Gods heerlijkheid verschijnt toch wel

Thema: Kerst

"En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg." (Lukas 2:7)

Het Kind is geboren en niemand had het in de gaten. Kerst is dus niet dat Jezus is geboren en iedereen Hem ontving, dat is het nu juist niet. Kerst is dat Jezus is geboren en dat niemand het door had. Je kunt natuurlijk zeggen dat niemand wist dat Maria met de Zaligmaker van de wereld in haar buik liep, maar die woorden dat er voor hen geen plaats was in de herberg zeggen toch echt wel iets dat schokkend is. Het is in ieder geval al niet normaal dat er voor een hoogzwangere vrouw geen plaats werd gemaakt. Het was ongetwijfeld aan haar te zien dat het moment van bevallen heel dichtbij was gekomen. En toch blijft iedereen zitten waar hij zit. En het gevolg? Ze missen dat waar het echt om draaide in Bethlehem.

Het draaide in de hele geschiedenis van de geboorte van Jezus alleen maar om Jezus. Dat koning Augustus iedereen naar zijn eigen geboortestad liet gaan, had maar één doel: Jezus moest in Bethlehem geboren worden. Al het andere er omheen doet er eigenlijk niet toe. Gods belofte moest vervuld worden en Gods belofte was zuiver en vol van trouw van God. Jezus kon onmogelijk in Nazareth geboren worden. Alleen in Bethlehem zijn er mensen geweest die, als ze achteraf konden terugkijken, heel wat hebben gemist. Er was voor hen geen plaats in de herberg. Wat is het gevolg? Elke herberg waar ze hadden aangeklopt had de plaats geweest kunnen zijn waar Gods heerlijkheid verscheen. We zullen nooit weten wat men heeft gemist, maar als je kijkt wat de ontmoeting van de herders met Jezus doet, is het ongelofelijk hoe hun leven verandert. 

Er was voor hen geen plaats en dus gingen Jozef en Maria verder. Ze bleven zoeken en uiteindelijk komen ze in een stal uit, of in ieder geval op een plaats waar een voerbak voor de dieren was. Ik moest, toen ik over deze tekst even zat na te denken dat de schrijver van de Hebreeënbrief schrijft over de herbergzaamheid die er onder ons moet zijn, want door herbergzaam te zijn, zijn er geweest die engelen hebben geherbergd. Ik zat even na te denken dan dacht: Door herbergzaam te zijn hadden de mensen in Bethlehem, God kunnen herbergen. God had in een herberg kunnen zijn en wat zou dat hebben gedaan in die herberg? Waar Hij verschijnt, wordt alles nieuw, dat zie je overal gebeuren. Als je ziet wat er gebeurt als de Naam van God ergens is, dan gebeurt er iets. En door Maria te negeren, hebben de God voorbij laten gaan. Nee, natuurlijk wisten ze dat niet, daarom moet je ook gewoon trouw blijven aan wat God van je vraagt. Ze konden het niet verantwoorden bij God dat ze een hoogzwangere vrouw hadden laten lopen. Dat kon niet en dat mocht niet. Ieder weldenkend mens en vooral ieder gelovig mens weet toch dat dit niet kan?

Jezus laat ons ook in het Evangelie zien dat als je aan de minsten denkt, dat je daarin aan Hem denkt. Besef dat eens op kerst. Wat zou je missen als je mensen voorbij gaat of als je mensen voorbij laat gaan? Uiteindelijk zal God Zijn heerlijkheid echt niet voor Zichzelf houden, want als er geen plaats voor hen is en Hij in de voerbak Zijn Zoon geboren laat worden, dan zal Hij Zijn heerlijkheid laten verschijnen aan die mensen die bij die voerbak horen: Herders! God laat Zijn heerlijkheid echt wel komen en als wij het laten lopen, omdat we niet leven vanuit gerechtigheid, dan valt het vanzelf anderen toe. Kerst is juist ook het feest, waarin God komt, op de plaats waar Hij wel mag zijn door anderen heen. Maria mocht zijn op de plaats waar Gods heerlijkheid ook zal verschijnen, al moet dat in een stal zijn. Waar jij, namens Jezus komt, daar verschijnt Gods heerlijkheid. Net als bij de 70 discipelen, als Jezus zegt: Ga in Mijn Naam en waar ze je ontvangen, blijf daar, daar blijft Gods heerlijkheid ook, maar zo niet, ga dan verder. Jezus wil verschijnen, juist ook vandaag.

Gebed: Heer, waar U verschijnt, komt ook Uw heerlijkheid, leer mij U ontvangen en laat mij U brengen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Elkaars lijden dragen

Thema: Heeft lijden zin?

“Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.” (Galaten 6:2)

Je hebt van die zondagen in de kerk dat het lijden wel bijzonder centraal staat. Dat is natuurlijk bij de zondag voor de vervolgde kerk, maar dat was ook gisteren. Volgende week zondag is de eerste Adventszondag en dat is dan de eerste zondag van het kerkelijk jaar. Dat betekent dat het gisteren de laatste zondag van het kerkelijk jaar was. Dat noemen we Eeuwigheidszondag. De zondag waarop we stilstaan bij hen die in het kerkelijk jaar overleden zijn. Vaak toch wel een wat beladen zondag. Je kunt je de vraag stellen waarom we dit soort zondagen invoegen in de preekroosters. Wel, dat heeft alles te maken met wat Paulus schrijft in de brief aan de Galaten.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020
15 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu