Serie: Op pad met Paulus

“En meteen preekte hij Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is.” (Handelingen 9:20)

Het is geweldig om Jezus aan het werk te zien. Hij is het Voorbeeld in alles, zeker als het gaat over Zijn werk dat wij in Zijn Naam mogen doen. Tegelijk is dat nu juist ook wel weer een beetje lastig. Kijk, dat Jezus deed wat Hij deed is te verklaren omdat Hij God is. En als je niet uitkijkt kom je snel tot de conclusie dat Hij, als de Zoon van God, dit kan wel logisch is, maar jij en ik zijn gewone mensen. En misschien vind je het vreemd, maar ik heb in de Naam van Jezus al zoveel wonderen meegemaakt en toch, iedere keer weer blijf ik het spannend vinden. En daarom wil ik je de komende tijd meenemen in een serie waarin de Paulus zullen volgen.

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En plotseling kwam er uit de hemel een geluid van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.” (Handelingen 2:2)

De vraag of jij er klaar voor bent, om de bediening van Jezus te willen dragen, moet je niet te snel willen beantwoorden. Weet je waarom niet? Omdat het wel eens zo zou kunnen zijn dat het totaal anders gaat dan dat jij en ik vaak denken. Stel je voor dat God echt met volle kracht over je komt en door jou heen gaat werken, ben je daar dan klaar voor? En misschien is er een vraag die nog directer is: Ben jij beschikbaar? De discipelen moesten van Jezus nog even wachten. Tussen het laatste onderwijs van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest zat tien dagen. Wat denk je, zouden ze beschikbaar zijn geweest als ze alles hadden geweten wat wij nu weten?

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.” (Handelingen 1:4 en 5)

Bekwaamheid is natuurlijk de ene kant van de medaille. Bekwaamheid heeft met kennis te maken. Daarom heeft Jezus, na Zijn opstanding nog 40 dagen lang onderwijs gegeven over het Koninkrijk. Dat is verstandelijk onderwijs. De vraag is of dat genoeg is om in Naam van het Koninkrijk van de hemelen de wereld in te trekken. En je merkt dat de apostelen, ook op dit moment, nog steeds in aardse termen van een koninkrijk denken. Ze denken nog steeds aan het herstel van Israël. Jezus zegt niet dat dit er niet zal komen, maar over die tijd zegt Hij dat zij het niet toekomen om die tijden te weten. Met andere woorden: Gaan jullie nu maar in naam van een veel groter Koninkrijk de wereld in.

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Ga dan heen, onderwijst al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” (Mattheüs 28:19)

Wanneer heb je genoeg geleerd? Zojuist ging ik even koffie drinken in het gebouw waar ik mijn werkkamer heb en daar stond alles in examenopstelling. Er werd even wat gelachen toen ik tussen de tafels ging zitten en er werd gezegd: “Theo, heb je alles goed geleerd”? Mijn reactie was gelijk: “Zeker, kom maar op met jullie vragen”. Later dacht ik er over na en toen kwam de vraag op: Wanneer heb je genoeg geleerd? Of misschien anders gezegd, wanneer heb jij het gevoel dat je bekwaam genoeg bent?

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel.” (Lukas 24:15)

Het moment van Jezus’ afscheid zou komen, dat stond vast. En je kunt daar heel veel over zeggen. Ergens kun je natuurlijk niet zeggen dat zoals Hij is gezonden, ook wij gezonden zijn als het over Zijn Hemelvaart gaat. Het is eerder het moment dat het er voor ons op aan komt, nu Hij hier niet meer is. En ja, Hij gaat zegenend weg, dus het ontbreekt je niet aan Zijn zegen. Toch zijn dit juist de dingen die we al zo vaak hebben gehoord. En ja, dat is fijn, dat we onder Zijn zegen mogen leven. Dan is Hij er eigenlijk altijd bij, terwijl Hij er niet is. En toch denk ik dat Zijn zegenende handen toch iets zeggen over hoe jij gezonden bent.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu