"Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede." (Romeinen 12:21)

We gaan de serie 'Kerk van Jezus' afsluiten. We hebben stilgestaan bij het Koningschap van Jezus in de kerk, bij discipelschap en bij de gemeenschap van de kerk. Er is nog veel meer te zeggen, maar uiteindelijk moet het in de kerk van Jezus gaan over dat wat Hij ons zegt, dat we als gelovigen groeien in discipelschap en dat de gemeente functioneert als een gemeenschap waar liefde heerst en waar iedereen zich welkom voelt. Als dat de kerk is, dan is het de kerk van Jezus. Een kerk waarvan geldt dat deze niet wordt overwonnen door het kwade, maar waar het kwade wordt overwonnen door het goede. En dat is meestal niet onze eerste reactie. Liefde overwint alles en opent deuren. In alle jaren in de kerk heb ik al zo vaak gezien dat we niets bereiken met strijd en harde woorden. Liefde, aanvaarding en begrip maakt dat de kerk voluit kerk van Jezus kan zijn.

"Vergeld niemand kwaad met kwaad." (Romeinen 12:17)

Is de kerk, de gemeente van Jezus, nu echt een veilige plek? Nee, als je alle berichten in het nieuws leest. En inderdaad er gaan ook in de kerk dingen fout, soms ook goed fout. De vraag is hoe je daar dan mee omgaat als gemeenschap. Eigenlijk is dit misschien wel het allermoeilijkste dat er is, binnen de kerk. Onze menselijke reactie is namelijk dat we als er iets fout gaat, de ander daar direct op af te rekenen. En het is maar de vraag of dat de rol mag zijn als kerk van Jezus. Is de kerk de plaats waar mensen na belijden van zonden echt opnieuw mogen beginnen? En ik weet het, als je dit zegt begeef je je op heel glad ijs, omdat je direct de gedachte kan krijgen dat alles goed wordt gepraat. Dat maakt in onze tijd dit thema heel erg moeilijk, zeker omdat er gelijk in extreme dingen wordt gedacht.

"Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige." (Romeinen 12:15 en 16)

Hoe ga je nu met elkaar om binnen het lichaam van Christus en hoe ben je nu echt een open gemeenschap die ook aantrekkelijk is voor degenen die daar nog niet bij horen. We hebben daar natuurlijk al een heleboel over gezegd. Vooral Paulus geeft heel veel aanwijzingen. Toen ik op de Bijbelkring die ik leid, vroeg wat nu belangrijk was in de kerk, kreeg ik als antwoord: Veiligheid en geborgenheid. En die twee dingen stonden echt heel hoog op de lijst. Dit thema wil ik op die Bijbelkring al laatste behandelen, maar ik merk nu al dat sommigen daar echt naar uitkijken, omdat dit erg belangrijk is. En eigenlijk is dit ook in lijn van de aanwijzingen van Paulus zo.

"Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet." (Romeinen 12:14)

Jezelf kun je veranderen, maar een ander niet. Dat is wel bijna een waarheid, toch? Best apart hoeveel we bezig zijn om de ander te veranderen, alsof alles altijd aan een ander ligt. Hoeveel problemen zijn er niet, waarbij de schuld in onze beleving vaak bij de ander ligt. Als die ander dit of dat niet had gedaan, dan was het nu anders geweest. En krijg je die ander dan veranderd zodat dingen weer goed zouden gaan? Nee, dat is eigenlijk helemaal niet mogelijk. Maak je vooral druk om jezelf, maak zelf andere keuzes, kun je beter zeggen. En ja, dat is ook wel zo. En toch denk ik dat die ander wel te veranderen is, maar niet omdat wij de verandering tot stand willen brengen. Het heeft te maken welke geestelijke keuzes jij maakt, waardoor er bij die ander iets in beweging kan komen. De vraag is of jij daartoe natuurlijk bereid bent. Paulus noemt in Romeinen 12 een uiterste, maar het principe is wel duidelijk. Paulus noemt mensen die je vervolgen.

"Wees deelgenoot van de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid." (Romeinen 12:13)

Als je goed nadenkt over de gemeenschap binnen de kerk van Jezus dan kom je er telkens achter dat dit bijna helemaal haaks staat op de tijd waarin wij leven. Telkens valt het op dat als je vanuit het individualisme denkt, dat je dan vastloopt. Het vervelende is dat je dan zelfs in de kerk vastloopt omdat het individualisme ook in het DNA van de kerk is terechtgekomen. Natuurlijk zijn daar wel uitzonderingen op, maar over de grote lijn merk je dat het echte gemeente-zijn als een vorm van echte gemeenschap een uitdaging is. Natuurlijk, bijna elke gemeente heeft kringen, thuiskingen, momenten van bij elkaar komen en andere vormen. Wat mij, na jarenlange ervaringen binnen de kerk opvalt is dat lang niet iedereen zich thuisvoelt in dat wereldje van kerkelijke kringen. Ik hoor vaak mensen zeggen: "Als je niet bij dat kringetje hoort, hoor je er ook echt niet bij. Gemeenschap is dus eigenlijk een stap verder dan dat we kringen hebben binnen de gemeente. Het gaat niet alleen om ontmoeting, maar als je echt een warme gemeenschap wilt zijn, moet je op een ander niveau gaan denken.

 1. Kerk van Jezus - Volhardende gemeenschap
 2. Kerk van Jezus - Gemeenschap met passie
 3. Kerk van Jezus - Gemeenschap in liefde
 4. Kerk van Jezus - Gemeenschap door taakverdeling
 5. Kerk van Jezus - Gemeenschap met heerlijkheid
 6. Kerk van Jezus - Gemeenschap in eenheid
 7. Kerk van Jezus - Gemeenschap
 8. Kerk van Jezus - Discipelen vertellen over hun ervaringen
 9. Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet
 10. Kerk van Jezus - Discipelschap heeft haast en prioriteit
 11. Kerk van Jezus - Discipelschap met het Koninkrijk
 12. Kerk van Jezus - Discipelschap is niet zakelijk
 13. Kerk van Jezus - Discipelschap met vrede
 14. Kerk van Jezus - Groeien in discipelschap door te gaan en te doen
 15. Je blijft in je bestemming, ook als je soms verhinderd wordt
 16. Uitstrekken of verstenen
 17. Terugkijken om vooruit te kunnen
 18. Kerst - Vijandelijke aanbidders
 19. Kerst - Part noch deel aan Jezus
 20. Wij verwachten de Heer - Maar begrijpen niet alles
 21. Wij verwachten de Heer - Alles wordt nieuw
 22. Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt
 23. Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld
 24. Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd
 25. Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee
 26. Wij verwachten de Heer - Maar hoe?
 27. Wij verwachten de Heer - Maar niet iedereen
 28. Wij verwachten de Heer
 29. Kerk van Jezus - Discipelschap met prioriteit
 30. Kerk van Jezus - Discipelschap in zout en licht
 31. Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen (2)
 32. Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen
 33. Kerk van Jezus - Discipelschap door te kijken
 34. Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)
 35. Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap
 36. Kerk van Jezus - Genadig Koningschap
 37. Kerk van Jezus - Uitvoering van het Koningschap (2)
 38. Kerk van Jezus - Uitvoering van het Koningschap
 39. Kerk van Jezus - Basis van het Koningschap
 40. Kerk van Jezus - Van Wie is de kerk?
 41. Kerk van Jezus
 42. Hemelburgers (4)
 43. Hemelburgers (3)
 44. Hemelburgers (2)
 45. Hemelburgers (1)
 46. Opgestaan met Jezus
 47. Kroon op de werk: Jezus is opgestaan

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Romeinen 8:18-30

18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21. in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verwachten met volharding

 

Thema: Wij verwachten de Heer

"Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding." (Romeinen 8:25)

Het is weer december, de maand waarin er zeldzaam veel kadootjes worden weggegeven. Dat ik daar wat van vind, maak ik geen geheim van, maar laat ik toch eens even een kado als voorbeeld nemen om het thema 'Wij verwachten de Heer', op een andere manier in te kleuren. Als je namelijk nadenkt over onze verwachting van Jezus, wat verwachten wij dan? Dat zou je namelijk kunnen vergelijken met een prachtig kado. Tot welk moment is een kado een kado en wanneer is het leukste van een kado er vanaf? Eigenlijk heeft Paulus het daar dus over in Romeinen 8.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu