Vrouwen in de Bijbel - Bloedvloeiende vrouw

"En een zekere vrouw, die al twaalf jaar bloedvloeiingen had en veel geleden had door toedoen van dokters, en alles wat zij daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veeleer erger geworden was, deze had van Jezus gehoord." (Markus 5:25-27a) 

Een vrouw die al twaalf jaar ongesteld was, zonder ophouden, wat een drama moet dat zijn geweest. We weten niet hoe het verder met haar is geweest, al is het niet te hopen dat ze ook het humeur had dat nog al eens voorkomt in deze periode bij vrouwen. Maar denk er ook verder even over na. Wat moet dit zijn geweest. Ze was in ieder geval ook onrein. Een vrouw die normaal zo'n periode had, was onrein, met alle gevolgen van dien, maar bij deze vrouw stopte het niet. Elke vorm van eventuele seks met haar man was onmogelijk en zo was er nog veel meer dat je kunt bedenken.

Wat een nood bij deze vrouw. En als het daar dan mee klaar zou zijn, maar dan blijkt ook nog eens dat ze alle artsen had afgelopen en dat het er zelfs slechter van was geworden in plaats van beter. En ze had ook nog eens al haar geld er aan uitgegeven. MAar n iets had haar geholpen. Het is misschien wel het beeld dat wij bij bepaalde ziekten ook hebben. Het is allemaal mooi dat er goede artsen zijn, maar daarmee kunnen we niet zeggen dat alles ook altijd goed is. Soms zie je ook in onze tijd praktijken waarbij je je werkelijk afvraagt wat het nut van bepaalde behandelingen is, behalve dat de medische wetenschap er beter van wordt, maar waar de kwaliteit van leven er niet door verhoogd wordt. 

Maar wat doet deze vrouw? Ze doet eigenlijk iets dat wij allemaal bij ziekte zouden moeten doen. Ze heeft van Jezus gehoord en ze zoekt Hem op. Natuurlijk mocht dat niet, want ze was immers onrein. Maar toch ging ze naar Jezus, kwam van achteren op Hem af en raakte Zijn kleren aan. En dan staat er achter dat ze zei dat als ze maar de kleren van Jezus zou aanraken, dat ze genezen zou zijn. Dat geloof, waar is dat in onze tijd. Het geloof dat als we in contact komen met de kracht van Jezus dat er genezing mogelijk is. Dit geloof was erg groot. Op basis van dit gedeelte kunnen we niet zeggen dat iedereen dan wel zal genezen. We leren vooral van deze vrouw dat ze in geloof zich uitstrekte naar de kracht die in Jezus was. 

Geloven wij dat als wij in de Naam van Jezus bidden en zieken de handen opleggen dat Jezus' kracht kan stromen? En leren we de mensen om ons heen dat ze met hun ziekten echt op deze manier bij ons, als gelovigen, mogen komen. Wij zouden toch dezelfde dingen doen als Jezus? Dat heeft Jezus wel beloofd. Laat jij je de handen opleggen in de Naam van Jezus als je met ziekte wordt geconfronteerd? Vaak hebben we het over bidden voor zieken, maar nu eens een keer andersom: Mag Jezus jou genezen als er wat aan de hand is? En wil jij je de handen laten opleggen en daar meer vertrouwen in hebben dan artsen? Deze vrouw gaat ons voor in geloof en dat zonder spektakel, maar in vertrouwen. 

Gebed: Heer, ik wil ook in mijn lichamelijke gebrokenheid, mij stellen onder Uw kracht en geloven dat U het doet. Deze vrouw was eerst al overal geweest, ik wil het graag omdraaien en altijd eerst onder Uw kracht komen en pas daarna naar een arts gaan omdat ik ook geloof dat artsen door U zijn gegeven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Psalm 10

​1. HEERE, waarom blijft U van verre staan?
    Waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid?
2. Fel en hoogmoedig achtervolgt de goddeloze de ellendige.
    Laat hen gegrepen worden in de listige plannen die zij bedacht hebben!

3. Want de goddeloze beroemt zich over zijn hartenwens;
    hij zegent de hebzuchtige, hij lastert de HEERE.
4. De goddeloze, met zijn neus trots omhoog, onderzoekt niet.
    Al zijn gedachten zijn: Er is geen God!

5. Zijn wegen bezorgen te allen tijde verdriet.
    Uw oordelen gaan hem te hoog, hij houdt ze ver van zich;
        al zijn tegenstanders blaast hij weg.
6. Hij zegt in zijn hart: Ik zal niet wankelen,
    want van generatie op generatie zal mij geen onheil treffen.

7. Zijn mond is vol vervloeking, bedrog en list,
    onder zijn tong is kwaad en onrecht.
8. Hij ligt in een hinderlaag in de dorpen,
    op verborgen plaatsen doodt hij de onschuldige,
        zijn ogen loeren op de arme.

9. Hij ligt in een hinderlaag op een verborgen plaats,
    zoals een leeuw in zijn schuilplaats;
hij ligt in een hinderlaag om de ellendige te overvallen,
    hij overvalt de ellendige als hij hem in zijn net trekt.
10. Hij duikt neer, hij bukt zich,
    en de arme valt in zijn sterke poten.
11. Hij zegt in zijn hart: God heeft het vergeten,
    Hij heeft Zijn aangezicht verborgen,
        Hij ziet het in eeuwigheid niet.

12. Sta op, HEERE God, hef Uw hand op,
    vergeet de ellendigen niet.
13. Waarom lastert de goddeloze God?
    Waarom zegt hij in zijn hart: U zult geen rekenschap eisen?

14. Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet,
    opdat men het in Uw hand geeft;
op Ú verlaat de arme zich,
    U bent geweest een Helper van de wees.

15. Breek de arm van de goddeloze en de kwaaddoener,
    eis rekenschap van hem over zijn goddeloosheid, tot U er niets meer van vindt.
16. De HEERE is Koning, eeuwig en altijd;
    de heidenvolken zijn uit Zijn land verdwenen.

17. U hebt de wens van de zachtmoedigen gehoord, HEERE,
    U zult hun hart versterken, Uw oor zal er acht op slaan
18. om de wees en de verdrukte recht te doen.
    Dan zal een aardse sterveling voortaan geen geweld meer bedrijven.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Onzichtbaar aanwezig

Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

“Sta op, HEERE God, hef Uw hand op, vergeet de ellendigen niet.” (Psalm 10:12)

Pas geleden zat ik in een overleg rondom een missionaire dienst. Daar kwam de vraag op, welke manier de beste is om iemand bij Jezus te brengen. Dat is een ingewikkelde vraag, laten we eerlijk zijn. Welk stukje van het Evangelie ga je dan mee beginnen? Uiteindelijk kwamen we op een heel andere lijn uit, die wij maar al te vaak vergeten. Een onzichtbare aanwezigheid in het leven van je naaste. Die onzichtbare aanwezigheid kom je op heel veel plaatsen tegen in de Bijbel. Die ander, je naaste, weet dat niet eens, dat je met hem of haar bezig bent. Je komt hem bijvoorbeeld tegen in Psalm 10, als de psalmist gaat bidden voor de ellendigen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu