Elia - Ga naar Achab

"En het gebeurde na vele dagen dat het woord van de HEERE tot Elia kwam, in het derde jaar: Ga, vertoon u aan Achab, want Ik zal regen geven op de aardbodem. Elia ging op weg om zich aan Achab te vertonen. Nu was de honger sterk in Samaria" (1 Koningen 18:1 en 2) 

Dat lijkt mij nu echt het plan waarop Elia zat te wachten. Een soort zelfmoordcommando of zoiets. "Ga naar Achab." Weet je wat ik gezegd zou hebben? Iets van: "U kunt veel willen, HEER, maar dit niet, ik wil toch liever nog wat langer leven." Deze opdracht lijkt een complete onmogelijkheid. En hoe reageert Elia? Hij gaat gewoon. Elia lijkt zonder mopperen en zonder twijfel op weg te gaan naar Achab. Misschien wel met het gevoel van gevaar voor eigen leven, maar hij gaat toch.

 

Kun jij altijd op deze manier gehoorzamen? Ik weet wel dat ik soms, met veel minder gevaar, echt niet zo vlot gehoorzaamt als Elia op dit moment. Alleen al van die momenten dat God zegt dat je tegen iemand wat moet zeggen waarvan je twijfelt of dat nu wel de meest logische opmerking is die je moet maken, dan vind ik het al lastig, maar nu dit. Elia moet gewoon naar Achab gaan en hem een boodschap van God brengen.  

En wat voor een boodschap? Op dit moment wel een positieve boodschap, want het zal weer gaan regenen na drie jaar. Maar toch, hoe dit zinnetje ook een positieve boodschap is en er als een soort bijzin bij staat, is het juist niet het zinnetje waar je overheen moet lezen. God zegt dat Hij het weer wil laten regenen in Israël. Ik zou bijna de vraag willen stellen: Is daar dan reden toe dat God dat wil? Wat was ook al weer de reden dat het niet meer regende? Het was een straf vanwege de goddeloosheid van Achab en zijn afgodendienst aan Baäl. Daar was Gods straf over het land door gekomen.  

En hoe los je een straf op? Door je te bekeren en je zonden te belijden. Maar dan klopt het nu niet dat het gaat regenen. Er klopt niets van, want de goddeloosheid was nog steeds dezelfde. Als we straks dit hoofdstuk verder doorwerken blijkt wel dat de Baäldienst nog steeds volop aan de gang is. Het andere bijzinnetje lijkt hier dan ook nog wat mee te maken te hebben. De honger was zwaar in Samaria. Blijkbaar is God veel genadiger dan wij kunnen bedenken.  

De weduwe uit het vorige hoofdstuk trok de conclusie dat de dood van haar zoon kwam omdat God haar iets wilde aandoen en nu zien we precies het tegenovergestelde. Juist hier aan het begin van dit hoofdstuk wordt Elia op pad gestuurd om de vertellen dat God genadig is. Ondanks de goddeloosheid van Achab en het volk, is Gods genade groter en die boodschap mag Elia gaan brengen. En uiteindelijk zal God tegelijkertijd er ook voor zorgen dat de afgoden worden opgeruimd. God gaat aan het werk en Elia moet daarvoor Achab op gaan zoeken. Dat is Gods genade, zelfs als niemand dat verdient. Wat een boodschap hebben wij voor deze wereld! 

Gebed: HEERE, U roept ons om het onbegrijpelijke door te geven. Genade terwijl nog meer straf op zijn plaats is, overvloed terwijl armoede terecht zou zijn. Dank U voor deze boodschap voor de wereld.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 
Nehemia 13:23-31

23  Ook zag ik in die dagen Joden die Asdoditische, Ammonitische en Moabitische vrouwen bij zich hadden doen wonen.
24  Hun kinderen spraken voor de helft Asdoditisch, en ze konden geen Judees spreken, maar spraken overeenkomstig de taal van elk volk.
25  Ik had onenigheid met hen en ik vervloekte hen. En ik sloeg sommige mannen van hen en trok hun de haren uit. Ik liet hen zweren bij God: U zult uw dochters niet aan hun zonen geven en van hun dochters niemand voor uw zonen of voor uzelf nemen!
26  Is het niet met betrekking tot deze dingen dat Salomo, de koning van Israël, gezondigd heeft? Terwijl er onder veel heidenvolken geen koning was zoals hij, en hij zijn God lief was en God hem tot koning gesteld had over heel Israël? Ook hem deden de uitheemse vrouwen zondigen.
27  Zullen wij dan naar u luisteren door al dit grote kwaad te doen door onze God ontrouw te zijn door uitheemse vrouwen bij u te doen wonen?
28  Een van de zonen van Jojada, de zoon van Eljasib, de hogepriester, was een schoonzoon van Sanballat, de Horoniet. Daarom joeg ik hem bij mij weg.
29  Denk aan hen, mijn God, vanwege de ontwijding van het priesterschap, namelijk het verbond van het priesterschap en van de Levieten.
30  Zo reinigde ik hen van al het vreemde en ik stelde diensten vast voor de priesters en de Levieten, ieder voor zijn werk,
31  en ook voor het offer van het hout op de vastgestelde tijden en voor de eerstelingen. Denk aan mij, mijn God, ten goede.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Invloed van vrouwen

Thema: Bouwen is de opdracht

"Is het niet met betrekking tot deze dingen dat Salomo, de koning van Israël, gezondigd heeft? Terwijl er onder veel heidenvolken geen koning was zoals hij, en hij zijn God lief was en God hem tot koning gesteld had over heel Israël? Ook hem deden de uitheemse vrouwen zondigen." (Nehemia 13:26)

Wat is de invloed van een vrouw op een man? Nu moet ik natuurlijk gelijk uitkijken wat ik ga schrijven, anders haken alle vrouwelijke lezers af. Toch is deze vraag wel even belangrijk bij het laatste gedeelte uit het boek Nehemia. Het is in de Bijbel natuurlijk een andere cultuur dan de onze. Je zou bijna het idee krijgen dat er heel denigrerend over vrouwen wordt gesproken en alsof vrouwen geen rol van betekenis hadden, maar dat is een beeld dat onze hedendaagse cultuur heel graag wil schetsen van de Bijbelse cultuur, zodat Gods Woord belachelijk gemaakt kan worden. In de eerste plaats was het geen vrouwelijke onderdrukking zoals God het ooit bedoelde, maar God had bepaalde rolpatronen in gedachten. Ik weet het allemaal, dat is heel gevaarlijk als je dit zegt. Maar als je bedenkt dat God Schepper is, zou Hij dan niet het beste weten hoe het ook echt goed is? Een uitspraak als dat Sara haar man, haar heer noemde, was zeker niet slaafs, maar waarschijnlijk heel normaal, zonder dat Sara daar ongelukkig mee was. Ook Sara had duidelijk genoeg in te brengen in haar huwelijk met Abraham. Wat is de invloed van een vrouw, juist ook toen al in de Bijbel? Die was enorm!

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu