden met een rein hart
 64. Gezonden met barmhartigheid
 65. Gezonden tegen onrecht
 66. Zachtmoedig gezonden
 67. Gezonden om te treuren
 68. Gezonden als kind
 69. In verhouding
 70. Overdragen
 71. Tegenbeweging
 72. De doop als beginpunt
 73. Leergierig
 74. Buiten je confortzone
 75. Gezonden zoals Jezus
 76. De dood is kotsmisselijk van Jezus
 77. Terwijl het stil had moeten worden
 78. Jezus gooit het gezag omver
 79. Jezus komt binnen
 80. Weet wat je vraagt
 81. Alles loslaten om Jezus te volgen
 82. Oppassen voor struikelen
 83. De grootste
 84. Waarom betaal jij?
 85. Echt leren kijken
 86. Nog een overdracht
 87. Wel zo eerlijk
 88. Jezus volgen is Zijn leven aanvaarden
 89. Laat het gebeuren
 90. Sleuteloverdracht
 91. Wat is het antwoord op die ene vraag?
 92. Op weg naar Golgotha
 93. Gezegend om te zegenen
 94. Verbondenheid op een ander niveau
 95. Bedenk het goede
 96. Bescherming door de vrede van God
 97. Het blijft niet zo
 98. Leven als Thuis
 99. Kijk niet achterom
 100. Hoe wettisch ben je eigenlijk?

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu