Over terechtwijzen en zingen

Thema: Kolossenzen

 “Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.” (Kolossenzen 3:16 – HSV)

 “Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.” (Kolossenzen 3:16 – NBV21)

Soms zijn er van die teksten in de Bijbel dat je probeert om het op een rijtje te krijgen, maar het lukt gewoon niet. Dat is ook aan de einde van het gedeelte in de Kolossenzenbrief over het aantrekken van je nieuwe mens. Nog steeds is voor mij de basis van Bijbellezen de HSV omdat ik deze het dichtste bij de grondtaal vind staan, al merk je wel dat ik ook de NBV21 behoorlijk gebruik. Maar als je dan in de HSV leest dat er is vertaald met: “Onderwijs elkaar, en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen”, dan ben ik wel benieuwd hoe jij daar naar kijkt? Bij het woord vermanen, waar je hier ook mee zou kunnen vertalen heb ik meestal wel een oplossing, alleen die kun je hier niet gebruiken.

Paulus sluit het gedeelte over je nieuwe mens en je leven met Jezus af met de opdracht om het Woord van Christus in rijke mate in je te laten wonen. Of staat er nu dat het in al zijn rijkdom in je moet wonen? Er is hier al een nuanceverschil. Het Woord van Christus is het Evangelie. Het zou allebei wel kunnen. Aan de ene kant overvloedig en aan de andere kant in de hele volheid. Misschien zou je de twee vertaalkeuzes nog het beste bij elkaar kunnen voegen. Laat hoe dan ook alles van het Woord van Christus in je wonen. Laat dat je leven bepalen en inspireren. De grote vraag was natuurlijk hoe kijk je naar vermanen en terechtwijzen met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Hoe doe je dat dan?

Kun je je kind al zingend terechtwijzen of vermanen? Je zou misschien in de lach schieten want dan klinkt wel heel vreemd. Is het dan niet vreemd dat dit er wel staat over hoe wij elkaar moeten vermanen? Mijn eerste reactie is om het woord ‘vermanen’ waar je ook terechtwijzen mee kunt vertalen, te vertalen met ‘bemoedigen’. Heel vaak wordt in onze vertalingen anders vertaald dan bij de andere grote wereldtalen. Daar kom je het woord voor vermanen veel minder tegen en is er vertaald met bemoedigen. Dus dat is het eerste waar je naar kijkt, alleen kan dat nu vanuit het Grieks echt niet. Het gaat hier echt over vermanen of terechtwijzen. Mede ook door het vervolg over terechtwijzen is duidelijk dat dit negatief is. Tegelijk is er nog die verloren tussenzin in de HSV ‘in alle wijsheid’. Dat lijkt verband te hebben met het Woord van Christus, maar het past er eigenlijk niet bij.

De NBV21 heeft de zinsopbouw compleet anders geschreven. Dan staat er: Laat het Woord van Christus in al hun rijkdom in je wonen. Daar stopt dan de zin. Dan komt het onderwijzen, vermanen en terechtwijzen. Dat is wel nodig dat we dit elkaar doen op het moment dat dit nodig is, maar wel met wijsheid. Ik zie soms een manier van corrigeren in de gemeente waarvan ik dan mij afvraag waar de wijsheid is gebleven, of er wordt helemaal niet meer gecorrigeerd, omdat alles maar moet kunnen. Beide uitersten wijst Paulus wel duidelijk af. Terechtwijzen is nodig, maar wel met wijsheid, gevoed door het Woord van Christus dat in je woont.

Tenslotte vervolgt Paulus dan met een volgende zin over het zingen van psalmen, hymnen en liederen om God te danken. Dat is dus het derde. Waarbij de NBV21 het ‘geestelijke’ van de liederen afhaalt en deze toepast op de Geest van God die deze liederen te binnen brengt om ze te zingen. Ook daar zit dus wel een verschil tussen danken met geestelijke liederen of door de Geest liederen zingen die God je ingeeft om te zingen. Ook daar zou een combinatie van die beiden goed zijn. Aan de ene kant met je verstand God danken met muziek, maar aan de andere kant je ook laten leiden door Gods Geest.

Met andere woorden is het Woord van Christus onmisbaar in je hart, is het belangrijk om elkaar scherp te houden, maar moet ons hart een loflied voor God zijn. Dat is toch een geweldig leven als we zo met elkaar genieten van het Woord van Christus, met elkaar scherp blijven tegen struikelen en tegelijk ook met elkaar God groot maken in onze muziek. Wat een mooi leven is dat in de tijd dat we hier op aarde zijn.

Gebed: Heer, ik dank U voor Uw Woord, voor scherpte in wijsheid onder elkaar en voor muziek voor U en door U gegeven.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Spreekbeurten Theo de Koning

11 juni 2023
10:00 - 11:30
Nootdorp, Protestantse gemeente
11 juni 2023
18:30 - 20:00
Genderen, Hervormde gemeente
18 juni 2023
10:00 - 11:30
Valkenburg (ZH), Protestantse gemeente
25 juni 2023
10:00 - 11:30
Montfoort, Protestantse gemeente
02 juli 2023
10:00 - 11:30
H.I. Ambacht, VEG

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Toevoeging aan het Evangelie

We hebben wat gemist, woorden van Jezus, die niet in de Bijbel terecht zijn gekomen. We hebben het echt allemaal niet goed begrepen, het had echt anders moeten zijn. Het evangelie zoals het in de Bijbel staat is niet af. Als je goed luistert, hoor je ineens een totaal ander evangelie. Een evangelie waarvan ik mij afvraag of ik dat wel met een hoofdletter zou willen schrijven. Het evangelie dat past bij onze consumptiemaatschappij: Als ik er maar wat aan heb. Wil je een paar voorbeelden?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu