Thema: Vruchtdragen #14 – 14 augustus 2020

“Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.” (Galaten 5:24)

De vrucht van de Geest is compleet. In deze zomerserie hebben we elk gedeelte van de vrucht bekeken en we hebben ook gezien op welke manier wij vrucht moeten dragen. Door in Christus te blijven, dan zul je veel vrucht dragen. Je kunt zeggen dat het deels zo is dat je zelf geen vruchten kunt voortbrengen. Vruchten onstaan als je op de juiste manier verbonden bent met de wortel. Toch zijn er genoeg teksten in dit kader die een duidelijke opdracht geven om vruchten voort te brengen.

Thema: Vruchtdragen #13

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

De hoogste christelijke deugd is zelfbeheersing. Tenminste, dat is wat men vroeger vaak zei. Nu is het woord ‘deugd’ natuurlijk wel wat verdacht. Een deugd is iets waarmee je iets zou verdienen en zo werkt het natuurlijk niet met de goede werken en dus ook niet met de vrucht van de Geest. Toch moeten we die uitspraak ook niet te snel wegschuiven en afdoen als iets dat niet klopt. Zelfbeheersing is namelijk een deel van de vrucht die alles te maken heeft met een Gode waardig leven, zoals men vroeger al zei.

Thema: Vruchtdragen # 12 – 10 augustus 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Wanneer ben je nu zachtmoedig? Was Jezus zachtmoedig? Ja, natuurlijk zul je zeggen, want de vrucht van de Geest is het volmaakte karakter van Jezus, dus Hij was zeker zachtmoedig. Was Jezus ook zachtmoedig toen Hij zei dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden het huis van Zijn Vader tot een huis van koophandel hadden gemaakt en Hij de tempel met een zweep schoonveegde? Was Jezus ook zachtmoedig toen Hij de geestelijk leiders van het volk veroordeelde voor hun daden? Of toen Hij tegen Petrus zei: “Ga achter mij Satan”?

Thema: Vruchtdragen #11

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

In de vrucht van de Geest zit ook geloof. Als je nu scherp genoeg bent, zou je zeggen: “Dat kan helemaal niet, want bij de vrucht van de Geest gaat het om je karakter en geloof is geen karaktereigenschap”. En dan heb je helemaal gelijk. De karaktertrek geloof bestaat inderdaad niet. Je kunt hooguit nog zeggen dat je goedgelovig bent, maar dat is qua vertaling geen optie. Dat klinkt trouwens ook niet heel erg positief.

Thema: Vruchtdragen #10 – 5 augustus 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Ik zat zojuist een serie foto’s te bewerken. Voor de kenners, ik maak alle foto’s in RAW, met als gevolg dat je dan elke foto moet nabewerken. RAW is eigenlijk een digitale negatief, waardoor je met bewerken geen kwaliteitsverlies hebt, omdat je eigenlijk geen beeld bewerkt, maar data. Een heel technisch verhaal, waar je gewoon software voor hebt, waardoor het gewoon fotobewerken lijkt. Voor degenen die, op welke manier dan ook, wel eens foto’s bewerken die weten hoe lastig dat kan zijn. Moet die foto nu nog iets warmer, iets geler of liever wat meer blauw. Wanneer is het goed genoeg. Soms blijf je schuiven. Daar moest ik even aan denken bij goedheid in de vrucht.

 1. Vriendelijkheid in de vrucht
 2. Geduld in de vrucht
 3. Vrede in de vrucht
 4. Blijdschap in de vrucht
 5. Liefde in de vrucht
 6. Wrange vruchten zijn ook vruchten
 7. Niet wat je doet, maar wie je bent
 8. Introductie vruchtdragen (2)
 9. Introductie vruchtdragen (1)
 10. Is vakantie houden Bijbels? (2)
 11. Is vakantie houden Bijbels? (1)
 12. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (2)
 13. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)
 14. Heeft God alles al bepaald? (2)
 15. Heeft God alles al bepaald? (1)
 16. De vraag van de lijden (2)
 17. De vraag van het lijden
 18. Waarom kost bidden zoveel moeite (2)
 19. Waarom kost bidden zoveel moeite (1)
 20. Hoe strak is jouw akker?
 21. Welke plaats wil jij?
 22. Mooier dan het is
 23. Als de kerk het niet kan
 24. Zeg niets als je niet weet wat je moet zeggen
 25. Leven of sterven, sterven is leven
 26. Pinksteren: God keert alles om
 27. Wie is Jezus volgens jou?
 28. Het loopt uit
 29. Hoe graag zien de mensen jou?
 30. Wat vindt Jezus straks terug op aarde?
 31. Preek, verjaag, genees
 32. Vergeten door Jezus
 33. Er is nog steeds strijd
 34. Laat de machten zwijgen
 35. Broer of zus van Jezus
 36. Het Evangelie is niet te verstoppen
 37. Vruchtdragen
 38. Hoeveel mag Jezus je kosten?
 39. Klein maar groot
 40. Als je niets van God hoort
 41. Zelfs de dood...
 42. Op afstand genezen
 43. Bouw wijs
 44. Herhaling
 45. Alle macht in hemel en op aarde
 46. Vrees en blijdschap?
 47. Pasen begint met nog een aardbeving
 48. Het dodenrijk schudt op zijn grondvesten
 49. Heb jij een haan nodig?
 50. Ontferm U over ons
 51. Je bent geen zondaar meer!
 52. Laat je niet ontvoeren
 53. Laat je niet gek maken
 54. De hemel geeft vrede en de aarde zal zuiver zijn
 55. Ja, wonen in Uw huis
 56. God reageert als jij roept
 57. Als God zwijgt...
 58. Richt je op Jezus!
 59. Delen in de overwinning
 60. Van behagen naar welbehagen
 61. Lijden, maar niet zonder grens
 62. Hij zweeg
 63. Dwalende schapen
 64. Totaal herstel in de Naam van Jezus
 65. Jezus is Leven!
 66. Een vreemde Koning
 67. Leven in de dood
 68. Bomen en vruchten
 69. Stop met oordelen!
 70. Je vijanden liefhebben
 71. Het geheim van de zaligsprekingen
 72. Jij bent bewust geroepen!
 73. Jezus bepaalt de inhoud van de rustdag
 74. Oproep om te vasten
 75. Wil jij iedereen als collega?
 76. Wat heb jij over voor je vriendschappen?
 77. Wonderen en de wet
 78. Durf op een andere manier te vissen
 79. Kijk uit voor een Messiascomplex
 80. Spreek jij met Jezus over de zieken?
 81. Doorzie de echte werkelijkheid
 82. Nu is het jaar van Gods vreugde
 83. Geef overal onderwijs
 84. Blijf uit het gesprek met satan!
 85. Op weg naar verzoeking
 86. Met welke Jezus wil jij op weg?
 87. Geloof is je levensstijl
 88. Wegbereider
 89. Toenemen in wijsheid, kennis en genade
 90. Zijn in de dingen van je Vader
 91. Durf je geloof te leven

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu