Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.” (Lukas 6:36)

Natuurlijk zijn we barmhartig zoals God ook barmhartig is, toch? Als je zo’n tekst leest in het Evangelie, dan is er toch geen twijfel dat je daar van harte ‘amen’ op zegt? Barmhartigheid, een bijzonder mooi en ook wel een bijzonder liefdevol woord. Maar of dit woord ook eenvoudig is, zullen we ons voorzichtig toch maar eens afvragen. Laat ik vooraf dit zeggen: “Als je wilt evangeliseren zonder woorden, maak dan werk van het woord ‘barmhartig’”.

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal.” (Mattheüs 18:22)

Zou Petrus erg hard geschrokken zijn toen hij aan Jezus vroeg hoe vaak je je broeder moet vergeven? Petrus zal zeven keer al wel heel veel gevonden hebben en ik trouwens ook. Je kunt natuurlijk heel makkelijk zeggen dat je 7x70 keer moet vergeven, maar begin eerst maar eens met zeven keer. Stel: Iemand praat negatief over je en daardoor zijn mensen je gaan wantrouwen, je komt er achter dat die ander dat heeft gedaan. Na een flinke confrontatie erkent hij het en jij vergeeft het hem. Dat gebeurt de volgende dag weer. Nu even eerlijk: Hoe vaak zou jij dit doen? Dan vind ik zeven keer al heel erg veel.

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen.” (Prediker 4:10)

Zou je naaste ook een zegen kunnen zijn? Of anders gezegd, waarom heeft God ons eigenlijk een naaste gegeven? Dat is toch eigenlijk lastig, dat je je naaste in alle omstandigheden moet liefhebben? Ja, natuurlijk als het een fijne naaste is als een vriend, dan is er niets mis mee. Als het een vriend is zoals de vier vrienden die hun zieke vriend bij Jezus brachten, dan is je naaste wel heel erg fijn. Ja, dan is het ook zoals het is bedoeld. Misschien helpt het om eens te kijken waarom je naaste, die je vriend is, zo fijn is. Dan, als je dat weet, kom je misschien uit bij Gods bedoeling dat we elkaars naasten zijn.

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God.” (Romeinen 15:7)

Zullen we deze keer ‘die naaste van je’ een keer echt betrekken op elkaar binnen de gemeente? De ervaring leert dat dan je naaste ook ineens wel eens een lastig thema kan worden, maar Paulus stuurt hier wel heel erg op aan. Misschien is het wel een Nederlands probleem, zou je denken. Wij zijn gespecialiseerd geworden om op elke straathoek een kerk te bouwen. Kerkelijke eenheid is in ons land vaak ver te zoeken. Maar wat nu als eenheid datgene is waardoor God Zijn zegen geeft? Denk maar even aan Psalm 133. Waar broederliefde is gebiedt de Heer Zijn zegen. En dan Paulus en zijn opmerkingen.

Thema: Die naaste van je…

“Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.” (1 Johannes 4:12)

Ik weet niet hoe het bij jou is, maar iets in ons blijft heel vaak de vraag stellen: Wat levert het mij op? Dat is eigenlijk natuurlijk een verschrikkelijk egoïstische vraag. Je moet je naaste liefhebben en dan vraag je gelijk: “Maar wat levert het dan op”. Nou, als je je naaste op dezelfde manier liefhebt, zoals Jezus jou liefheeft, dan kun je natuurlijk die vraag helemaal niet stellen. Al kost het je je leven, dan nog zou je moeten liefhebben. Tenminste, dan neem je Jezus’ woorden heel letterlijk. Dus die vraag wat het je oplevert zit wat op het randje. Of toch niet helemaal?

 1. Liefhebben volgens een nieuw gebod
 2. Die naaste van je...
 3. Laat zich het orgel overal? (2)
 4. Laat zich het orgel overal?
 5. De les van het hectometerpaaltje (3/3)
 6. De les van het hectometerpaaltje (2/3)
 7. De les van het hectometerpaaltje (1/3)
 8. De les van de stad (3/3)
 9. De les van de stad (2/3)
 10. De les van de stad (1/3)
 11. Durf een schaap te zijn (3/3)
 12. Durf een schaap te zijn (2/3)
 13. Durf een schaap te zijn? (1/3)
 14. Gods lessen in de bergen (3/3)
 15. Gods lessen in de bergen (2/3)
 16. Gods lessen in de bergen (1/3)
 17. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (3/3)
 18. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (2/3)
 19. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (1/3)
 20. Luisteren met je ogen
 21. De gevolgen van afbeeldingen
 22. Nieuwe seizoenen in je leven (2)
 23. Nieuwe seizoenen in je leven
 24. Kiezen voor vrucht
 25. Zelfbeheersing in de vrucht
 26. Zachtmoedigheid in de vrucht
 27. Geloof in de vrucht
 28. Goedheid in de vrucht
 29. Vriendelijkheid in de vrucht
 30. Geduld in de vrucht
 31. Vrede in de vrucht
 32. Blijdschap in de vrucht
 33. Liefde in de vrucht
 34. Wrange vruchten zijn ook vruchten
 35. Niet wat je doet, maar wie je bent
 36. Introductie vruchtdragen (2)
 37. Introductie vruchtdragen (1)
 38. Is vakantie houden Bijbels? (2)
 39. Is vakantie houden Bijbels? (1)
 40. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (2)
 41. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)
 42. Heeft God alles al bepaald? (2)
 43. Heeft God alles al bepaald? (1)
 44. De vraag van de lijden (2)
 45. De vraag van het lijden
 46. Waarom kost bidden zoveel moeite (2)
 47. Waarom kost bidden zoveel moeite (1)
 48. Hoe strak is jouw akker?
 49. Welke plaats wil jij?
 50. Mooier dan het is
 51. Als de kerk het niet kan
 52. Zeg niets als je niet weet wat je moet zeggen
 53. Leven of sterven, sterven is leven
 54. Pinksteren: God keert alles om
 55. Wie is Jezus volgens jou?
 56. Het loopt uit
 57. Hoe graag zien de mensen jou?
 58. Wat vindt Jezus straks terug op aarde?
 59. Preek, verjaag, genees
 60. Vergeten door Jezus
 61. Er is nog steeds strijd
 62. Laat de machten zwijgen
 63. Broer of zus van Jezus
 64. Het Evangelie is niet te verstoppen
 65. Vruchtdragen
 66. Hoeveel mag Jezus je kosten?
 67. Klein maar groot
 68. Als je niets van God hoort
 69. Zelfs de dood...
 70. Op afstand genezen
 71. Bouw wijs
 72. Herhaling
 73. Alle macht in hemel en op aarde
 74. Vrees en blijdschap?
 75. Pasen begint met nog een aardbeving
 76. Het dodenrijk schudt op zijn grondvesten
 77. Heb jij een haan nodig?
 78. Ontferm U over ons
 79. Je bent geen zondaar meer!
 80. Laat je niet ontvoeren
 81. Laat je niet gek maken
 82. De hemel geeft vrede en de aarde zal zuiver zijn
 83. Ja, wonen in Uw huis
 84. God reageert als jij roept
 85. Als God zwijgt...
 86. Richt je op Jezus!
 87. Delen in de overwinning
 88. Van behagen naar welbehagen
 89. Lijden, maar niet zonder grens
 90. Hij zweeg
 91. Dwalende schapen
 92. Totaal herstel in de Naam van Jezus
 93. Jezus is Leven!
 94. Een vreemde Koning
 95. Leven in de dood
 96. Bomen en vruchten
 97. Stop met oordelen!
 98. Je vijanden liefhebben
 99. Het geheim van de zaligsprekingen
 100. Jij bent bewust geroepen!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 6:1-10

​1. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.
2. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.
3. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf.
4. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven; dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben, en niet voor de ander.
5. Want ieder zal zijn eigen pak dragen.
6. En laat hij die onderwezen wordt in het Woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft.
7. Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.
8. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.
9. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.
10. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Elkaars lijden dragen

Thema: Heeft lijden zin?

“Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.” (Galaten 6:2)

Je hebt van die zondagen in de kerk dat het lijden wel bijzonder centraal staat. Dat is natuurlijk bij de zondag voor de vervolgde kerk, maar dat was ook gisteren. Volgende week zondag is de eerste Adventszondag en dat is dan de eerste zondag van het kerkelijk jaar. Dat betekent dat het gisteren de laatste zondag van het kerkelijk jaar was. Dat noemen we Eeuwigheidszondag. De zondag waarop we stilstaan bij hen die in het kerkelijk jaar overleden zijn. Vaak toch wel een wat beladen zondag. Je kunt je de vraag stellen waarom we dit soort zondagen invoegen in de preekroosters. Wel, dat heeft alles te maken met wat Paulus schrijft in de brief aan de Galaten.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020
15 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu