Thema: Vruchtdragen #9 – 3 augustus 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Het is toch heerlijk om mensen te hebben die vriendelijk tegen je doen? Dat zorgt ervoor dat je dichterbij durft te komen. Terwijl ik dit schrijf zit ik op de camping en we zijn de afgelopen weken gezegend geweest met hele vriendelijke buren. Wat een verschil kan dat maken in je vakantie. Het kan zomaar de kwaliteit van je vakantie enorm omhoog halen. En tegelijk, zijn wij altijd vriendelijk? Ook als het gaat om die lastige collega bij wie je het gevoel hebt dat hij er altijd op uit is om jou naar beneden te halen? Of die buurman die regelmatig zijn muziek zo hard heeft staan, waardoor het door je ergernis maar beter is als je er op dat moment er even niets van gaat zeggen.

Thema: Vruchtdragen #8

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Geduld, waarom moet dat nu ook een onderdeel zijn van de vrucht van de Geest? Het zou natuurlijk kunnen zijn dat jij een bijzonder geduldig mens bent. Dat is op veel manieren erg goed voor je. Ongeduld levert stress op, stress levert ook weer andere problemen op in je leven. En daarnaast zou je kunnen zeggen dat ongeduld ook echt gevaarlijk kan zijn. Door ongeduld neem je vaak beslissingen die niet altijd verstandig zijn en zelfs gevaar kunnen opleveren. Geduld in de vrucht. Een stukje van de vrucht waar ik al wat last van heb gehad en ik ook nog steeds van moet zeggen dat ik hier echt nog verder in moet groeien. Waarom is geduld nu onderdeel van de vrucht van de Geest?

Thema: Vruchtdragen #7 – 29 juli 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Wat is er de afgelopen dagen al gebeurd met de vrucht van de Geest in je leven? Het kan zijn dat deze vrucht pijn doet, omdat als je alle kanten van deze vrucht ziet, je tot de conclusie komt dat er aardig wat rotte en wrange stukjes aan de vrucht van je leven zit. Nu kan de vrucht van de Geest natuurlijk nooit rot of wrang zijn, maar je begrijpt wel hoe ik dit bedoel. Dat in je leven wat maar weinig met die vrucht te maken heeft en nu je zo naar je leven kijkt, doet het ook pijn dat het niet altijd goed is. En het gedeelte van de vrucht dat ‘vrede’ heet kan zomaar eens zo’n pijnlijk gevoel geven.

Thema: Vruchtdragen #6 – 27 juli 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Ben je wel eens zo blij geweest dat het je verlamde? Dit herkennen we natuurlijk wel als je flink schrikt of je bent lamgeslagen door een verschrikkelijke gebeurtenis. Dan komt er geen werk meer uit je handen. Maar bij blijdschap hebben we veel vaker het gevoel dat het je juist energie geeft om nog meer te gaan doen. Toch is dat wel een aparte reactie op blijdschap. Dan is het zo mooi, dan wil je er nog meer van en ga je met enthousiasme aan het werk om nog meer blijdschap. Is dat nu de blijdschap in de vrucht van de Geest?

Thema: Vruchtdragen #5 – 24 juli 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Paulus maakt de vrucht van de Geest heel concreet. Je zou nog kunnen zeggen dat de vrucht van de Geest natuurlijk niets anders is dan de Geest van Jezus. En als Die Geest voor vrucht gaat zorgen, wordt Jezus op aarde zichtbaar door jou heen. Dat is nu precies de bedoeling. Jezus legt Zijn bediening op onze schouders als het gaat over de gaven van de Geest, maar dat kan alleen maar met het karakter van Jezus. Het eerste onderdeel van dat karakter is dan ook ‘liefde’.

 1. Wrange vruchten zijn ook vruchten
 2. Niet wat je doet, maar wie je bent
 3. Introductie vruchtdragen (2)
 4. Introductie vruchtdragen (1)
 5. Is vakantie houden Bijbels? (2)
 6. Is vakantie houden Bijbels? (1)
 7. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (2)
 8. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)
 9. Heeft God alles al bepaald? (2)
 10. Heeft God alles al bepaald? (1)
 11. De vraag van de lijden (2)
 12. De vraag van het lijden
 13. Waarom kost bidden zoveel moeite (2)
 14. Waarom kost bidden zoveel moeite (1)
 15. Hoe strak is jouw akker?
 16. Welke plaats wil jij?
 17. Mooier dan het is
 18. Als de kerk het niet kan
 19. Zeg niets als je niet weet wat je moet zeggen
 20. Leven of sterven, sterven is leven
 21. Pinksteren: God keert alles om
 22. Wie is Jezus volgens jou?
 23. Het loopt uit
 24. Hoe graag zien de mensen jou?
 25. Wat vindt Jezus straks terug op aarde?
 26. Preek, verjaag, genees
 27. Vergeten door Jezus
 28. Er is nog steeds strijd
 29. Laat de machten zwijgen
 30. Broer of zus van Jezus
 31. Het Evangelie is niet te verstoppen
 32. Vruchtdragen
 33. Hoeveel mag Jezus je kosten?
 34. Klein maar groot
 35. Als je niets van God hoort
 36. Zelfs de dood...
 37. Op afstand genezen
 38. Bouw wijs
 39. Herhaling
 40. Alle macht in hemel en op aarde
 41. Vrees en blijdschap?
 42. Pasen begint met nog een aardbeving
 43. Het dodenrijk schudt op zijn grondvesten
 44. Heb jij een haan nodig?
 45. Ontferm U over ons
 46. Je bent geen zondaar meer!
 47. Laat je niet ontvoeren
 48. Laat je niet gek maken
 49. De hemel geeft vrede en de aarde zal zuiver zijn
 50. Ja, wonen in Uw huis
 51. God reageert als jij roept
 52. Als God zwijgt...
 53. Richt je op Jezus!
 54. Delen in de overwinning
 55. Van behagen naar welbehagen
 56. Lijden, maar niet zonder grens
 57. Hij zweeg
 58. Dwalende schapen
 59. Totaal herstel in de Naam van Jezus
 60. Jezus is Leven!
 61. Een vreemde Koning
 62. Leven in de dood
 63. Bomen en vruchten
 64. Stop met oordelen!
 65. Je vijanden liefhebben
 66. Het geheim van de zaligsprekingen
 67. Jij bent bewust geroepen!
 68. Jezus bepaalt de inhoud van de rustdag
 69. Oproep om te vasten
 70. Wil jij iedereen als collega?
 71. Wat heb jij over voor je vriendschappen?
 72. Wonderen en de wet
 73. Durf op een andere manier te vissen
 74. Kijk uit voor een Messiascomplex
 75. Spreek jij met Jezus over de zieken?
 76. Doorzie de echte werkelijkheid
 77. Nu is het jaar van Gods vreugde
 78. Geef overal onderwijs
 79. Blijf uit het gesprek met satan!
 80. Op weg naar verzoeking
 81. Met welke Jezus wil jij op weg?
 82. Geloof is je levensstijl
 83. Wegbereider
 84. Toenemen in wijsheid, kennis en genade
 85. Zijn in de dingen van je Vader
 86. Durf je geloof te leven

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu