Thema: Gezonden zoals Jezus

“Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zendt Ik ook u.” (Johannes 20:21)

De periode na de Paasmorgen tot Hemelvaart toe, moet voor de discipelen een vreemde tijd zijn geweest. De ontmoetingen met Jezus Die totaal was veranderd, zomaar ineens in hun midden kon staan, zonder dat er ook maar een deur open is gegaan, dat blijft een vreemde gewaarwording. Toch is die tijd tussen Pasen en Hemelvaart misschien wel de belangrijkste tijd die Jezus heeft gehad, samen met Zijn discipelen. Want juist in deze tijd zijn ze gaan begrijpen hoe het nu echt zat.

Thema: Pasen

“Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom en zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.” (Mattheüs 28:6)

Heb jij ook dat gevoel wel eens met de grote feestdagen dat je de boodschap van Evangelie al wel zo ongeveer kent? Ik heb daar wel eens last van. Hoe krijg je het voor elkaar om elk jaar met Pasen de boodschap van Pasen als nieuw te preken? Jezus is opgestaan, dat weten we toch wel, ondertussen? Weet jij dat Jezus is opgestaan? En als je dat dan weet, wat heb jij daar nu dan aan? Waarom is Hij eigenlijk opgestaan? Misschien zou je die vraag eens anders moeten stellen: Waarom heeft de dood Jezus laten gaan? Het meest eenvoudige antwoord is dat Jezus sterker was dan de dood. Maar er is ook nog een andere invalshoek.

Thema: Op weg naar Golgotha

“En zij brachten boven Zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen Hem: DIT IS JEZUS, DE KONING VAN DE JODEN.” (Mattheüs 27:37)

Terwijl het stil zou moeten worden, gebeurt dat niet. Wat zou je moeten doen als je Jezus aan het kruis ziet hangen? Je zou, puur als mens, van afschuw vervuld moeten worden, vanwege het bizarre lijden dat er aan het kruis te zien is. Het tweede is dat je je toch wel heel serieus zou moeten gaan afvragen of dat hele proces wel heeft geklopt. Want laten we eerlijk zijn, wie van het normale, gewone volk heeft Jezus ooit iets zien doen waar de doodstraf ooit op zou kunnen staan? Dus van afschuw en ontzetting had iedereen stil moeten worden, maar in plaats daarvan is het volk helemaal door de dolle heen. Dat is de tweede keer binnen een week dat het volk uitzinnig over Jezus was. Alleen de tegenstelling tussen Zijn intocht en Zijn kruisiging is bizar.

Thema: Op weg naar Golgotha

“En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten.” (Mattheüs 21:12)

Het volk verwachte Jezus binnen te halen als een koning die de regering gelijk zou gaan overnemen. Dat Hij op een ezel reed, was kennelijk dan niet opgevallen. Ze halen een Koning binnen, maar niet de koning zoals David een koning was. En als je op deze manier een Koning binnenhaalt, dan kun je er op wachten dat Hij het gezag gaat overnemen. En misschien was het je nog niet opgevallen, maar Jezus doet dat uiteindelijk dan ook echt. Alleen de manier hoe Hij dat deed en de plaats waar Hij dat deed is uiterst opmerkelijk.

Thema: Op weg naar Golgotha

“En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg.” (Mattheüs 21:8)

Als je nu zou mogen kiezen, wat zou je dan voor een regering willen hebben? Of nog iets specifieker, wat voor koning zou je willen hebben? Er van uitgaande dat een koning ook echt zou mogen regeren? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het wel zou weten. Geef mij dan maar een koning of een regering die God aanbidt en alles wat niet zoals het bedoeld is, weghaalt uit ons land. Een regering die het land eigenlijk tot een soort hemel op aarde maakt. Eigenlijk is dat precies wat ook het Joodse volk wilde. Ze waren de Romeinse overheersing meer dan zat en heel graag zouden ze eindelijk de Messias begroeten.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu